لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۰۳

رشد مخالفت با مهاجرت هاي گسترده به آمريكا


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): مخالفت با مهاجرتهاي گسترده به آمريکا و نارضايتي از حضور نو آمدگان در اين کشور رو به رشد است.ناامني در حوزه اقتصادي و نگراني هاي ناشي از حمله هاي تروريستي 11 سپتامبر 2001 به رشد اين مخالفتها دامن مي زند رويتر در اين باره گزارشي دارد که برگردان آن را امير آرمين به آگاهي مي رساند. در واکنش به حمله هاي تروريستي 11 سپتامبر 2001 به مرکز جهاني تجارت و پنتاگون مقامهاي آمريکائي تلاش کردندمرزهاي کشور را نفوذناپذير سازند،کساني را که مقررات رواديد را زير پا مي گذارند مجازات کنند،و گرفتن رواديد براي خارجيان را بمراتب دشوارتر سازند.اما عمدتا در جلوگيري از ورود سيل مهاجران غير قانوني از مرز هاي کشور بامکزيک ناکام مانده اند. در چندين شهر شهروندان و رهبران آنها عليه اين مهاجرتهااعتراض کرده اند.در هولي اوک در ماساچوست شوراي شهر با اکثريت 14 به 1 کمک 1 ميليون دلاري دولت فدرال به منظورحمايت از اسکان و استقرار 60 خانواراز سومالي را رد کردند.اين خانوارها به نقطه ديگري فرستاده شدند. شهردارله ويستوندر ايالت مين سال گذشته به مخالفان ورود مهاجران از سومالي پيوست و اعلام کرد 1200 نفرسوماليائي هم اکنون درآن شهر مستقر شده اند و ديگر حاضر به پذيرش مهاجر نيستند شهر بدين ترتيب خودرا از کمک مالي دولت فدرال محروم کرد.در ايالت کاروليناي جنوبي مردم شهرکايسه به طرح استقرار مهاجران افريقائي در آنجا اعتراض کردندو گفتند حضور اين عده مي تواند کيفيت مدرسه ها را پائين بياورد.در آريزونا جنبشي در راه است که هدفش برگزاري همه پرسي در سال آينده به منظور قطع خدمات دولتي براي مهاجران غير قانوني است.بنا به يک نظر خواهي 70 درصد مردم از اين همه پرسي حمايت خواهند کرد.کاليفرنيا در سال 1994 قطعنامه اي را در اين باره گذراند اما دادگاه آنراردکرد. در لانگ آيلند نيويورک ساکنان محله توماري را در روزنامه محلي به چاپ رسانده اندو طي آن خواهان افزايش فعاليت پليس عليه مهاجران غير قانوني شده اندو گفته اند مسئولان انتقال اين افراد بايد مجازات شوند و مهاجران غيرقانوني به کشورهاشان بازپس فرستاده شوند در مجلس نمايندگان آمريکا يک کميته فرعي امکان بحث در باره تفويض اختيار به مقامهاي محلي داير بر بازداشت مهاجران غير قانوني را بررسي کرد.و پيشنهاد تصويب قانوني شد که به موجب آن براي شهرهائي که براي مهاجران غير قانوني قوانيني را از تصويب بگذرانند کمکهاي مالي در نظر گرفته شود. سال پيش در يک نظرخواهي از شوراي روابط خارجي شيکاگومعلوم شد 60 درصدمردم گفته اند سطح کنوني مهاجران يک تهديد جدي عليه منافع حياتي آمريکا است 55 در صد هم گفته اند از ميزان مهاجرتها بايد کاسته شود.در دهه 1990 حدود 11 ميليون و200 هزار نفر به آمريکا مهاجرت کردندآنها و فرزندانشان عامل رشد 70 در صدي جمعيت در آن دهه بودندگفته مي شود هم اکنون 8 تا 11 ميليون مهاجر غير قانوني در آمريکا به سر مي برند.اينها ابتدا در شهرهاي معيني متمرکز مي شدند اما حالا همه جاي آمريکا حضورشان محسوس است. بعد از 11 سپتامبر دولت فدرال ميزان سهميه مهاجرت سال 2002 را از 90 هزار در سال به 27400 نفر کاهش داد . اين سهميه امسال به 28 هزار نفر مي رسد.در هفته جاري دولت فدرال موضوع بررسي درخواستهاي رواديد را از وزارت امور خارجه گرفت و به وزارت امنيت داخلي داددولت در نظر دارداز سال آينده از همه خارجياني که وارد آمريکا مي شوند عکس گرفته وآنهارا انگشت نگاري کند. مخالفت با مهاجرتهاي گسترده به آمريکا و نارضايتي از حضور نو آمدگان در اين کشور رو به رشد است.ناامني در حوزه اقتصادي و نگراني هاي ناشي از حمله هاي تروريستي 11 سپتامبر 2001 به رشد اين مخالفتها دامن مي زند. در واکنش به حمله هاي تروريستي 11 سپتامبر 2001 به مرکز جهاني تجارت و پنتاگون مقامهاي آمريکائي تلاش کردندمرزهاي کشور را نفوذناپذير سازند، کساني را که مقررات رواديد را زير پا مي گذارند مجازات کنند،و گرفتن رواديد براي خارجيان را بمراتب دشوارتر سازند.اما عمدتا در جلوگيري از ورود سيل مهاجران غير قانوني از مرز هاي کشور بامکزيک ناکام مانده اند.
XS
SM
MD
LG