لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۰۴:۲۹

انتقاد عضو دمکرات مجلس نمايندگان ازايالت اينديانا از سياست هاي پرزيدنت بوش در دوران پس ازجنگ درعراق


(rm) صدا |
دمکرات ها روزشنبه سياست هاي پرزيدنت بوش در دوران پس ازجنگ درعراق را مورد انتقاد قراردادند وخاطرنشان ساختند اين سياست ها بارسنگيني برشانه نيروهاي آمريکا وماليات دهندگان اين کشورهموار کرده است. مريم احمدي (راديو فردا): بارون هيل عضو مجلس نمايندگان ازايالت اينديانا درنطق راديوئي هفتگي دمکرات ها گفت درحالي که جنگ سرنگون سازي صدام حسين به خوبي طراحي وبه خوبي اجرا شد، رئيس جمهوري براي برد صلح وبازسازي عراق به خوبي طرح ريزي نکرده بود. آقاي هيل گفت حمايت جامعه بين المللي اندک بوده است. نيروهاي ما تقريبا متقبل تمامي خطرات شده اند وماليات دهندگان آمريکائي تمامي صورت حساب ها را پرداخته اند. آقاي هيل افزود براي دستيابي به موفقيت، سياست به تنهائي عمل کن رئيس جمهوربايد پايان يابد. کنگره آمريکا هم اکنون درحال بررسي درخواست پرزيدنت بوش براي تصويب 87 ميليارد دلاربودجه اضطراري جهت عمليات جاري درعراق وافغانستان است. حدود 20 ميليارد دلار اين بودجه براي کمک به بازسازي زيربناي درهم پاشيده عراق است. بارون هيل عضومجلس نمايندگان گفت ميزان بودجه درخواستي رئيس جمهورکه رقمي علاوه بر 63 ميليارد دلاري است که تاکنون هزينه شده است، دمکرات ها وجمهوري خواهان هردو را حيرت زده کرده است. آقاي هيل افزود دولت، اولويت هاي داخلي را نيزعلاوه برعراق بايد درنظرداشته باشد. عضو مجلس نمايندگان آمريکا درادامه نطق خود گفت اين چيزي در رديف خواب وخيال است اگرمعتقد باشيم که ما مي توانيم هزينه هاي جنگ و دوران بازسازي درعراق را تامين کنيم ودرعين حال منابع کافي براي تامين هزينه هاي مربوط به امنيت داخلي، بهداشت، آموزش وکاهش بدهي ها فراهم آوريم. وي افزود اين درحالي است که کسربودجه سالانه آمريکا به نيم تريليون دلار که رقم بي سابقه اي است نزديک مي شود. انتظارمي رود مجلس نمايندگان ومجلس سناي آمريکا هفته آينده به درخواست بودجه اضطراري پرزيدنت بوش درموردعراق که انتقاد دمکرات ها را برانگيخته است، رسيدگي کنند. دمکرات ها روزشنبه سياست هاي پرزيدنت بوش در دوران پس ازجنگ درعراق را مورد انتقاد قراردادند وخاطرنشان ساختند اين سياست ها بارسنگيني برشانه نيروهاي آمريکا وماليات دهندگان اين کشورهموار کرده است. بارون هيل عضو مجلس نمايندگان ازايالت اينديانا درنطق راديوئي هفتگي دمکرات ها گفت درحالي که جنگ سرنگون سازي صدام حسين به خوبي طراحي وبه خوبي اجرا شد، رئيس جمهوري براي برد صلح وبازسازي عراق به خوبي طرح ريزي نکرده بود. کنگره آمريکا هم اکنون درحال بررسي درخواست پرزيدنت بوش براي تصويب 87 ميليارد دلاربودجه اضطراري جهت عمليات جاري درعراق وافغانستان است. انتظارمي رود مجلس نمايندگان ومجلس سناي آمريکا هفته آينده به درخواست بودجه اضطراري پرزيدنت بوش درموردعراق که انتقاد دمکرات ها را برانگيخته است، رسيدگي کنند.
XS
SM
MD
LG