لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۰۸:۴۸

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورک): روزنامه آفتاب يزد يک گفته رئيس جمهوري اسلامي در باره لزوم بي طرفي و اعتقاد ناظران انتخاب به اصل برائت همه در برابر قانون را در کنار گفته هاي يک مقام محافظه کار جمهوري اسلامي قرار ميدهد که گفته است کساني که هنوز به جرمي محکوم نشده اند را ميتوان با استناد به جرائمي که به آنها نسبت داده شده است، از شرکت در انتخابات محروم کرد. روزنامه آفتاب يزد مينويسد: «کسي که از نظر آقايان مرتکب اقدامات ضد اخلاقي شده اما هنوز دادگاهي او را محکوم نکرده، يا اگر آقايان فردي را مرتد بدانند، يا کسي را قاتل بدانند، کافي است که اطلاعات در باره او را به دفاتر نظارتي شوراي نگهبان بدهند و همين امر حجت کافي براي رد صلاحيت او در انتخابات خواهد بود. روزنامه «آفتاب يزد» مي افزايد: «آيا رئيس جمهوري محترم گمان ميکنند با نصيحت هاي ايشان ظرف روزهاي باقيمانده تا انتخابات مجلس هفتم، اين ديدگاه آنچنان تغيير خواهد کرد؟» نويسنده آفتاب يزد مينويسد: نگارنده به هيچ وجه چنين اميدي ندارد و لذا به رئيس جمهوري توصيه مي کند که در انتخابات مجلس به هيچ چيز بيش از قانون تن ندهد و بهتر است آقاي خاتمي به صراحت اعلام کند که دولت او رد صلاحيت هائي را که بدون توجه به نص قانون انتخابات فعلي صورت گرفته، نخواهد پذيرفت.» روزنامه «انتخاب» در مطلبي از آقاي علي شکوهي، به سه روايتي که در باره نحوه قتل يا مرگ خانم زهرا کاظمي، از سوي محافل رسمي درايران مطرح شده است، اشاره ميکند: يکي گزارش هيات رئيس جمهوري، ديگري روايت دادسراي تهران، که يک عضو وزارت اطلاعات را متهم اصلي معرفي کرده است و ديگري روايت وزارت اطلاعات که تهديدکرده است حقايق را افشا خواهد کرد. روزنامه انتخاب مينويسد: «واقعيت اين است که دست ما از کنه ماجرا و روند تحقيقات کوتناه است ولي به همه طرف هاي ماجرا توصيه ميکنيم که از طرح نابهنگام و تحقيق نشده مسائل خودداري کنند زيرا اگر حرف هاي مسئولان در اين باره متعدد شود، عليرغم رسيدگي قضائي، بازهم اظهارنظر و طرح تحليلهاي مختلف ادامه يابد، در آنصورت افکارعمومي دچار مشکل قضاوت و ارزيابي خواهد شد واين ماجرا نيز به مثابه يک امر تاريخي و داراي روايت هاي متفاوت، در اذهان جامعه به صورت يک معضل باقي خواهند ماند.» روزنامه شرق در سرمقاله امروز خود به قلم آقاي رضا جلالي با اشاره به برنامه هاي جمهوري اسلامي براي تخريب بناهاي تاريخي ايران، از جمله کاخ احمد شاه و تخريب چهره تاريخي آثار تاريخي مثل ساختن برجي در کنار ميدان نقش جهان اصفهان، مينويسد «پنداري قرار است هويت باشکوه اين ملت غيور از خاطره هايشان زدوده شود.» روزنامه شرق ميافزايد: «آيا خبر کذب آسيب ديدن قسمتي از پي سازه آزادي در ميدان آزادي بخش ديگري از اين سناريوي ضد فرهنگي است؟» روزنامه شرق، مي افزايد: «برج آزادي چند دهه پيش از اين، با طرحي از يک معمار فرانسوي در ايران ساخته شد، هرچند به هيچ وجه داراي هويتي اينجائي نبود.» اين روزنامه ، که از سوي جناح اصلاح طلب حکومت ايران و توسط کساني که قبلا در روزنامه شهرداري تهران، همشهري، کار ميکردند، منتشر ميشود، ضمن دل سوزاندن براي بناي آزادي يا شهياد، که آن را در جائي يک نماد ملي کشور ايران ميخواند، حاضر نيست از طراح اصلي اين بنا که يک مهندس معمار ايراني به نام حسين امانت است نام ببرد که در سال 1966، يعني 1347، زماني که 24 سال بيشتر نداشت در يک مسابقه بين المللي براي ساختن بنائي به نام «شهياد» که قرار بود نشانگر سنتهاي ايراني و پيشرفت ايران به سوي تجدد باشد، برنده شد. روزنامه آفتاب يزد به رئيس جمهوري توصيه مي کند که «در انتخابات مجلس به هيچ چيز بيش از قانون تن ندهد و بهتر است آقاي خاتمي به صراحت اعلام کند که دولت او رد صلاحيت هائي را که بدون توجه به نص قانون انتخابات فعلي صورت گرفته، نخواهد پذيرفت.» روزنامه «انتخاب» با اشاره به سه روايت در باره نحوه قتل يا مرگ خانم زهرا کاظمي، از سوي محافل رسمي درايران مينويسد: به همه طرف هاي ماجرا توصيه ميکنيم که از طرح نابهنگام و تحقيق نشده مسائل خودداري کنند. روزنامه شرق، ضمن دل سوزاندن براي بناي آزادي يا شهياد، که آن را در جائي يک نماد ملي کشور ايران ميخواند، حاضر نيست از طراح اصلي اين بنا که يک مهندس معمار ايراني به نام حسين امانت است نام ببرد .
XS
SM
MD
LG