لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۰۴:۳۳

به چالش طلبيدن انقلاب اسلامي: ديدگاه هاي منوچهر گنجي در باره آينده سياسي ايران و نقش آمريكا (قسمت دوم)


(rm) صدا |
دکتر منوچهر گنجي (وزير سابق آموزش و پرورش، و فعال سياسي در واشنگتن): نقش ما ايرانيان خودمان (ايرانيان برونمرزي) براي آزادي ايران، به عقيده من نقش بسيار مهمي است. ما امروز بيش از سه ميليون ايراني در خارج از ايران هستيم و در کشورهاي آزاد دنيا زندگي مي کنيم. برخي مي گويند چهار ميليون زندگي مي کنند. فکر و انديشه بيشتر ايرانيان من ديده ام متوجه ايران و آزادي ايران است. اين در خارج از کشور است که به عقيده من ما آزادي داريم و محيط بين المللي امروز به نحوي است که به خوبي مي توانيم مجلس در تبعيد مردم ايران را در قالب کثرت گرايي، بدون توجه به وابستگي اعضاي اين و آن گروه سياسي، متشکل از زنان و مردان آزاديخواه پايبند به حقوق بشر، استقلال و تماميت ارضي ايران، و جدايي دين از حکومت، به انتخاب ايرانيان خارج از کشور با نظارت هرچه بيشتر تشکيل بدهيم. آن مجلس در تبعيد به عقيده من بايد در اين شرايط بحراني يتواند تصميمات لازم را براي آزادي ايران اتخاذ کند، از جمله بايد بتواند از ايرانيان خارج کمک بگيرد، در صورت لزوم از خارج براي پياده کردن برنامه هاي خودش بدون دادن هر گونه امتياز و وابستگي وام و کمک بگيرد، بايد بتواند هيات اجرايي را انتخاب بکند براي اجراي تصميمات خودش، نظارت بکند بر کار آن ها، و کار آازدي و رهايي ايران را سر سامان بدهد و از حرف به عمل در بياورد مبارزه را. ضمنا محيط امروز در قبل آمادگي پذيرايي چنين راه حلي را دارد، آمريکا مي تواند نقش مهمي داشته باشد در حمايت چنين چيزي. در گذشته نه چندان دور تبعيدي هاي زيادي براي آزادي کشورشان همين راه را رفته اند، از همين استفاده کرده اند، امروز مي بينيم افغانستان هم همين راه را ديديم که چگونه بود، تونس هم همين راه را اتخاذ کرد قبل از اين که آزاد بشود، الجزاير هم اين راه را اتخاذ کرد، افريقاي جنوبي هم ...، ما هم مي توانيم همين راه را اتخاذ بکنيم. به اميد اين که يک نفر بلند شود روي اسب سفيد و نجات بدهد کشور را، نمي شود نشست. بايد امروز برويم جمعي و کثرتگرا باشيم. اين کار به عقيده من امروز از عهده ما ايرانيان ساخته است و بايد هرچه زودتر در ميان خودمان هسته اوليه اين کار را که متشکل از افرادي از همه گروه ها و ديدگا ه هاي سياسي آزاديخواه و مورد قبول عموم براي انجام انتخابات چنين مجلسي باشد، به وجود بياوريم. ا.ب.پ: جناب دکتر گنجي، اخيرا دو استاد دانشگاه تهران در مقاله اي تاکيد داشته اند که آمريکا به جاي طرفداري از تظاهرات دانشحويي در ايران، بايد به توسعه جامعه مدني در ايران کمک برساند. شما چگونه فکر مي کنيد؟ دکتر منوچهر گنجي: خوب من گمان مي کنم بايد هر دو کار را بکند، هم به توسعه جامعه مدني کمک بکند، هم به تظاهرات ... مردم چگونه تظاهرات نکنند؟ دست بردارند از تظاهرات؟ تظاهرات که نشان مي دهد به مردم که با يکديگر متحد هستند و نشان مي دهد که عاصي شده اند و صدايشان در آمده است. مگر قبل از انقلاب تظاهرات نبود؟ مرتب تظاهرات بود. به خصوص در يک سال قبل از انقلاب که بيش از همه ... ما چيزي که لازم داريم، سازمان و تشکيلات داخل و خارج را بايد گسترش دهيم. کار، کار سازماني است. کار آزادي يک کشور که تمام امکاناتش در دست يک عده اي افتاده است و آن ها مي توانند از آن استفاده بکنند . نيروهاي مختلف سرکوب را در دست خودشان دارند، کاري است با سازمان و تشکيلات و همه مردم، نه يک نفر، دو نفر، پنج نفر. اين بازي هايي که ما طي اين 25 سال داشته ايم که يک نفر بلند مي شود مي آيد بيرون و همه اميد پيدا مي کنند، بعد همه اميدها ديگر از بين مي رود، اين ها را بايد بگذاريم کنار. بايد کار اساسي انجام بدهيم. به عقيده من هيچ راهي نيست جز اين که کثرت گرا باشيم، جز اين که يک مجلس در تبعيد را امروز تشکيل دهيم. هرچه زودتر بايد اين کار را بکنيم و ايرانيان از ما مي خواهند. ما در کشورهاي آزاد زندگي مي کنيم. ما مي توانيم انتخابات آزاد داشته باشيم که در ايران نمي توانند آن ها داشته باشند. آن وقت برويم دنبال چيزي که آن ها مي خواهند. ا.ب.پ: شما در کتابتان ادعا مي کنيد که سياست غرب در قبال جمهوري اسلامي، حداقل تا زمان تحرير کتاب، ارتجاعي بوده است و در حالي که مي گوييد که رژيم سازمان دهنده تروريسم بين المللي است و به گروه هاي تروريست بين المللي کمک مي کند. آيا از زمان چاپ و انتشار کتابتان تغييري در موضع غرب در برابر جمهوري اسلامي مشاهده و يا احساس کرده ايد؟ دکتر منوچهر گنجي: بله، من تغييري مي بينم. تغييري در اروپا مي بينم، تغييري در آمريکا مي بينم... البته اين ها هيچ کدام اين نيست که سياستي آمريکا داشته باشد در مورد ايران. هنوز هم من فکر مي کنم آمريکا سياست مشخصي ندارد در حمايت از آزاديخواهان ايران. يک روز يک چيزي مي گويند، روز ديگر سکوت اختيار مي کنند، بعد يک کس ديگري يک چيز ديگر مي گويد. اين که سياست نيست که وزارت امور خارجه يک چيز بگويد، کاخ سفيد يک مطلب را مطرح بکند، وزارت دفاع چيز ديگري بگويد، اين سياست نيست. سياست اين است که همه با هم هماهنگ باشند. همان کاري را که در مورد شوروي و اقمار شوروي کردند، همان کاري که در سال هاي آخر در مورد آپارتايد کردند، ما همان چيز را مي خواهيم و جز آن نمي شود. غرب بايد بداند تا روزي که جمهوري اسلامي و اين دارو دسته سر کار هستند در ايران، آن ها هم آرامش نخواهند ديد. منوچهر گنجي، وزير سابق آموزش و پرورش و فعال سياسي در واشنگتن كه اخيرا كتابي تحت عنوان به چالش طلبيدن جمهوري اسلامي منتشر ساخته است، در بخش دوم مصاحبه با راديوفردا مي گويد ايرانيان خارج از كشور مي توانند مجلسي در تبعيد، مبتني بر کثرت گرايي و جدائي دين از حكومت، و بدون توجه به وابستگي هاي سياسي، تشكيل دهند كه در آن تصميم هائي براي فعاليت عليه جمهوري اسلامي گرفته شود، فعاليت آزاديبخش سامان داده شود و حتي در صورت لزوم از منابع خارجي براي اقدامات خود وام بگيرد. وي مي افزايد آمريکا مي تواند نقش مهمي داشته باشد در حمايت از اين تشكيلات و تبعيديان كشورهاي ديگر، از جمله الجزاير، تونس، افغانستان، آفريقاي جنوبي و عراق هم راه مشابهي در پيش گرفتند. گنجي كه در كتاب خود سياست آمريكا و اروپا را در قبال جمهوري اسلامي ارتجاعي مي خواند، مي افزايد از زمان نگارش كتاب موضع آمريكا و اروپا نسبت به حكومت ايران تغيير كرده است اما آمريكا هنوز هم سياست مشخصي در قبال جمهوري اسلامي ندارد. وي مي گويد تا روزي كه جمهوري اسلامي در ايران سركار است غرب نيز روي آرامش نخواهد ديد.
XS
SM
MD
LG