لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۵۳

کشته شدن يک سرباز آمريکايي در درگيري با عناصر طالبان در جنوب شرقي افغانستان


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): يک سخنگوي نظامي آمريکا روز سه شنبه اعلام کرد دريک برخورد مسلحانه ميان نيروهاي آمريکا و جنگجويان مظنون به عضويت درطالبان درجنوب شرقي افغانستان، يک سرباز آمريکائي کشته ودونفرمجروح شدند. دوتن ازستيزه جويان نيزکشته شدند. عباس ملکزاده (راديوفردا): سرهنگ رادني ديويس، افسرآمريکائي در مقر پايگاه هوائي نيروهاي ائتلاف در باگرام، در 50 کيلومتري شمال کابل، به خبرنگاران گفت يکي ازنظاميان ائتلاف براثر زخم هائي که درجريان زد وخوردي درنزديکي پايگاه اشکين در روز دوشنبه پيدا کرده بود جان خود را ازدست داد ودونفر نيز مجروح شدند. وي افزود کليه نيروهاي درگير، آمريکائي بودند ونام سربازي که کشته شد تا اعلام موضوع به خانواده اش منتشرنخواهد شد. سرهنگ ديويس گفت سربازان ما درگير مانوري عليه نيروهاي ضد ائتلاف بودند. ما دوتن ازنيروهاي دشمن را با مهمات اندکي کشتيم وسربازخودمان نيز براثرآتش مستقيم دشمن کشته شد. سرهنگ ديويس گفت از تعدا دستيزه جويان شرکت کننده در درگيري دوشنبه اطلاعي ندارد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، پايگاه اشکين دراستان پکتيا درحدود 280 کيلومتري جنوب کابل، مرتبا ازسوي جنگجويان مظنون به وابستگي به رژيم برکنارشده طالبان که گفته مي شود در مرزپاکستان تجديد سازمان يافته اند، هدف قرارمي گيرد. سرهنگ ديويس هفته گذشته اشکين را به علت حملات متعددي که درآن صورت گرفته وطي آن بيشترازهرجاي ديگري درافغانستان نيروهاي ائتلاف کشته شده اند، شوم ترين نقطه افغانستان توصيف کرده بود. با تازه ترين تلفات، تعداد کشته شدگان نيروهاي ائتلاف به وسيله آتش نيروهاي دشمن درافغانستان ازاکتبرسال 2001 که عمليات برکناري رژيم طالبان آغازشد، به 35 نفر رسيد. پايگاه اشکين به طورمرتب با خمپاره نيز مورد حمله قرارمي گيرد. جنگجويان مظنون به عضويت درطالبان روزيکشنبه شش خمپاره به پايگاه اشکين پرتاب کردند. توپخانه ائتلاف بلافاصله به اين حمله پاسخ گفت. روز شنبه نيز دو خمپاره به پايگاه پرتاب شد، اما هيچ يک ازاين دوحمله تلفات يا زياني براي نيروهاي ائتلاف به بارنياورد. مقامات افغان مي گويند نيروهاي طالبان منطقه مرزي بارمال درنزديکي اشکين را درپي تصرف آن درجريان يک حمله خونين درماه گذشته درکنترل دارند. نيروهاي طالبان مدعي هستند چهارمنطقه ديگر را نيز دراستان پکتيا واستان زابل درمجاورت آن درکنترل دارند. مقامات استان پکتيا روز دوشنبه اظهارداشتند قصد دارند با مستقر کردن 500 سربازاضافي درطول مرزاين استان، منطقه بارمال را بازپس بگيرند. نيروهاي آمريکا وافغانستان درجريان يک حمله عمده به جنگجويان مظنون به عضويت درطالبان درماه اوت گذشته که دراستان زابل وجنوب استان قندهارتجديد سازمان يافته بودند، دست کم 150 تن ازستيزه جويان مظنون را کشتند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، هم اينک حدود 12 هزار و 500 تن ازنيروهاي ائتلاف به رهبري آمريکا بقاياي نيروهاي طالبان وشبکه القاعده را درمناطق صعب العبور مرز ميان افغانستان وپاکستان تعقيب مي کنند. يک سخنگوي نظامي آمريکا روز سه شنبه اعلام کرد دريک برخورد مسلحانه ميان نيروهاي آمريکا و جنگجويان مظنون به عضويت درطالبان درجنوب شرقي افغانستان، يک سرباز آمريکائي کشته ودونفرمجروح شدند. دوتن ازستيزه جويان نيزکشته شدند. سرهنگ رادني ديويس، افسرآمريکائي در مقر پايگاه هوائي نيروهاي ائتلاف در باگرام، در 50 کيلومتري شمال کابل، به خبرنگاران گفت که يکي ازنظاميان ائتلاف براثر زخم هائي که درجريان زد وخوردي درنزديکي پايگاه اشکين در روز دوشنبه پيدا کرده بود جان خود را ازدست داد ودونفر نيز مجروح شدند. وي افزود کليه نيروهاي درگير، آمريکائي بودند ونام سربازي که کشته شد تا اعلام موضوع به خانواده اش منتشرنخواهد شد.
XS
SM
MD
LG