لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۶:۱۸

سخنان رئيس كميته اهداي جوايز نوبل هنگام اهداي جايزه صلح نوبل 2003 به خانم شيرين عبادي


(rm) صدا |
«كميته جوايز صلح نوبل تصميم گرفته است جايزه صلح نوبل سال 2003 را به شيرين عبادي به خاطر تلاش هايش در راه دموكراسي و حقوق بشر داده شود. وي به ويژه براي احقاق حقوق زنان و كودكان به مبارزه پرداخت. خانم عبادي يك حقوقدان، قاضي، استاد دانشگاه، نويسنده و فعال حقوق بشر به روشني و قاطعانه در كشورش ايران و فراي مرزهاي اين كشور سخن گفته است. انساني شجاع است كه هرگز به تهديد هايي كه عليه امنيت جانش صورت گرفته تسليم نشده است. ميدان اصلي مبارزات وي احقاق حقوق بشر است و هيچ جامعه اي در جهان نمي تواند خود را متمدن بنامد مگر آنكه به حقوق زنان و كودكانش احترام بگذارد. در رويارويي با خشونت وي همواره از عدم خشونت حمايت كرده است و معتقد است كه قدرت عالي سياسي يك جامعه بايد بر اساس انتخابات دموكراتيك بنا شود. شيرين عبادي روشني افكار و مباحثه را بهترين راه تغيير نظرات و حل مسائل تلقي مي كند. عبادي يك مسلمان معتقد است و هيچگونه شكافي ميان اسلام و حقوق حقه بشر نمي بيند. و معتقد است كه بايد ميان اديان و فرهنگ هاي جهان ارتباط برقرار شود و ارزش هايشان مبادله گردند. كميته جوايز صلح نوبل خوشوقت است كه جايزه صلح به زني تعلق ميگيرد كه از جهان اسلام است و جهان بايد به او و كليه كساني كه در راه احقاق حقوق بشر فعاليت مي كنند افتخار كند. ما اميدواريم مردم ايران از اينكه براي نخستين بار در تاريخ جهان جايزه صلح نوبل به يكي از شهروندانشان تعلق ميگيرد خوشنود شوند. و اميدواريم اين جايزه منبع الهام تمام كساني باشد كه در اين كشور در جهان اسلام و در كليه نقاطي كه مبارزه براي حقوق بشر محتاج حمايت است بپا خواسته اند.» رئيس كميته اهداي جوايز نوبل هنگام اهداي جايزه صلح نوبل 2003 به خانم شيرين عبادي چنين گفت: كميته جوايز صلح نوبل تصميم گرفته است جايزه صلح نوبل سال 2003 را به شيرين عبادي به خاطر تلاش هايش در راه دموكراسي و حقوق بشر داده شود. وي به ويژه براي احقاق حقوق زنان و كودكان به مبارزه پرداخت. خانم عبادي يك حقوقدان، قاضي، استاد دانشگاه، نويسنده و فعال حقوق بشر به روشني و قاطعانه در كشورش ايران و فراي مرزهاي اين كشور سخن گفته است. اساني شجاع است كه هرگز به تهديد هايي كه عليه امنيت جانش صورت گرفته تسليم نشده است. ميدان اصلي مبارزات وي احقاق حقوق بشر است و هيچ جامعه اي در جهان نمي تواند خود را متمدن بنامد مگر آنكه به حقوق زنان و كودكان احترام بگذارد.» وي اظهار اميدواري كرد مردم ايران از اينكه براي نخستين بار در تاريخ جهان جايزه صلح نوبل به يكي از شهروندانشان تعلق ميگيرد خوشنود شوند.
XS
SM
MD
LG