لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۵۷

افزايش نگراني كارشناسان از آغاز مسابقه دستيابي به سلاح اتمي در خاورميانه و خاور دور


(rm) صدا |
پرويز فرهنگ (راديوفردا): روزنامه دي پرسه، چاپ اتريش در مقاله اي زير عنوان افزايش ترس در برابر مسابقه تجهيزات جنگ افزار هسته اي مي نوسسد: كارشناسان و ناظران سياسي، نگراني خود را از مسابقه اي كه مي تواند به زودي در خاورميانه و خاوردور براي دستيابي به جنگ افزارهاي هسته اي آغاز گردد، پنهان نمي كنند. اين روزنامه مي نويسد گسترش فن آوري هسته اي اكنون بار ديگر انگيزه اصلي نگرانيها شده است. به ويژه آنكه كره شمالي دو روز پيش اعلام كرد كه در موقعيتي است كه جنگ افزارهاي رعب آور اتميش را گسترش دهد. وزارت خارجه ژاپن در اين گفتار تهديدي مي بيند كه هم قراردادهاي موجود را زير علامت سئوال خواهد برد. روزنامه دي پرسه مي نويسد كارشناسان در تحليلهاي خود سخت باور دارند كه اگر كره شمالي و يا ايران به جنگ افزارهاي هسته اي اي دست ياند، در هر دو حالت امنيت هردو منطقه خاورميانه و خاور دور متزلزل خواهد شد، زير ا مسابقه براي دست يافتن به جنگ افزار هسته اي شتاب بيشتري خواهد گرفت. هركدام از كشورهاي منطقه آنگاه مي كوشد تا به اين جنگ افزار دسترسي يابد. روزنامه اتريشي دي پرسه از قول كارشناسان مي نويسد: اگر كره شمالي بمب اتمي داشته باشد، آنگاه كره جنوبي وژاپن نيز خواهان آن خواهند بود. كارشناسان ترديدي ندارند كه ژاپن با ظرفيت صنعتي بسيار پيشرفته اش مي تواند در زماني بسيار كوتاه جنگ افزار هسته اي را بسازد و اگر ژاپن دست به ساختن بمب اتمي بزند، آنگاه آژيرهاي خطر در چين نيز به صدا در خواهند آمد. روزنامه دي پرسه مي نويسد: يك چنين وضعي در خاور نزديك و ميانه نيز وجود دارد، اگرچه در اين منطقه هم اكنون دو قدرت اتمي پاكستان و اسرائيل هستند، اما اگر ايران نيز به اين قدرتها افزوده شود، دولتهاي ديگر در منطقه نيز خواستار اين جنگ افزار ويرانگر خواهند شد. هم اكنون و پيشاپيش عربستان سعودي به بمب اتمي مي انديشد و آنرا در طرح استراتژيكي خود گنجانده است. روزنامه اتريشي دي پرسه سپس ادامه مي دهد افزون بر عربسان سعودي، انتظار مي رود كه تركيه نيز اگر ايران در ساخت بمب هسته اي موفق شود، خود را با جنگ افزار هسته اي مجهز كند و اسرائيل نيز اگر در همسايگيش مسابقه اي براي دستيابي به اين گونه جنگ افزار كشتار همگاني فراگير شود، آنگاه انبارهاي سلاحهاي هسته اي خود را بازه هم بيشاز پيش گسترش خواهد داد. روزنامه دي پرسه، چاپ اتريش در مقاله اي زير عنوان افزايش ترس در برابر مسابقه تجهيزات جنگ افزار هسته اي مي نوسسد: كارشناسان و ناظران سياسي، نگراني خود را از مسابقه اي كه مي تواند به زودي در خاورميانه و خاوردور براي دستيابي به جنگ افزارهاي هسته اي آغاز گردد، پنهان نمي كنند. اين روزنامه مي نويسد گسترش فن آوري هسته اي اكنون بار ديگر انگيزه اصلي نگرانيها شده است. به ويژه آنكه كره شمالي دو روز پيش اعلام كرد كه در موقعيتي است كه جنگ افزارهاي رعب آور اتميش را گسترش دهد. دي پرسه مي افزايد اگر ايران نيز مانند پاكستان و اسرائيل به سلاح اتمي دست يابد، دولتهاي ديگر در منطقه، از جمله عربستان سعودي نيز خواستار اين جنگ افزار ويرانگر خواهند شد.
XS
SM
MD
LG