لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۰۶:۵۸

پيشنهاد رهبر تبت براي پيوستن دسته جمعي شخصيت‌هاي صلح طلب جهاني بر برقراري صلح در عراق


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): دالائي لاما، رهبرتبعيدي تبت، درمصاحبه اي گفت: چهره هاي جهاني درخشاني مانند واسلاوهاول رئيس جمهوري پيشين جمهوري چک واسقف دزموند توتو برنده جائزه صلح، به گونه موثرتري مي توانند بحران هائي نظيرآشوب هاي عراق را برطرف سازند. امير آرمين (راديوفردا): دالائي لاما، رهبر تبعيدي تبت، درمصاحبه اي با روزنامه مترو، چاپ پاريس، که متن آن روزدوشنبه منتشرشد، گفت: درمورد مداخله درمشکلات عمده جهان، من به تنهائي کار زيادي نمي توانم انجام دهم. وي اظهارعقيده کرد پيوستن دسته جمعي شخصيت هاي جهان به کوشش هاي مربوط به برقراري صلح، بيشترمي تواند موثر واقع شود. اين برنده جايزه صلح سال 1989 درمصاحبه خود گفت: پيش ازجنگ درعراق به رهبري آمريکا براي سرنگون سازي صدام حسين، او درنظرداشت ازبغداد ديدن کند. دالائي لاما درادامه گفت: اما با خود گفتم چه فايده اي از رفتن يک راهب بودائي به بغداد، که هيچ دوستي درآن جا ندارد، متصوراست. من دربغداد درخيابان ها راه مي روم وناگهان بمبي برسرم فرود مي آيد و مي ميرم! دالائي لاما افزود: من عميقا معتقدم اگربرخي ازشخصيت هاي بسيارمحترم جهان مانند واسلاو هاول، اسقف دزموند توتو وسايرين، ونه اين دولت يا آن دولت، راهي عراق شوند، مي توانند صلح وخدمات انسان دوستانه به ارمغان آورند. دالائي لاما که هم اينک درحال ديداري ازفرانسه است، گفت که درنامه اي که به واسلاوهاول نوشته، پيشنهاد کرده است هنگامي که خطربحران خشونت آميزي مي رود، اين قبيل رهبران صلح مي توانند موثرترعمل کنند وراه حلي براي مشکلات پيدا کنند. دفترآقاي هاول هنوزاظهارنظري نسبت به نامه وپيشنهاد دالائي لاما نکرده است. چين کمونيست که درسال 1951 تبت را اشغال کرد، با دستي آهنين براين منطقه هيماليا حکومت مي کند ومبارزه دالائي لاما را براي کسب خود مختاري جهت تبت، تهديدي براي چين مي داند. دالائي لاما که در31 ماه مارس سال 1959 از تبت گريخت وبه حال تبعيد درهند زندگي مي کند، درمصاحبه خود گفت نارضايتي مداوم چين ازفعاليت هايش، توانائي اورا درمداخله دربحران هاي جهاني محدود کرده است. دالايي لاما، رهبر تبعيدي تبت، و برنده جايزه نوبل صلح 1989، در مصاحبه اي گفت که چهره هاي جهاني درخشاني مانند واسلاو هاول، رئيس جمهوري پيشين چک و اسقف دزموند توتو، برنده جايزه صلح نوبل در آفريقاي جنوبي، به گونه موثرتري مي توانند بحراني هايي نظير آشوب هاي عراق را بر طرف سازند. وي گفت که در مورد مداخله در مشکلات عمده جهاني، به تنهايي کار زيادي از وي بر نمي آيد. دالايي لاما گفت که پيوستن دسته جمعي شخصيت هاي جهاني به کوشش هاي مربوط به برقراري صلح، بيشتر مي تواند موثر باشد.
XS
SM
MD
LG