لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ تهران ۰۹:۴۹

اعلام موجوديت جبهه مستقل اصلاحات در ايران و نگراني از ايجاد دو دستگي در ميان اصلاح طلبان


(rm) صدا |
در ايران، جبهه مستقل اصلاحات اعلام موجوديت کرده است. اين جبهه که ائتلافي از بعضي از گروه هاي دوم خردادي است، عمدتا طيف روحانيون مبارز را در بر مي گيرد. رسول منتجب نيا، از مجمع روحانيون مبارز، درباره جبهه جديد مي گويد: جبهه اصلاحات از جبهه دوم خرداد جدا نيست و هدف از ايجاد آن، منسجم تر کردن جبهه دوم خرداد است. علي سجادي (راديو فردا): خبر تشکيل جبهه مستقل اصلاحات، واکنش هايي را در ميان جامعه سياسي ايران برانگيخته است. در اکثر واکنش ها، نوعي نگراني از ايجاد دو دستگي در جبهه اصلاحات موسوم به دوم خرداد به چشم مي خورد. مثلا بهمن يعقوبي، دبير سياسي حزب اسلامي کار، در عين حال که مي گويد: اگر اين جبهه در راستاي تقويت آرمان هاي اصلاحات حرکت کند، شرکت و فعاليت ما در آن قطعي است، اما تاکيد مي کند که اگر تشکيل اين جبهه در جهت تضعيف جبهه دوم خرداد باشد و يا موجب دو دستگي و دوگانگي در آن شود، مورد حمايت ما نخواهد بود. حجت الاسلام رسول منتجب نيا، عضو شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز، مي گويد: جبهه اصلاحات جداي از جبهه دوم خرداد نيست و هدف از تشکيل آن، قوي تر و منسجم تر ساختن جبهه دوم خرداد است. وي افزوده است که طرح شکل دهي اين جبهه، ابتدا در مجمع روحانيون مبارز مطرح شده و بر اساس آن، مجمع رايزني هايي را با گروه هاي دوم خردادي در مسير متعهد کردن آنها نسبت به رعايت محورهاي اين جبهه انجام داده است. به عبارت ديگر، به نظر مي رسد که هدف از تشکيل جبهه مستقل اصلاحات، منسجم کردن آن بخش از گروه هاي درون جبهه دوم خرداد است که معتقدند بايد با فشار از پايين، به چانه زني از بالا پرداخت. ترديد بنيانگذاران جبهه مستقل اصلاحات نسبت به توانايي جبهه مشارکت ايران اسلامي در انجام اين خواست گروه هاي درون جبهه، عامل اعلام جبهه مستقل اصلاحات گرديد. جبهه مشارکت ايران اسلامي، به رهبري محمدرضا خاتمي که کنترل مجلس شوراي اسلامي را نيز در دست دارد، با موضعگيري هايي که در چند سال اخير براي متعهد ساختن و پاسخگو کردن صاحبان اصلي قدرت در مقابل نمايندگان مردم انجام داده، از يکسو باعث نگراني و عدم اعتماد جناح محافظه کار به خود گرديده و از سوي ديگر، با عدم توفيق در برنامه هاي اعلام شده اش، از وجهه اش در ميان مردم به شدت کاسته شده و محبوبيت خود را از دست داده است، پس جبهه مستقل اصلاحات قصد دارد از پراکندگي بيشتر نيروهاي موسوم به دوم خرداد جلوگيري کند و با جلب آراء مردم، نقش مهمي در مجلس آينده که قرار است انتخابات آن روز اول اسفند برگزار شود، بر عهده گيرد. سعيد شريعتي، عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت اسلامي، در گفتگويي با خبرگزاري دانشجويي ايران، ايسنا، ضمن اظهار بي اطلاعي از تشکيل جبهه مستقل اصلاحات و تاکيد بر اينکه اصلاحات اهداف پيچيده اي ندارد و صرفا دنبال تمکين حاکميت و مجموعه ساختار سياسي به خواست و اراده مردم است، درباره اهداف تشکيل جبهه جديد مي گويد: چنانچه هدف از تشکيل چنين جبه اي، اداره امور کشور بر مبناي خواست و اراده مردم باشد، مشروط بر اينک بيش از حد يک شعار با رنگ و لعاب باشد و توان عملي تجميع حاکميت، ملت و نيروهاي سياسي حول اين هدف را داشته باشد، تشکيل آن را بايد به فال نيک گرفت، ولي اگر تشکيل آن در راستاي ايجاد مرزبندي هاي جديد در ميان اصلاح طلبان باشد، همچنان که محافظه کاران از آن سخن مي گويند، فقط چند صباحي در رسانه ها مطرح مي شود و هيچ فايده اي هم نخواهد داشت، چرا که از هيچگونه استراتژي و اجماعي ميان گروه هاي سياسي برخوردار نيست. سعيد شريعتي مي گويد: براي تلاش در راه اصلاحات و تمکين حاکميت به خواست مردم، نيازي به آرايش جديد سياسي نيست و با ترديد نسبت به سرنوشت جبهه جديد اصلاحات، مي افزايد: نگاهي به سرنوشت جبهه دوم خرداد و تحليل آن، روشن خواهد شد که آيا اصولا امکان حرکت جبه اي وجود دارد يا نه. احتمالا واقع بينانه ترين تحليل را از چرايي برپايي جبهه مستقل اصلاحات، غلامعلي دهقان، عضو دفتر سياسي حزب اعتدال و توسعه ارائه داده است که مي گويد: با توجه به اينکه در شرايط کنوني کشور، جبهه مشارکت اسلامي وجهه مناسبي در سياست داخلي ندارد و از آن طرف مجمع روحانيون مبارز، به کليت نظام نزديکتر است و مي تواند از فيلتر شوراي نگهبان رد شود، به نظر مي رسد که اين مجمع قصد دارد در فقدان محبوبيت مشارکت، پرچمداري جبهه دوم خرداد را در دست گيرد. در ايران، جبهه مستقل اصلاحات اعلام موجوديت کرد. اين جبهه که ائتلافي از بعضي از گروه هاي دوم خردادي است، عمدتا طيف روحانيون مبارز را در بر مي گيرد. خبر تشکيل جبهه مستقل اصلاحات، واکنش هايي را در ميان جامعه سياسي ايران برانگيخت و نوعي نگراني از ايجاد دو دستگي در جبهه اصلاحات موسوم به دوم خرداد به چشم مي خورد. حجت الاسلام رسول منتجب نيا، عضو شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز، گفت که جبهه اصلاحات جداي از جبهه دوم خرداد نيست و هدف از تشکيل آن، قوي تر و منسجم تر ساختن جبهه دوم خرداد است. غلامعلي دهقان، عضو دفتر سياسي حزب اعتدال و توسعه گفت که با توجه به اينکه در شرايط کنوني کشور، جبهه مشارکت اسلامي وجهه مناسبي در سياست داخلي ندارد و از آن طرف مجمع روحانيون مبارز، به کليت نظام نزديکتر است و مي تواند از فيلتر شوراي نگهبان رد شود، به نظر مي رسد که اين مجمع قصد دارد در فقدان محبوبيت مشارکت، پرچمداري جبهه دوم خرداد را در دست گيرد.

XS
SM
MD
LG