لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۲۱:۲۰

«به چالش طلبيدن انقلاب اسلامي»: ديدگاه هاي منوچهر گنجي در باره آينده ايران و نقش آمريكا (قسمت اول)


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): دکتر منوچهر گنجي، وزير آموزش و پرورش و رئيس دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رژيم گذشته، و از فعالان سياسي خارج از کشور در سالهاي اخير کتابهايي در رابطه با مسائل سياسي ايران نوشته و منتشر کرده است. همکارم ابراهيم بي پروا در رابطه با کتاب به چالش طلبي انقلاب اسلامي گفتگويي دارد با نويسنده کتاب که در چند بخش به آگاهي شما مي رسد. ابراهيم بي پروا (راديو فردا): جناب دکتر گنجي، اخيرا کتابهايي در مورد ايران به زبان انگليسي و فرانسه منتشر کرده ايد. هدفتان از انتشار اين کتاب ها چيست؟ دکتر منوچهر گنجي (نويسنده وفعال سياسي): کتاب آخر من «به چالش طلبيدن انقلاب اسلامي» (Defying The Iranian Revolution) است و دو کتاب قبليم که يکي شش سال پيش به فرانسه در آمد «مفهوم ايراني بودن در دنياي کنوني» (Etre Persan)، و ديگري «آتش نهفته» که اخيرا براي پنجمين بار زير چاپ رفته است و هدفم از کتاب فارسي در واقع آشنا کردن هم ميهنان با ايران قبل از انقلاب و واقعيات ان چه که گذشته است در ايران، براي اين که من 25 سال اخير در واقع در ايران زندگي کرده ام شب و روزم را و مطالعه کرده ام و در ايران و همين طور و کتاب فرانسه هم براي آشنا کردن مردم اروپا بود، فرانسوي زبان ها بود بيشتر با آن چه که در ايران مي گذرد و کتاب انگليسي من هم همين طور براي انگليسي زبان ها و فرزندان ايرانياني که در خارج زندگي کرده اند و به فارسي آشنايي خوب ندارند، مي خواستم آن ها را آشنا کرده باشم با آن چه که در ايران مي گذرد که يک شهادتنامه تاريخي است کتاب فارسي من، براي ايرانيان مهم است که آشنا بشوند با آن، و کتاب انگليسي هم که هشت ماه پيش بيرون آمد و در جلسه معرفي شايد رئيس صداي آمريکا هم حضور داشت در National Press Club و دو کتاب را من در شش دانشگاه راجع به آن، از جمله Yell و دانشگاه کاليفرنيا من صحبت کردم، تلويزيون هاي مختلف آمريکا، C-Span به مدت دو ساعت، Public Television، و غيره. ا.ب.پ: جالب است. ممکن است مختصري در مورد هيمن کتاب انگليسيتان و محتواي آن توضيح بدهيد؟ دکتر منوچهر گنجي: کتاب انگليسي من سه فصل اولش به بحث مختصر درباره تاريخ و فرهنگ ايران و دوران 30 سال قبل از انقلاب 78 مربوط مي شود. در ان بخش کوشش کردم به طور علمي به کمي و کاستي ها و موفقيت هاي آن دوران و آن چيزي که به موفقيت انقلاب خميني و همدستانش کمک کرد، پرداخته باشم. بخش دوم کتاب به بحث درباره برداشت و طرز فکر سرکردگان رژيم، به خصوص خميني، خامنه اي، رفسنجاني، و خاتمي، نوشته هايشان، گفتارشان، و توفان انقلاب 78 اختصاص دارد و بيشتر براي اين که غربي ها بفهمند که اين ها پايه فکريشان چه است. بخش سوم به جنگو عقب ماندگي و ناداني و کشت و کشتار و فساد و دروغ و ريا و حيف و ميل منابع ملي و عدم شناخت اولويت ها، خشونت و خفقان، افکار عقب مانده، و تروريسم و ويراني ايران، چه از لحاظ مادي و چه از لحاظ معنوي و برنامه ورشکسته صدور انقلاب رژيم توجه دارد. بخش چهارم کتاب به مبارزات آزادي خواهانه ايرانيان داخل و خارج و آينده ايران نظر دارد. کتاب انگليسي «به چالش طلبيدن انقلاب اسلامي» در مجموع شامل 11 فصل در بيش از 300 صفحه است که تا به امروز همان طور که گفتم مورد توجه خيلي زياد در آمريکا قرار گرفته است و طي ده ماه گذشته دو بار تجديد چاپ شده است. ا.ب.پ: در کتابتان تاکيد ورزيده ايد که آمريکا مي تواند بايد سياستي مبني بر حمايت و کمک به ايرانيان در مبارزه شان براي آزادي، هم در داخل و هم در برون از مرزهاي کشور بکند. ممکن است توضيح دهيد چگونه کمک هايي منظورتان است؟ دکتر منوچهر گنجي: همان طور که توضيح دادم، کتاب هاي من همه اشان به آينده نظر دارند و به مبارزات مردم در داخل و خارج کشور براي آزادي ايران و به نقش حياتي جوانان، زنان، کارگران، و روشنفکران ايران و اهميت کار سازماني در امر مبارزه، در لواي همبستگي ملي، کثرت گرايي، جدايي دين از حکومت، و پرهيز از فردگرايي. در کتاب به نقش اوپوزيسيون داخل و خارج طي 25 سال گذشته که اثرش بيش از همه روشنگري افکار عمومي ايران و آگاه ساختن آن ها به حقوق و آزادي هاي خودشان و طرق گوناگون مقاومت و مبارزه براي رسيدن به آزادي و انعکاس جنايت رژيم عليه مردم ايران بوده، نظر شده است. آمريکا همان نقش و سياستي را به عقيده من امروز در آزادي کشور ايران مي تواند بازي بکند که در آزادي کشورهاي اروپاي شرقي و شوروي در دهه 80 و نقشي که عليه آپارتايد ايفا کرد. با اين که امروز نسبت به ايران همان نقش را ايفا بکند، يعني حمايت بي دريغ از آزدي خواهان ايران براي نجات ايران. نه اين که يک روز يک چيزي بگويند و روز ديگر رفتار ديگري بکنند. مردم فکر مي کنند سياستي ندارد آمريکا و هر روز بر اساس مسائل روز تغيير سياست مي دهدف جز در مسئله نيروگاه هاي هسته اي و مذاکرات اعراب و اسرائيل و القاعده، ولي در مورد رفتاري که اين رژيم با مردم ايران مي کند، زجر و شکنجه اي که آن ها را مي دهد، کشتاري که در داخل ايران مرتکب مي شود، خشونتي که در داخل ايران وجود دارد، خفقاني که در داخل ايران وجود دارد، و فسادي که در ايران وجود دارد و اين که اين با اين رژيم مردم ايران آينده اي ندارند. اين چيزي است که وظيفه تاريخي آمريکا است که آمريکا امروز به انحاء گوناگون به کمک آزادي خواهان ايران بيايد. دکتر منوچهر گنجي، وزير آموزش و پرورش و رئيس دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رژيم گذشته، و از فعالان سياسي خارج از کشور در سالهاي اخير کتابهايي در رابطه با مسائل سياسي ايران نوشته و منتشر کرده است. گنجي در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که کتاب آخر وي «به چالش طلبيدن انقلاب اسلامي» است. وي مي گويد که هدف وي، آشنا کردن مردم اروپا بود، با آنچه که در ايران مي گذرد. وي مي گويد که همه اين کتاب ها به آينده نظر دارند و به مبارزات مردم در داخل و خارج کشور براي آزادي ايران و به نقش حياتي جوانان، زنان، کارگران، و روشنفکران ايران و اهميت کار سازماني در امر مبارزه، در لواي همبستگي ملي، کثرت گرايي، جدايي دين از حکومت، و پرهيز از فردگرايي مي پردازند.
XS
SM
MD
LG