لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۱:۱۹

كسري بودجه 5 هزار ميليارد توماني دولت: ارزيابي مجلس شوراي اسلامي


(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديوفردا): منابع وابسته به دستگاه مقننه جمهوري اسلامي پيش بيني ميکنند دولت محمد خاتمي در سال جاري خورشيدي با يک کسري پنج هزار ميليارد توماني روبرو خواهد شد. گزارش فريدون خاوند نگاهي است به همين پيش بيني. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): در حالي که حدود پنج‌ ماه و نيم به پايان سال جاري باقي است، شبح يک کسري سنگين بر بودجه 1382 خورشيدي سنگيني مي‌کند. دو ماه و نيم پيش رسانه هاي تهران به نقل از طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي و محمد ستاري فر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي نوشتند کميته اي مأمور شده رقم نهايي کسري بودجه را تعيين و به دولت گزارش دهد. از گزارش اين کميته هنوز خبري نيست، ولي بر پايه آنچه در محافل اقتصادي تهران شنيده ميشود، کسري بودجه امسال –- يعني فزوني هزينه هاي جاري بر درآمد هاي جاري دولت -- بسيار بيشتر از دو هزار ميليارد توماني است که در پايان چهار ماهه نخست سال پيش بيني شده بود. ابوالفضل رضوي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس کسري در آمد دولت را در سال جاري چهار هزار و پانصد تا پنج هزار ميليارد تومان ارزيابي ميکند و هستند کساني که در پيش بيني کسري امسال بودجه تا شش هزار ميليارد تومان هم پيش ميروند. و اما دلايل اين کسري: نخست عدم تحقق در آمد هاي مالياتي پيش بيني شده در بودجه. در آخرين گزارش عملکرد مالي دولت، که از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي انتشار يافته، گفته ميشود که طي پنج ماه نخست سال، در آمد هاي حاصل از دريافتي هاي مالياتي، 30 در صد کمتر از آن چيزي است که در بودجه 1382 پيش بيني شده. همچنين قرار است امسال از محل خصوصي سازي 1400 ميليارد تومان نصيب خزانه کشور شود، اما طي پنج ماه نخست سال تنها چهل و چهار ميليارد تومان آن به دست آمده، کمي بيش از سه در صد. در عوض، با وجود کاهش در آمد ها نسبت به ارقام پيش بيني شده، هزينه ها افزايش يافته است. به گفته مدير کل نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار بود تا پايان برنامه پنجساله سوم پنج در صد از شمار کارکنان دولت کم شود، اما تاکنون، يک سال و نيم به پايان برنامه مانده، سه در صد بر شمار آنها افزوده شده است. در حالي که حدود پنج‌ ماه و نيم به پايان سال جاري باقي است، شبح يک کسري سنگين بر بودجه 1382 خورشيدي سنگيني مي‌کند. دو ماه و نيم پيش رسانه هاي تهران به نقل از طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي و محمد ستاري فر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي نوشتند کميته اي مأمور شده رقم نهايي کسري بودجه را تعيين و به دولت گزارش دهد. از گزارش اين کميته هنوز خبري نيست، ولي بر پايه آنچه در محافل اقتصادي تهران شنيده ميشود، کسري بودجه امسال –- يعني فزوني هزينه هاي جاري بر درآمد هاي جاري دولت -- بسيار بيشتر از دو هزار ميليارد توماني است که در پايان چهار ماهه نخست سال پيش بيني شده بود. ابوالفضل رضوي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس کسري در آمد دولت را در سال جاري چهار هزار و پانصد تا پنج هزار ميليارد تومان ارزيابي مي کند و هستند کساني که در پيش بيني کسري امسال بودجه تا شش هزار ميليارد تومان هم پيش ميروند.
XS
SM
MD
LG