لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۰۶

فقدان تصويري روشن از آينده شغلي در ميان دانشجويان ايران


(rm) صدا |
بر پايه يک نظر سنجي که از سوي «سازمان ملي جوانان ايران» انجام گرفته، هشتاد و يک در صد دانشجويان ايراني هيچ تصوير روشني از آينده شغلي خود ندارند. دکتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): بر پايه يک نظر سنجي که نتايج آن در آخرين شماره ماهنامه «اقتصاد ايران» چاپ تهران انتشار يافته، يک سوم دانشجويان ايراني به رشته تحصيلي خود بي علاقه اند و هشتاد و يک در صد آنها هيچ تصوير روشني از آينده شغلي خود ندارند. اين نظر سنجي، که توسط «سازمان ملي جوانان ايران» و بر پايه يک نمونه 4009 نفري از دانشجويان 28 مرکز استان کشور صورت گرفته، نشان ميدهد که نتايج شغلي ناشي از تحصيلات دانشگاهي آنچنان نيست که بتواند دانشجويان را به تحصيلات خود دلگرم کند. و باز بر پايه همان نظر سنجي هر چه خانواده دانشجو از لحاظ تحصيلات در سطح بالا تري قرار داشته باشد، نگرش او به دانشگاه، صدا و سيما، فرهنگ و تمدن ايران، اعتقادات رسمي و غير رسمي و ارزش هاي فراملي و جنگ، منفي تر است. به بيان ديگر در آن گروه از دانشجويان که از نظر اقتصادي، سلامت رواني و قدرت زندگي در وضعيت بهتري هستند، تنها نگرش به جوامع بين المللي و غربي مثبت است. همچنين به نوشته ماهنامه «اقتصاد ايران»، بر پايه نتايج حاصل از طرح نياز سنجي نيروي انساني متخصص، که در موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي فراهم آمده، آينده دانش آموختگان در بازار کار ايران در سال هاي 1383 و 1388 وخيم و بحراني پيش بيني شده است. اين طرح ميگويد که سال آينده خورشيدي عرضه نيروي متخصص 560 هزار نفر بيش از تقاضا خواهد بود. بر پايه يک نظر سنجي که نتايج آن در آخرين شماره ماهنامه «اقتصاد ايران» چاپ تهران انتشار يافته، يک سوم دانشجويان ايراني به رشته تحصيلي خود بي علاقه اند و 81 در صد آنها هيچ تصوير روشني از آينده شغلي خود ندارند. اين نظر سنجي، که توسط «سازمان ملي جوانان ايران» و بر پايه يک نمونه 4009 نفري از دانشجويان 28 مرکز استان کشور صورت گرفته، نشان ميدهد که نتايج شغلي ناشي از تحصيلات دانشگاهي آنچنان نيست که بتواند دانشجويان را به تحصيلات خود دلگرم کند.
XS
SM
MD
LG