لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۲۳:۰۶

برنامه‌هاي هسته اي جمهوري اسلامي و تاکيد بر ادامه برنامه غني سازي اورانيم، از ديد يک روزنامه بريتانيايي


(rm) صدا |
اظهارات روز گذشته وزير امور خارجه ايران دائر بر اينکه ايران عليرغم هياهوهاي بين المللي، به برنامه هاي خود براي غني سازي اورانيم ادامه خواهد داد، در بسياري از نشريات عمده جهان انعکاس يافته است. نيويورک تايمز، وال استريت جورنال و تايمز لندن، همگي در حواشي اظهارات وزير امور خارجه و نيز ديدار جاري نمايندگان آژانس بين المللي از ايران به اظهار نظر پرداخته اند. روزنامه تايمز لندن در سه مقاله جداگانه، برنامه هاي هسته اي ايران را مورد تحليل قرار داده است. در يکي از اين مقالات که به قلم سردبير امور خارجي تايمز نوشته شده، آمده است که اظهارات روز گذشته وزير خارجه ايران، تاکيدي است بر به وخامت گرائيدن هرچه بيشتر روابط ميان ايران و غرب که سه ماه است ادامه دارد. تايمز مي افزايد اما در اين ميان، کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و آمريکا، ميل ندارند که فراي اين اميد که ايران سرانجام برنامه هاي اتمي خود را به تعويق خواهد انداخت، تصور ديگري به مخيله شان راه دهند. تايمز ادامه مي دهد که اظهارات آقاي خرازي، لزوما به معني آن نيست که ايران مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي را ناديده خواهد گرفت. اما اين احتمال را نيز نمي توان رد کرد که ايران در صدد توليد بمب اتمي است و بنا به اين مقاله، اگر در اين امر موفق گردد، در درجه اول اين نگراني براي بريتانيا و آمريکا به وجود خواهد آمد که اسرائيل در تکرار آنچه در سال 81 عليه عراق انجام داد، تاسيسات اتمي ايران را هدف قرار دهد. نگراني ديگر، کشورهاي عرب خواهند بود که با قرار گرفتن ميان ايران هسته اي و اسرائيل هسته اي، احساس خواهند کرد که آنها نيز بايد خود را مجهز کنند. تايمز مي افزايد که عراق نيز به نوبه خود يکي ديگر از نگراني هاي غرب است. زيرا ماهيت دولت آينده عراق هنوز روشن نشده، و ده ها ميليارد دلار نيز نمي تواند تضمين کند که رژيم جديد اين کشور، از در دوستي با غرب در آيد و فراي همه اينها، اين احتمال مي رود که يک مسابقه تسليحاتي اتمي، کل منطقه را، از جمله ترکيه و يونان، در کام خود کشد. مقاله تايمز چنين نتيجه گيري مي کند که عليرغم اين نظرات بدبينانه، اما مقامات بريتانيا و آمريکا معتقدند که تا زماني که سازمان ناتو، پيمان آتلانتيک شمالي، وجود دارد، اين سازمان به عنوان مانعي عظيم عليه گسترش تسليحات اتمي عمل خواهد کرد، زير اعضاي آن طبق مفاد موافقت نامه ناتو، در چهارچوب مقررات هسته اي آمريکا محافظت مي شوند، و در نتيجه ترکيه نيازي به توليد سلاح هاي هسته اي خود ندارد. اين امر لاجرم به تقويت موضع در حال تضعيف ناتو خواهد انجاميد که به دنبال جنگ عراق، مي رفت قابليت و وجهه خود را از دست بدهد. اما به نظر مي رسد که خطر گسترش تسليحات اتمي، جان تازه اي به کالبد پيمان آتلانتيک شمالي دميده است. روزنامه تايمز لندن در مورد برنامه هاي هسته اي حکومت ايران و اظهارات روز گذشته وزير امور خارجه جمهوري اسلامي مبني بر ادامه برنامه غني سازي اورانيم، نوشت که اين سخنان تاکيدي است بر به وخامت گرائيدن هرچه بيشتر روابط ميان حکومت ايران و غرب که سه ماه است ادامه دارد. تايمز نوشت که اين نگراني براي بريتانيا و آمريکا به وجود خواهد آمد که اسرائيل در تکرار آنچه در سال 81 عليه عراق انجام داد، تاسيسات اتمي ايران را هدف قرار دهد. نگراني ديگر، کشورهاي عرب خواهند بود که با قرار گرفتن ميان ايران هسته اي و اسرائيل هسته اي، احساس خواهند کرد که آنها نيز بايد خود را مجهز کنند. مقاله تايمز افزود که مقامات بريتانيا و آمريکا معتقدند تا زماني که سازمان ناتو، پيمان آتلانتيک شمالي، وجود دارد، اين سازمان به عنوان مانعي عظيم عليه گسترش تسليحات اتمي عمل خواهد کرد، زير اعضاي آن طبق مفاد موافقت نامه ناتو، در چهارچوب مقررات هسته اي آمريکا محافظت مي شوند، و در نتيجه ترکيه نيازي به توليد سلاح هاي هسته اي خود ندارد.
XS
SM
MD
LG