لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۵۰

افزايش حملات تروريستي به نيروهاي آمريكايي در فلوجه


(rm) صدا |
به گفته شاهدان عيني، دربرخورد ميان نيروهاي آمريکا و عده اي مهاجم ناشناس دريک نقطه بازرسي درشهرفلوجه درعراق، يک مرد مسلح عراقي کشته شد. دوسربازآمريکائي وچهارغيرنظامي عراقي نيزدراين حادثه مجروح شدند. اميرمصدق كاتوزيان (راديو فردا): خبرگزاري فرانسه به نقل از حسام علي يکي ازشاهدان حادثه گزارش داد هنگامي که چند حمله کننده ناشناس که درحال عبور با اتومبيلي بودند آتش به روي سربازان آمريکائي گشودند، 10 سرباز درنزديکي ساختمان اصلي شهرداري فلوجه به پاسداري اشتغال داشتند. دوسرباز آمريکائي دراين حادثه مجروح شدند. به گفته اين شاهد عيني که هنگام وقوع حادثه درخيابان راه مي رفته است، نيروهاي آمريکا به آتش مهاجمان پاسخ دادند و چهارنفر را شامل يک زن، يک کودک، مردي که ازآن نقطه عبورمي کرد و يک مامور پليس زخمي کردند. محمد قاسم مامورامنيتي ساختمان شهرداري گفت درحالي که اتومبيل حمله کننده ازصحنه مي گريخت، عابرپياده اي نيز به روي نيروهاي آمريکائي آتش گشود که بلافاصله با آتش اين نيروها کشته شد. متعاقبا نيروهاي آمريکا جسد اين فرد را تحويل مقامات شهرداري فلوجه دادند. به گفته ستوان جاسم محمد افسرپليس عراقي، چهارنفري که مجروح شده بودند فورا به بيمارستان رسانده شدند. خبرگزاري فرانسه درگزارش خود افزود هنگامي که گزارشگراين خبرگزاري خود را به صحنه حادثه رساند، شاهد ورود نيروهاي تقويتي به منطقه بود. با اين حال يک سخنگوي ارتش آمريکا گفت اطلاعي ازاين حادثه ندارد. محمد قاسم مامورامنيتي ساختمان شهرداري فلوجه درادامه اظهارات خود گفت به دنبال حادثه تيراندازي ميان طرفين، مردي که سواربرموتورسيکلتي بود نارنجکي به سوي ساختمان شهرداري پرتاب کرد اما به هدف اصابت نکرد. مرد موتورسيکلت سوارمتعاقبا پياده فرارکرد. درهمين حال به گفته شاهدان عيني، درنزديکي منطقه خالديه ستوني مرکب ازهشت خودرو نظامي با يک مين زميني برخورد کرد. با وجود منفجرشدن يک شاه لوله آب، اين حادثه تلفاتي نداشت. شهرفلوجه که در 50 کيلومتري غرب بغداد واقع شده است، روز دوشنبه گذشته صحنه يک برخورد شديد ميان نيروهاي آمريکا وعده اي جنگجوي چريک بود. ارتش آمريکا مي گويد اين حادثه به کشته شدن يک سربازآمريکائي ومجروح شدن چهارنفرديگرمنجرشد. خبرگزاري فرانسه درگزارش خود افزود فلوجه به صورت منطقه اي براي مقاومت دربرابرنيروهاي آمريکا درآمده است. عقيده براين است که بيشتراين خشونت ها ازسوي هواداران صدام حسين ديکتاتور برکنارشده عراق به عمل مي آيد. به گفته شاهدان عيني، دربرخورد ميان نيروهاي آمريکا و عده اي مهاجم ناشناس دريک نقطه بازرسي درشهرفلوجه درعراق، يک مرد مسلح عراقي کشته شد. دوسربازآمريکائي وچهارغيرنظامي عراقي نيزدراين حادثه مجروح شدند. خبرگزاري فرانسه به نقل از حسام علي يکي ازشاهدان حادثه گزارش داد هنگامي که چند حمله کننده ناشناس که درحال عبور با اتومبيلي بودند آتش به روي سربازان آمريکائي گشودند، 10 سرباز درنزديکي ساختمان اصلي شهرداري فلوجه به پاسداري اشتغال داشتند. دوسرباز آمريکائي دراين حادثه مجروح شدند. خبرگزاري فرانسه درگزارش خود افزود فلوجه به صورت منطقه اي براي مقاومت دربرابرنيروهاي آمريکا درآمده است. عقيده براين است که بيشتراين خشونت ها ازسوي هواداران صدام حسين ديکتاتور برکنارشده عراق به عمل مي آيد.
XS
SM
MD
LG