لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ تهران ۰۱:۵۰

انعکاس اهداي جايزه نوبل صلح به شيرين عبادي در رسانه‌هاي فرانسه


(rm) صدا |
ده اكتبر امسال، روزي است كه درجه حرارت فرانسه نيز مانند همه كشورهاي جهان در ميان رسانه هاي گروهي و مردم بالا رفت. خبر اهداي جايزه صلح نوبل امسال به شيرين عبادي، موتور افزايش نمودار ميزان الحراره ها در سطح جهان با توجه به فعاليتهاي ايشان در دفاع از حقوق بشر در ايران بود. مطبوعات نوشتاري و راديو هاي فرانسه، همچنان به تحليلي، تفسير و نوشتن سرمقاله در مورد اهميت انتخاب ايشان ادامه مي دهند. روزنامه لومند در شماره 12 و 13 اكتبرش با تاكيد بر اينكه اعطاي جايزه صلح نوبل امسال، يك بار سنگين سياسي داشت، به عكس العمل همراه با تاخير دولت جمهوري اسلامي اشاره كرد و افزود: در حالي كه نام بزرگترين شخصيتهاي كره زمين در فهرست نامزدهاي اين جايزه بود، انتخاب شيرين عبادي به عنوان برنده جايزه صلح نوبل، رسوا كننده تمامي آنهايي است كه به نقض حقوق برش در ايران ادامه مي دهند. امروز نيز اولين راديوي دولتي فرانسه، فرانس انتر، در تحليلي از يكي از سرمقاله نويسانش با گفتن واژه براوو به تهديد بازتاب اعطاي جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادي و تحسين خود ايشان پرداخت. به گفته اين راديو هيچ كشوري، هيچ تمدني و هيچ مذهبي به تندروهايش خلاصه نمي شود. تروريستهاي مذهبي با بمبهايشان از نيويورك تا اندونزي نمي توانند ثابت كنند كه نيروي اقليتي بيش نيستند. در تحليل راديو فرانس انتر همچنين آمده است كه بهترين پاسخ به تروريسم اسلامي اين است كه آنرا با دين اسلام يكي نكنيم و افراطيون و فناتيک ها را نماينده اسلام واقعي ندانيم و به جاي آن دست به سوي مردان و زنان مسلماني دراز كنيم كه خود قربانيان تروريسم اسلامي هستند و همچنان كه شيرين عبادي در ايران ابراز مي كند: همگي در برابر گسترش تروريسم مذهبي مقاومت كنيم. نويسنده اين راديو در سرمقاله از شيرين عبادي به عنوان زني با جثه كوچك، اما اراده اي آهنين به عنوان يك چهره بزرگ و قهرمان كه نمونه هايش به ندرت در تاريخ ديده مي شوند، نام مي برد كه از مرزهاي دفاع از حقوق بشر و زندانيان سياسي كشورش فراتر رفته و با دلاوري براي زنان و كودكان در مقابل نيروهاي مذهبي افراطي مقاومت مي كند. روزنامه فيگاروي صبح امروز نيز با انتشار مجدد اين خبر، يك مصاحبه اختصاصي را با خانم شيرين عبادي چاپ كرده كه در آن شيرين عبادي به هدفهايش از جمله قانون حمايت از حقوق زنان و بالا بردن سن ازدواج براي زنان، لغو قوانين سنگسار و قطع دست و پا اشاره مي كند. خانم عبادي كه با رشادت به همه پرسشها پاسخ صريح داده است، در پاسخ به تفاوت عكس العمل اصلاح طلبان و محافظه كاران جمهوري اسلامي مي گويد: جناح اصلاح طلب، پيروزي من را تبريك گفت و جناح ديگر اين پيروزي را توهيني از جانب غرب توصيف كرد، برخي نيز من را ضمن سرزنش با انورسادات مقايسه كردند كه اين نشان از عقب ماندگي آنها دارد. در مجموع خانم عبادي بر استواري اراده اش در مبارزه براي حفظ حقوق بشر تاكيد كرد. روزنامه لومند در شماره 12 و 13 اكتبر، با تاكيد بر اينكه اعطاي جايزه صلح نوبل امسال، يك بار سنگين سياسي داشت، به عكس العمل همراه با تاخير دولت جمهوري اسلامي اشاره كرد و افزود که در حالي كه نام بزرگترين شخصيتهاي كره زمين در فهرست نامزدهاي اين جايزه بود، انتخاب شيرين عبادي به عنوان برنده جايزه صلح نوبل، رسوا كننده تمامي آنهايي است كه به نقض حقوق برش در ايران ادامه مي دهند. راديوي دولتي فرانسه، فرانس انتر، در تحليلي از يكي از سرمقاله نويسانش با گفتن واژه براوو به تهديد بازتاب اعطاي جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادي و تحسين وي پرداخت. به گفته اين راديو هيچ كشوري، هيچ تمدني و هيچ مذهبي به تندروهايش خلاصه نمي شود. تروريستهاي مذهبي با بمبهايشان از نيويورك تا اندونزي نمي توانند ثابت كنند كه نيروي اقليتي بيش نيستند. روزنامه فيگاروي صبح امروز نيز با انتشار مجدد اين خبر، يك مصاحبه اختصاصي را با خانم شيرين عبادي چاپ كرد كه در آن شيرين عبادي به هدفهايش از جمله قانون حمايت از حقوق زنان و بالا بردن سن ازدواج براي زنان، لغو قوانين سنگسار و قطع دست و پا اشاره کرد.
XS
SM
MD
LG