لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۰۸

دلايل مخالفت احزاب سياسي كردستان عراق با استقرار نيروي نظامي تركيه در عراق، از ديد سخنگوي حزب دمكرات كردستان ايران


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): اعضاي شوراي حكومتي عراق در ملاقات با پال برمر، مسئول آمريكائي اداره امور عراق، مخالفت خود را با اعزام نيرو توسط ارتش تركيه به عراق اعلام كرد. خالد عزيزي، سخنگوي حزب دمكرات كردستان ايران در خارج از كشور، آگاه به مسائل سياسي مردم كردستان، در مصاحبه با راديوفردا از مشكلات و پيامدهاي اعزام نيرو از تركيه به عراق در پي خواهد داشت، سخن مي گويد. خالد عزيزي: مخالفت شوراي موقت حكومت عراق با حضور نظامي تركيه در عراق كاملا جدي است و در عين حال، نگراني كردها هم جدي تر است. با توجه به سوابق سياست دولت تركيه در قبال مسئله كرد، به طور جدي اين نگراني هميشه وجود داشته و كردها حق خود مي دانند كه عليه حضور نظامي تركيه در عراق مداخله كنند. ما مي توانيم از دو كانال به استراتژي تركيه در عراق بپردازيم. كانال اول اين است كه دولت تركيه با حضور نظامي خود در عراق مي خواهد به كردهاي عراق بگويد هر وقت بخواهيم اين امكان براي ما وجود دارد كه در عراق مستقر شويم و در نتيجه اين تجربه حكومت محلي و دمكراتيك كه داشته ايم در خطر از بين رفتن قرار بگيرد. از كانال دوم كه به طرح مسئله بپردازيم، بر مي گردد به موقعيت دولت تركيه در عراق آينده كه بتواند از اين كانال در صحنه سياسي در بغداد به نفع خودش تاثير بگذارد، چون حالا كردها مشغول يك مبارزه جدي سياسي و قانوني در عراق هستند كه مسئله كردستان عراق در قانون اساسي حكومت دمكراتيك و فدرالي احتمالي عراق يك نقش جدي داشته باشد و حقوق كردها به رسميت شناخته شود و بنابراين تركيه با توجه به ترسي كه از تحول در مسئله كرد در منطقه و در عراق دارد، مي خواهد همچنين استراتژي اي را تعقيب كند. پرويز مرداني (راديوفردا): اعزام نيروهاي تركيه به عراق چه تاثيري در مناطق كردنشين كشورهاي همسايه تركيه خواهد گذاشت؟ خالد عزيزي: اين مي تواند نقش جدي داشته باشد. اگر تجربه دمكراسي در عراق موفق شود، اين اولين كشور خاورميانه است كه با توجه به تنوع هاي مذهبي و ملي كه دارد، براي آينده خاورميانه مي تواند نتيجه جدي داشته باشد. بنابراين تركيه در پي نگراني خود از تحول مسئله كرد، مي خواهد كردستان عراق را در ناامني و ابهام نگه دارد و حضورنظامي تركيه مي تواند درنوع خودش يك سيگنال باشد براي همسايگان عراق، كه همسابگان عراق هم مي توانند همچون نقشي بازي كنند كه درعراق دمكراسي به شكلي كه ما از آن برداشت مي كنيم، به تبعيت از دمكراسي كشورهاي دمكراتيك، مستقر نشود و در عين حال، تركيه مي خواهد به همسايگان عراق هم بگويد كه با استقرار دمكراسي و حل مسئله كرد در آينده مي تواند همچون شكلي از راه حل دمكراسي و مسئله كرد يك تجربه ديگر براي كشورهاي ديگر به طور مشخص ايران، تركيه و سوريه بشود. پس ما مي توانيم در همچون بعدي هم حضور نظامي تركيه را مورد بحث قرار دهيم. ما معتقديم كه تركيه هيجوقت يك سياست صلح آميز بر مبناي ديالوگ و گفتگو با مسئله كرد داشته باشند. دولت تركيه چندين سال است كه سرگرم مسئله كرد در كردستان تركيه بوده و درعين حال كه اين واقعيت را انكار كرده، به اشكال مختلف در پي از بين بردن طرح مسئله كرد به شيوه دمكراتيك در كشورهاي همجوار خود كار كرده و بنابراين ما حضور نظامي تركيه را در همچون بعدي بررسي مي كنيم و معتقد هستيم كه دولت موقت عراق و حتي دولت آمريكا بايد به اين واقعيت به طور جدي فكر كنند كه حضور نظامي تركيه در عراق نمي تواند تاثير مثبتي در روند دمكراسي و كل مسئله كرد در خاورميانه داشته باشد. اعضاي شوراي حكومتي عراق در ملاقات با پال برمر، مسئول آمريكائي اداره امور عراق، مخالفت خود را با اعزام نيرو توسط ارتش تركيه به عراق اعلام كرد. خالد عزيزي، سخنگوي حزب دمكرات كردستان ايران در خارج از كشور، آگاه به مسائل سياسي مردم كردستان، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد دولت تركيه با حضور نظامي خود در عراق مي خواهد در آينده سياسي اين كشور تاثير بگذارد و تجربه حكومت محلي و دمكراتيك كردها را در خطر از ميان رفتن قرار دهد. در خطر از بين رفتن قرار بگيرد. وي مي افزايد: كردها مشغول يك مبارزه جدي سياسي و قانوني در عراق هستند كه مسئله كردستان عراق در قانون اساسي حكومت دمكراتيك و فدرالي احتمالي عراق يك نقش جدي داشته باشد و حقوق كردها به رسميت شناخته شود. وي مي افزايد: تجربه دمكراسي در عراق مي تواند براي آينده خاورميانه مي تواند نتيجه جدي داشته باشد و حضورنظامي تركيه مي تواند يك سيگنال باشد براي همسايگان عراق، كه آنها هم در حل دمكراتيك مسئله كردها جلوگيري كنند.
XS
SM
MD
LG