لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۳۱

ادامه موج سرکوب دانشجويان ايران: حمله نيروي‌هاي امنيتي به دانشجويان متحصن دانشگاه فردوسي مشهد


(rm) صدا |
نخستين زمزمه هاي اعترض هاي دانشجويي سال تحصيلي جديد، از دانشگاه فردوسي مشهد آغاز شد و عليرغم حمله نيروهاي انتظامي به دانشجويان، آنان اعلام کردند که از امروز با اعتصاب غذا، خواسته هاي خود را پيگيري خواهند کرد. صاحبنظران پيش از اين بارها از احتمال بروز تنش هاي جديد در دانشگاه هاي ايران خبر داده بودند و عليرغم سختگيري هاي بي سابقه کميته هاي انضباطي دانشگاه ها در برخورد با دانشجويان، محکومان کميته انضباطي دانشگاه فردوسي مشهد، در اعتراضي به حکم خود، تحصني صنفي را در اين دانشگاه تدارک ديدند. دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در روزهاي گذشته اعلام کرده بودند که تا لغو احکام کميته انضباطي، به تحصن خود ادامه خواهند داد. ديروز، در دومين روز تحصن، بي تفاوتي مسئولان دانشگاه نسبت به آنان موجب شد تا دانشجويان تهديد کنند که به اعتصاب غذا دست خواهند زد. اما روز گذشته، نيروهاي انتظامي و ماموران حراست دانشگاه، به دانشجويان حمله کردند و بعد از پاره کردن تمامي تراکت ها، پارچه نوشته ها و ديوار کوب هاي متحصنين، از دانشجويان خواستند تا به تحصن خود ادامه ندهند. هر چند که آخرين خبرها از مشهد حاکي است که دانشجويان ضمن مقاومت در برابر ماموران، به تحصن و اعتصاب غذاي خود ادامه دادند. همچنين شب گذشته، چهار تن از دانشجويان متحصن اين دانشگاه به دادگاه انقلاب احضار شدند. در احضاريه اي که به دست اين دانشجويان رسيده، اتهام آنها اقدام عليه امنيت کشور ذکر شده است و اين چهار نفر صبح امروز در محلي که ستاد خبري اداره اطلاعات خوانده شده، حاضر شدند تا بازجويي شوند. در دانشگاه فردوسي مشهد، هفت دانشجو از سوي کميته انضباطي دانشگاه به دليل حضور در اعتراضات دانشجويي خردادماه و با جرم شرکت در تجمعات غير قانوني، به محروميت از تحصيل محکوم شدند. موج برخورد کميته هاي انضباطي در آستانه سال تحصيلي جديد، تمامي دانشگاه هاي ايران را در بر گرفته است. اين در حالي است که امروز روزنامه دولتي ايران، به نقل از محمد علي ابطحي، معاون پارلماني رياست جمهوري و از نزديکان محمد خاتمي، خبر داده که رئيس جمهوري اسلامي بعد از اعتراض هاي خردادماه، 30 مورد دستور رسيدگي درباره بازداشت ها و برخوردهاي سياسي صادر کرده است. به گفته وي، اين دستورات به وزيران دادگستري، اطلاعات، کشور، علوم و همچنين شوراي امنيت ملي ارسال شده است. مسئولان وزارت علوم نيز در جلسه اي با نمايندگان مجلس، مدعي بودند که کميته هاي انضباطي دانشگاه ها، از جايي بيرون از بدنه دولت خط دهي مي شوند. موج برخورد کميته هاي انضباطي در آستانه سال تحصيلي جديد، تمامي دانشگاه هاي ايران را در بر گرفته است. محکومان کميته انضباطي دانشگاه فردوسي مشهد، در اعتراضي به حکم خود، تحصني صنفي را در اين دانشگاه تدارک ديدند. ديروز، در دومين روز تحصن، بي تفاوتي مسئولان دانشگاه نسبت به آنان موجب شد تا دانشجويان تهديد کنند که به اعتصاب غذا دست خواهند زد، نيروهاي انتظامي و ماموران حراست دانشگاه، به دانشجويان حمله کردند و بعد از پاره کردن تمامي تراکت ها، پارچه نوشته ها و ديوار کوب هاي متحصنين، از دانشجويان خواستند تا به تحصن خود ادامه ندهند. آخرين خبرها از مشهد حاکي است که دانشجويان ضمن مقاومت در برابر ماموران، به تحصن و اعتصاب غذاي خود ادامه دادند. همچنين شب گذشته، چهار تن از دانشجويان متحصن اين دانشگاه به دادگاه انقلاب احضار شدند. در عين حال مسئولان وزارت علوم در جلسه اي با نمايندگان مجلس، مدعي شدند که کميته هاي انضباطي دانشگاه ها، از جايي بيرون از بدنه دولت خط دهي مي شوند.
XS
SM
MD
LG