لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ تهران ۲۱:۱۴

شيوه كار بازرسان اتمي سازمان ملل در جستجوبراي اورانيوم غني شده در ايران: يافتن سوزن در خرمن كاه


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): اگر كشوري در صدد توليد سلاح هاي اتمي باشد، سعي مي كند نشانه هاي آن را هم مخفي كند، مثل نشانه هاي عراق در سالهاي پيش از 1991. اما براي ساختن بمب به 20 تا 30 كيلوگرم اورانيوم يا پلوتونيوم با درجه خلوص لازم براي توليد سلاح نياز است. اين مقدار اورانيوم يا پلوتونيوم با درصد خلوص خاص خود نشانه هائي به جاي مي گذارد كه كارشناسان بين المللي انرژي اتمي قادر به رديابي آن هستند، چرا كه مي توانند حتي وجود اورانيوم به ميزان يك اپسيلونيوم گرم را هم شناسائي كنند. ترزا آئميس، كارشناس فني سازمان بين المللي انرژي اتمي توانائي سازمان را در رديابي مواد راديواكتيو با امكان يافتن يك سنگريزه در ميان هزاران سنگريزه مقايسه مي كند كه در يك سطح يك مايل مربعي پراكنده باشند. مهم ترين وسيله كار كارشناسان يك گلوله پنبه اي كوچك است كه آن را روي سطوح اطراف سيستم هاي تهويه، چراغهاي روشنائي، بالاي قفسه ها و خلاصه جاهائي مي كشند كه معمولا گردگيري نمي شود. نتايج اين قبيل بازرسي ها در ايران تاكنون سئوال برانگيز بوده و به اين تعبير ها دامن زده كه ايران احتمالا به طور مخفيانه در صدد بالابردن درجه خلوص اورانيوم براي استفاده از ساخت بمب اتمي بوده است. اتهامي كه ايران انكار مي كند. مقامات ايران مي گويند اثرات اورانيوم مربوط به ماشين آلاتي است كه از خارج خريداري شده و احتمالا آلوده بوده است اما اين توجيه با سوء ظن هاي زيادي همراه بوده است. كارشناسان بين المللي انرژي اتمي مي گويند ايران تنها كشوري نيست كه ادعا مي كند آثار اورانيوم ويژه تسليحات ناشي از آلودگي هاي خارج از كشور است. به گفته ترزا رميس، در اغلب موارد چنين ادعائي صحت ندارد. گلوله هاي پنبه اي در بسته هاي مهر و موم شده به آزمايشگاه سازمان بين المللي انرژي اتمي در نيمساعتي وين، پايتخت اتريش منتقل مي شود و در آنجا مورد آزمايش قرار مي گيرد. آزمايش هائي كه مي تواند كوچكترين ذره اورانيوم را نشان دهد. محمد البرادعي هنگامي تصميم مي گيرد موردي را به شوراي حكام ارجاع كند كه گلوله هاي پنبه اي، چنانكه در مورد ايران اتفاق افتاد، چندين بار آزمايش شده باشد. خبرگزاري رويتر مي نويسد اورانيوم يا پلوتونيوم با درصد خلوص خاص خود نشانه هائي به جاي مي گذارد كه كارشناسان بين المللي انرژي اتمي قادر به رديابي آن هستند، چرا كه مي توانند حتي وجود اورانيوم به ميزان يك اپسيلونيوم گرم را هم شناسائي كنند. ترزا آئميس، كارشناس فني سازمان بين المللي انرژي اتمي توانائي سازمان را در رديابي مواد راديواكتيو با امكان يافتن يك سنگريزه در ميان هزاران سنگريزه مقايسه مي كند كه در يك سطح يك مايل مربعي پراكنده باشند. براي اين كار، مهم ترين وسيله گوله هاي پنبه اي است كه به روي سطوح كمتر گردگيري شده كشيده مي شود. محمد البرادعي بعد از آن وجود اورانيوم غني شده در تاسيسات اتمي ايران را تائيد كرد كه چند بار آزمايش گوله هاي پنبه اي وجود اورانيوم را نشان داد.
XS
SM
MD
LG