لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۵۳

رئيس جمهوري آمريکا: درمبارزه ميان تروريست ها و ملت هاي صلح دوست، زمينه اي براي بي طرفي وجود ندارد


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): رئيس جمهوري آمريکا روز شنبه درپيام راديوئي خود ازآلمان به خاطرپيشنهاد کمک درمورد عراق سپاسگزاري کرد ونقش سازمان ملل متحد دربازسازي عراق را مورد تاکيد قرارداد. مسعود ملك (راديو فردا): پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا درپيام راديوئي هفتگي خود گفت بسياري ازاعضاي سازمان ملل متحد، از فيليپين گرفته تا لهستان واينک آلمان، درمورد کمک به استقراريک عراق دمکراتيک وبا ثبات، ابرازتعهد کرده اند. آقاي بوش گفت هدف ما يک عراق آزاد است، به طوري که مردم اين کشورمسئول اداره امورخود باشند. وافزود ما مي خواهيم دستگاه هاي دولتي عراق نيرومند باشند. بنابراين من ازسازمان ملل متحد مي خواهم مسئوليت هائي حياتي درجهت اين مقصود برعهده گيرد. رئيس جمهوري آمريکا روزسه شنبه درمجمع عمومي سازمان ملل متحد سخنراني کرد وروزبعد پس از 16 ماه براي نخستين بار با گرهارد اشرودر صدراعظم آلمان ديدار کرد. به گفته بسياري ازناظران، اين ديدارشکاف ميان رهبران دوکشور را که براثرمخالفت آلمان با جنگ عراق به وجود آمده بود، برطرف ساخت. اکنون که جنگ به پايان رسيده است، فرانسه وآلمان خواستارآن هستند حاکميت عراق هرچه زودتربه مردم اين کشور بازگردانده شود. اما واشنگتن مي گويد تا زماني که قانون اساسي جديد عراق تدوين نيافته وانتخاباتي آزاد دراين کشوربرگزارنشده است، اين کارعملي نيست. آقاي شرودر درجريان ديدار نيويورک پيشنهاد کرد آلمان درمورد آموزش پليس عراق کمک کند. رئيس جمهوري آمريکا به دنبال حمله مرگبار به مقرسازمان ملل متحد در عراق، مراتب قدرداني آمريکا ازتلاش هاي سازمان ملل متحد درعراق را مورد تاکيد قرارداد. کوفي عنان دبيرکل سازمان ملل متحد روزجمعه اعلام کرد به علل امنيتي، تعداد کارکنان اين سازمان درعراق را کاهش خواهد داد. رئيس جمهوري آمريکا درپيام راديوئي روز شنبه بارديگر اظهارداشت امروزه جهان جاي امن تري است، زيرا ائتلاف ما درعراق به رژيمي پايان داد که با تروريسم مرتبط بود ودرهمان حال سلاح هاي کشتارجمعي توليد کرده بود. رئيس جمهوري آمريکا درپيام خود افزود: درمبارزه ميان تروريست هاي آدمکش و ملت هاي صلح دوست، زمينه اي براي بي طرفي وجود ندارد. کليه ملل جهان درمقابله جوئي با اين تهديد درهرکجا که بروزکند وپيش ازآن که تروريست ها بتوانند آسيب بزرگتري وارد آورند، بايد سهيم شوند. رئيس جمهوري آمريکا روز شنبه درپيام راديوئي خود ازآلمان به خاطر پيشنهاد کمک درمورد عراق سپاسگزاري کرد ونقش سازمان ملل متحد در بازسازي عراق را مورد تاکيد قرارداد.آقاي بوش گفت هدف ما يک عراق آزاد است، به طوري که مردم اين کشورمسئول اداره امورخود باشند. بنابراين من ازسازمان ملل متحد مي خواهم مسئوليت هائي حياتي درجهت اين مقصود برعهده گيرد. فرانسه وآلمان خواستار آن هستند حاکميت عراق هرچه زودتربه مردم اين کشور بازگردانده شود.اما واشنگتن مي گويد تا زماني که قانون اساسي جديد عراق تدوين نيافته وانتخاباتي آزاد دراين کشوربرگزارنشده است، اين کارعملي نيست. رئيس جمهوري آمريکا درپيام خود افزود: درمبارزه ميان تروريست هاي آدمکش و ملت هاي صلح دوست، زمينه اي براي بي طرفي وجود ندارد. کليه ملل جهان درمقابله جوئي با اين تهديد درهرکجا که بروزکند وپيش ازآن که تروريست ها بتوانند آسيب بزرگتري وارد آورند، بايد سهيم شوند.
XS
SM
MD
LG