لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۴:۳۷

گزينه هاي غرب در برابر توليد سلاح ها هسته اي توسط جمهوري اسلامي از ديد گزارشگران گاردين و ساندي تايمز


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديوفردا): در چند ماه اخير اغلب صحبت از آن بوده است كه آمريكا و بريتانيا به ايران به ديده اي جز عراق مي نگرند. اما بنا به مقاله اي كه امروز در روزنامه گاردين، چاپ لندن، منتشر شد، اين نظر رنگ مي بازد و مبارزه با سلاح هاي كشتار جمعي به صورت يكي از اولويت هاي سياست خارجي جامعه ملل در مي آيد. شهران طبري (راديوفردا، لندن): جانان استيل در مقاله خود در روزنامه گاردين مي نويسد بسياري از منقدان آمريكا و بريتانيا فكر مي كردند جنگ عراق و دشواري هاي سياسي آن براي جرج بوش و توني بلر اگر يك نتيجه مثبت داشته باشد، اين است كه آنها در مورد ايران همان خطا را تكرار نخواهند كرد. اما به نظر مي رسد اين نظر رفته رفته اعتبار خود را از دست مي دهد. او شاهد اين ادعاي خود را سخنان توني بلر در كنفرانس حزب كارگر مي داند كه در آن گفت مبارزه با سلاح هاي كشتارجمعي در راس سياست خارجي جهان در قرن بيست ويكم قرار دارد. و همچنين به گفته بلر با رسانه هاي بريتانيا اشاره مي كند كه گفت موفقيت در جنگ عراق باعث شد كه ايران متوجه شود بايد با IAEA همكاري كند. از جاناتان استيل مي پرسم عليرغم اين اظهارات فكر مي كنيد مشكلات سياسي كه جنگ عراق و پيدانشدن سلاح هاي كشتار جمعي براي هر دو رهبر بريتانيا و آمريكا به عمل آورده باعث خودداري آنها از تكرار آن در ايران نخواهد شد؟ جاناتان استيل در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: من فكر مي كنم اقدامي مشابه آنچه در برابر عراق انجام گرفت، يعني حمله نظامي با پياده نظام و نيروهاي همه جانبه ديگر در جو سياسي كنوني قابل تصور نيست اما نوعي حمله هوائي عليه نيروگاه بوشهر يا مراكزي مانند آن ممكن است. جاناتان استيل در مقاله خود به نقل از دكتر شهرام چوبين در مركز مطالعات استراتژيك ژنو مي نويسد: ايران مانند پاكستان يا هند از امكانات توليد بمب هسته اي برخوردار نيست و توليد سلاح هاي هسته اي فقط خواست چند سياستمدار در ايران است. او معتقد است اكنون بهترين موقعيت براي تعيين يك برنامه چانه زني با ايران است به طوريكه همه مسائل جاري روي ميز مذاكره چيده شود و مورد گفتگو قرار گيرد. يعني مسئله لغو تحريم اقتصادي ايران، رابطه كامل ديپلماتيك با ايالات متحده امريكا و خودداري غرب از تهديد ايران در عوض شفافيت ايران در مورد تاسيسات هسته اي آن. وي مي افزايد متاسفانه مسائل جاري كاملا عكس اين مسير را طي مي كند. با اين حال، جاناتان استيل به راديوفردا مي گويد: من فكر مي كنم وقت آن است كه مسئله ايران يك بار براي هميشه حل شود و براي اين كار بايد گفتگوئي جدي بين ايران و اتحاديه اروپا انجام گيرد و همه مسائل موجود يك به يك مطرح و سپس حل و فصل شود. جاناتان استيل معتقد است عليرغم آنكه عده معدودي در ايران خواهان دستيابي به توليد سلاح هاي هسته اي هستند، فشار آوردن به ايران دخالت در امور داخلي اين كشور است. جاناتان استيل مي گويد: من فكر مي كنم مسائل داخلي ايران موضوعي نيست كه به دولت هاي ديگر مربوط باشد و هرگونه فشار براي تغيير نظام يا برگزاري همه پرسي در ايران نادرست است. اين نظر جانان استيل را با نيك فيلدينگ گزارشگر ارشد هفته نامه ساندي تايمز مطرح مي كنم. نيك فيلدينگ نويسنده ساندي تايمز در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: من فكر مي كنم واضح است كه منافع همه ما ايجاب مي كند كه بدانيم چه كشورهائي برنامه توسعه سلاح هاي هسته اي دارند. چرا كه اين موضوع تغييراتي اساسي در آرايشي قواي منطقه به وجود مي آورد. بنابراين همانطور كه IAEA از ايران خواسته است ايران بايد در اين زمينه شفافيت كامل نشان دهد و اگر حاضر به اين كار نباشد مسئله اعمال فشار مطرح خواهد بود. روزنامه گاردين در مقاله اي به قلم جاناتان استيل نوشت: بسياري از منتقدان آمريكا و بريتانيا فكر ميكردند جنگ عراق اگر يك نتيجه مثبت داشته باشد، اينست آنهادرمورد ايران همين خطارا تكرار نخواهند كرد. اما به نظر ميرسد اين عقيده كم كم اعتبار خود را از دست ميدهد. وي شاهد اين ادعا را سخنان توني بلر در كنگره حزب كارگر مي داند كه گفت مبارزه با سلاح هاي كشتار جمعي در راس سياست خارجي جهان قرار دارد. جاناتان استيل در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: نوعي حمله هوايي به بوشهر يا مراكز مانند آن ممكن است. وي به راديو فردا مي گويد وقت آنست كه اين مساله ايران يك بار براي هميشه حل شود. وي مي گويد من فكر مي كنم فشار براي همه پرسي در ايران دخالت در امور داخلي آن محسوب مي شود و درست نيست. نيك فيلدينگ گزارشگر ارشد ساندي تايمز در مصاحبه با ارديو فردا مي گويد: منافع همه ما ايجاب مي كند بدانيم چه كشورهايي در حال توليد سلاح هاي هسته اي هستند و اگر ايران شفافيت كامل نشان ندهد مسئله اعمال فشار مطرح خواهد بود.
XS
SM
MD
LG