لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۷:۱۸

به چالش طلبيدن انقلاب اسلامي: ديدگاه هاي منوچهر گنجي در باره آينده جناح هاي حكومت (قسمت سوم)


(rm) صدا |
مسعود ملك (راديوفردا): در بخش سوم و پاياني گفتگوي راديوفردا با دكتر منوچهر گنجي، وزير پيشين آموزش و پرورش و رئيس اسبق دانشكده حقوق دانشگاه تهران در دوران پيش ازانقلاب، و فعال سياسي در واشنگتن، در پاسخ به سئوالي مبني براينكه تفكيك نظام سياسي ايران از سوي پاره اي از رسانه هاي گروهي و سياستگذاران خارجي به دو بخش محافظه كار و ميانه رو را در كتاب خود، «به چالش طلبيدن انقلاب اسلامي» مورد نقد قرار داده ايد، گفت: دكتر منوچهر گنجي (واشنگتن): من در واقع طي تمام اين سئوال ها تفكيك نظام را به دو بخش دنبال كرده ام و جمهوري اسلامي خودش اين را پايه گذاري كرده و 25 سال است ما مي بينيم كه يك گروه هستند ميانه رو، يك گروه هستند تند رو، و يك رماني آقاي رفسنجاني ميانه رو بود و يك زماني آقاي خاتمي ميانه رو شد و يك زماني آقاي موسوي كه اول تند رو بود، ميانه رو شد. اينها درون رژيم است. يعني اينها همه براي حفظ رژيم با هم متحد هستند. مگر تعدادي. بله هستند افرادي كه عاصي شده اند. كسي كه نماينده مجلس است و براي سخنراني او را مي گيرندو مي برند دادگاه و محاكمه مي كنند و به زندان مي اندازند، مسلما است كه ناراضي است. اينها را ما مي بينيم و مي فهميم. بعد از 25 سال يك عده شده اند ناراضي، و از آينده خودشان مي ترسند. آنها مي خواهند به صف مردم بپيوندند ولي در درون رژيم چنين تقسيمي وجود ندارد. در درون رژيم همه شان خامنه اي را به عنوان رهبر و نماينده خدا در روي زمين مي شناسندش و قانون اساسي را قبول دارند كه در آنجا شوراي نگهبان در انتخابات و همه چيز نظارت دارد. قانون اساسي كه بر مبناي آن، قوه قضائيه زير نظر آقاي خامنه اي است و قوه مجريه زير نظرش است وقوه مققنه زير نظرش است. اينجاديگر ميانه رو و تندرو نداردو ما مي بينيم بله، تعدادي هستند كه ناراحت هستند ولي در خارج از آن مردم ايران، بله، مردم ايران بيشتر از يكصد سال است براي آزادي مبارزه مي كنند و امروز هم دارند در درون اين رژيم مبارزه مي كنند در خارج از رژيم هم دارند مبارزه مي كنند و آن به فرهنگ ايران و مردم ايران ربط دارد به جوانان ايران و زنان ايران مربوط است كه مي بينند كه كشورشان در چه تنگنائي قرار گرفته است و فساد رژيم را مي بينند و تمام اين قراردادهاي باي بك نفتي را مي بينند و آن كارهائي كه در جزيره جرزي اينها كردند به طور محرمانه، فراموش نمي شود كرد. پولي كه بيش از 450 تا 550 ميليارد دلار اينها ميليارد دلار گرفتند و همه را حيف و ميل كردند و به حساب هاي خودشان بردند. كمپاني نروژي كه امروز مي گويد 15 ميليون و نيم رشوه داده است و در دنيا در آمده است، اين به كي رشوه داده است در ايران؟ به همين دارو و دسته. مجله فوربز كه راجع به آقاي رفسنجاني صحبت مي كند و دارائي هاي او صحبت مي كند، از كجا آورد آقاي رفسنجاني اين دارائي ها را؟ مجله فوربز مجله خيلي وزيني است. املاك سران رژيم در كانادا و بروناي و جاهاي ديگر از كجا آمده است؟ چگونه اين پول ها را اينها بدست آورده اند؟ اينها كه براي روضه خواني پنج تومان مي گرفتند و چيزي نداشتند. اين پول ها از كجا آمده؟ حساب هاي سري در بانك ها از كجا آمده است؟ اين را چطور به آن مي شود گفت ميانه رو و تندرو؟ چگونه اين ميانه روها در درون رژيم ساكت نشسته اند و دارند تماشا مي كنند. ابراهيم بي پروا (راديوفردا): جناب گنجي، با توجه به همين مسائلي كه اشاره فرموديد، و همچنين د ركتابتان اشاره فرموديد كه جمهوري اسلامي يك سيستم آپارتايد عليه زنان بر پا كرده است. شصت درصد از جمعيت ايران زير خظ فقر رندگي ميكنند و 70 درصد از جمعيت ايران زير سال و مخالف رژيم هستند. فقط در سال 2001 تعداد 220 هزار تن اكثرا از جوانان تحصيلكرده در جستجوي زندگي بهتر كشور را ترك كرده اند. بنابراين علت بقا و ادامه حيات رژيم را شما در چي مي بينيد؟ منوچهر گنجي: خشونت. كشت وكشتار. زجر و شكنجه. همان كاري را كه شوروي كرد و خودش را بيشتر از 70 سال سركار نگه داشت ولي نهايتش آن چيزي است كه در شوروي ما ديديم و در كشورهاي اقمار شوروي در اروپا ديديم و در آفريقاي جنوبي و غيره. سر كار ماندن از طريق خشونت و كشت و كشتار با بسيج با سپاه پاسداران و با انصار حزب الله با خواهران زينب و امثالهم، و كاري كه اينها مي كنند با مردم در پشت ديوار زندان اوين و ساير زندانها و كاري كه كردند با زهرا كاظمي و غيره، كه زبانزد دنيا هست و با فروهرها و غيره. ولي اين آخر و عاقبتي ندارد و افرادي كه دست به اين كارها مي زنند بايد بدانند كه تا روزي كه زنده هستند تحت تعقيب هستند. ابراهيم بي پروا: اشاره فرموديد به زهراي كاظمي و فروهرها. در كتابتان هم بر بازداشت ها، شكنجه ها و كشتار ها و اعدام هاي خودسرانه شهروندان ايران از سوي جمهوري اسلامي عدالت اسلامي صحبت کرديد. ممکن است در اين مورد توضيحاتي براي شنوندگان راديو فردا بفرمائيد؟ دکتر منوچهر گنجي: من در کتاب دارم همانطور که توضيح داديد، هدف از تمام اين کتابهاي من دو چيز بوده. يکي براي تاريخ خواستم بماند و يکي ديگر خواستم که ايرانيان آگاهي پيدا کنند به آن و يکي ديگر خواسته ام غربي ها در کتاب فرانسه وانگليسي ام، خواسته ام آنها آگاهي پيدا کنند. چنين چيزي نيست. اسلامي در کار نيست در کشور ما. اينها تمام به اسم اسلام واقعا اسلام را مخدوش کرده اند و بدنام کرده اند. عدالت اسلامي در ايران نيست. اينها آمدند به اصطلاح انقلاب مستضعفان کنند. امروز مستضعفان ضعيف تر از هر زماني شده اند و وضع زندگي شان بدتر از هرزمان است. اين دارو دسته اي که آمدند و هيچ نداشتند غني تر و ثروتمند تر و مرفه تر و فربه تر از هر زماني شدند. بنابراين، عدالت اسلامي وجود ندارد. اسلام نمي گويد و اين رفتاري که با زنان و جوانان و مردم آزاديخواه ما در پشت ميله‌هاي زندان مي کنند که روي بدنشان تمام آثارش را آدم مي‌بيند و فيلم‌هايش را آدم مي‌بيند اين رفتار رفتاري نيست که مورد قبول مسلمانان آزاديخواه دنبا باشد. اسلام بايد در امروز زندگي کند. اسلام نمي تواند عليه مسيحي و کليمي و بهائي و سني و غيره تفاوت قائل شود. اسلام نمي تواتد بيايد يک نفر را بگيرد و بگويد نماينده خداست و هرچه او گفت بيائيد انجام بدهيد و مردم را به عنوان مردمي که صغير هستند با آنها رفتار کند. اسلامي که مي تواند امروز در دنيا باقي بماند اسلامي است که هوادارانش و معتقدانش فرزند زمان خودشان باشند. منوچهر گنجي، وزير سابق آموزش و پرورش و فعال سياسي در واشنگتن كه اخيرا كتابي تحت عنوان به چالش طلبيدن جمهوري اسلامي منتشر ساخته است، در پاسخ به سوالي درباره تفكيك نظام سياسي ايران از سوي پاره اي از رسانه هاي گروهي و سياست گذاران خارجي به دو بخش محافظه كار و ميانه رو، در بخش سوم و پاياني مصاحبه با راديوفردا مي گويد: اين را خود جمهوري اسلامي پايه گذاري كرده است ولي هردو براي بقاي رژيم با هم متحد اند. البته كساني هم هستند كه واقعا ناراضي هستند. ولي در درون رژيم چنين تقسيم بندي وجود ندارد، همه آنها خامنه اي را بعنوان رهبر و نماينده خدا در روي زمين ميشناسند و قانون اساسي را قبول دارند، كه شوراي نگهبان بر همه چيز نظارت دارد. در خارج از رژيم مردم ايران يكصد سال است كه دارند مبارزه مي كنند.
XS
SM
MD
LG