لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ تهران ۱۱:۰۸

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورک): روزنامه شرق درسرمقاله اي به قلم دکتر احسان نراقي مينويسد سالهاست موسسات بين الملي، از جمله يونسکو، نام خانم شيرين عبادي را به عنوان نامزد شايسته دريافت جايزه نوبل، به کميته نوبل نروژ ميدادند. نويسنده در باره آثار اعطاي جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادي مينويسد: «در ايران، زنان، از کوچک و بزرگ، بيش از گذشته در صدد تلاش براي تحصيل برابري خواهند بود و چون شيرين عبادي، زن دانشمند و فرهيخته اي است، دختران در راه تعليم و تربيت خود جديت بيشتري به کار خواهند برد تا شايسته برابري با مردان شده، و نقش موثرتري در تحولات اجتماعي به دست خواهند آورد. سرمقاله نويس روزنامه شرق پيش بيني ميکند که دريافت جايزه صلح نوبل توسط خانم شيرين عبادي به اعتبار و حيثيت بين المللي ايران اضافه کند و به طور غيرمستقيم، ميزان امنيت ايران را بالا خواهد برد. آقاي نراقي تاکيد ميکند که جايزه نوبل به خاطر بيطرفي اهدا کنندگان آن از اين وجهه و تشخص بين المللي برخوردار است. وي مينويسد: اين جايزه به موقعيتي رسيده است که سازمان ملل هميشه خواهان آن بود و بي جهت نيست که در سازمانهاي بين المللي که من چندين دهه ناظر بر فعاليت و کار روساي اين سازمان ها بوده ام، هميشه آرزوي آنها اين بود که روزي به دريافت جايزه صلح نوبل نايل آيند. روزنامه جمهوري اسلامي مينويسد: از جمله پديده هائي که در يکصد سال اخير در جامعه جهاني همواره تحريف شده و در جهت خلاف فلسفه وجودي خود مورد استفاده قرار گرفته است، جايزه نوبل است. به جرات ميتوان ادعا كرد که در يک قرن گذشته، هيچيک از کساني كه جوايز نوبل را دريافت کرده اند، ويژگيهاي مورد نظر «آلفردنوبل» باني اين جوايز را نداشته اند. جايزه صلح نوبل در ميان سياستمداران به کساني تعلق گرفته که بسياري از آنها سوابق جنايتباري در پيشينه خود داشته اند. روزنامه جمهوري اسلامي مي افزايد: «متاسفانه امروزه کساني که در داخل کشورهاي اسلامي با قلم و زبان و اقدامات ضد اسلامي خويش، متعرض باورهاي ديني مردم ميشوند، و از اين طريق ايجادکننده يک موج شيطاني ميگردند، مورد عنايت محافل ادبي غرب قرار ميگيرند و بسياريشان به دريافت جايزه نوبل يا غيرنوبل نيز مفتخر ميشوند. روزنامه جمهوري اسلامي ميافزايد: «غربيها، تعرض به اسلام را نوعي تلاش در جهت رسيدن به صلح تلقي ميکنند... صلح از نظر آنها فراهم آوردن شرايطي است که ملت ها در برابر جنايات آنان مهر سکوت بر لب بزنند و مويد وحشيگريهاي آنان بشوند و حاضرند به هر نويسنده و هرگوينده و هر استاد دانشگاه و هر فردي که با قدم و قلم و بيان خود به مبارزه اي پنهان و نهان عليه اسلام و اعتقادات ملل مسلمان برخيزد و باورهاي ديني هاي آنان را به تمسخر بگيردو نسل جوان خويش را فريب دهد، جايزه بدهند.» روزنامه مردمسالاري در مقاله اي به قلم آقاي کرم محمدي مينويسد: شايعات پخش شده در ميان برخي از مناطقي حکايت از اقدامي ناگوار و حرکتي تلخ و غيراخلاقي دارد که روح هر مسلمان و دل هرکسي که نام انسان را يدک ميکشد، آزرده کرده، وبه درد ميآورد زيرا بعضي از کانديداهاي احتمالي مجلس هفتم شوراي اسلامي از هم اکنون از مردم به دست حضرت عباس يا قران مجيد قسم خوردن ميطلبند که حتما به آنها راي بدهند. به نظر اين نويسنده، از هم اکنون، راي دهندگان را براي چهارماه آينده قسم دادن و بدتراز آن قول راي زن و فرزندان را از انها گرفتن به اين معناست که نعمت آزادي انتخاب کردن که بر پايه تعقل و تفکر و شناخت و دورانديشي بايد انجام پذيرد، از آنان سلب مي شود. روزنامه شرق نوشت: چون شيرين عبادي، زن دانشمند و فرهيخته اي است، دختران در راه تعليم و تربيت خود جديت بيشتري به کار خواهند برد تا شايسته برابري با مردان شده، و نقش موثرتري در تحولات اجتماعي به دست خواهند آورد. روزنامه شرق تاکيد ميکند که جايزه نوبل به خاطر بيطرفي اهدا کنندگان آن از وجهه و تشخص بين المللي برخوردار است. روزنامه جمهوري اسلامي نوشت: امروزه کساني که در داخل کشورهاي اسلامي با قلم و زبان و اقدامات ضد اسلامي خويش، متعرض باورهاي ديني مردم ميشوند، و از اين طريق ايجادکننده يک موج شيطاني ميگردند، مورد عنايت محافل ادبي غرب قرار ميگيرند و بسياريشان به دريافت جايزه نوبل يا غيرنوبل نيز مفتخر ميشوند. روزنامه مردمسالاري مينويسد: بعضي از کانديداهاي احتمالي مجلس هفتم شوراي اسلامي از هم اکنون از مردم به دست حضرت عباس يا قران مجيد قسم خوردن ميطلبند که حتما به آنها راي بدهند.

XS
SM
MD
LG