لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ تهران ۲۲:۴۳

تاکيد يک فعال ملي – مذهبي بر بي ارزش بودن اعترافات گرفته شده در زندان


(rm) صدا |
ليلي آرمان (راديوفردا): محمد بسته نگار، از فعالان ملي – مذهبي، به خبرگزاري ايلنا گفته است: اگر چه مدتها است که زندانيان ملي – مذهبي را در يک خلاء اطلاعاتي نگاه داشته اند، اگر بر فرض محال از آنان مصاحبه اي هم بگيرند، اين نوع اعترافات ديگر ارزش خود را از دست داده است و هيچگونه انتقادي بر اين افراد وارد نيست. در عين حال وي اظهار اميدواري کرده است که اين زندانيان به زودي آزاد شوند. ماه منير رحيمي (راديوفردا): آقاي بسته نگار، شما در مصاحبه با خبرگزاري ايلنا گفتيد که اعتراف هاي زندانيان سياسي ومشخصا اشاره کرديد به نيروهاي ملي – مذهبي، ديگر ارزشي ندارد. چطور است که شما اين نکته را يادآورد شديد. آياي براي آنها احساس خطري کرديد يا اتفاق تازه اي افتاده است؟ محمد بسته نگار: از من سوال کردند، گفتم که اميدوارم با آزادي محسن سازگارا، و اتمام مدت زندان آقاي زيدآبادي، روند آزادي همچنان ادامه پيدا کند. به خصوص بعد از بازداشت هاي وسيع در دي 79 که در منزل اين جانب انجام گرفت و حدود 31 نفر بازداشت شدند، و همچنين در سال 80 که تعداد زيادي اضافه شدند، بعد از آزادي متوجه شديم که انواع و اقسام اتهامات ريز و درشت، از جمله اقدام عليه امنيت کشور، و براندازي مسلحانه به اين جمع زده اند. در رسانه هاي عمومي از قبيل راديو، تلويزيون، تريبون هاي نماز جمعه، اين مساله را مطرح کردند. بدون اينکه کوچکترين حق دفاعي براي اين متهمان در جهت دفاع از اتهاماتشان به اينها داده شود. عليرغم اتهامات علني، محاکمات آنان غير علني و بدون حضور هيات منصفه، بر خلاف اصل 168 قانون اساسي انجام شد. تا آنجا که هيچ يک از متهمان نتوانستند دفاعيات خود را به طور علني منتشر کنند. سپس مي دانيد که عليرغم تبرئه از اتهام براندازي آنها، باز به حبس هاي طويل المدت محکوم مي شوند و ساليان دراز، آنها را از حقوق اجتماعي و سياسي محروم مي کنند. گرچه اين متهمان اکنون با قيد وثيقه آزاد هستند، ولي هر آن احتمال بازداشت آنان وجود دارد. که نمونه آن بازداشت اين سه نفر، يعني آقايان رحمان، عليجاني و صابر است، به همان اتهامات قديمي که به اين آقايان در دادگاه پنج نفري که از دانشجويان تشکيل شده بود، گفته شد دادگاه به صورت غير علني برگزار خواهد شد که ما اعتراضمان اين است که حد اقل اجازه اين داده شود که اينها بتوانند از اقدامات خودشان در يک شرايط آزاد دفاع کنند. م.م.ر.: مگر قبلا اعتراف هايي که احيانا در فشار گرفته شده، اعتبار قانوني داشته؟ چرا شما دوباره اين نکته را تاکيد کرديد؟ محمد بسته نگار: درگذشته ما چند نمونه اعترافات را در زندان ديديم. بعد که آقايان آمدند بيرون، منکر آن اعترافات شدند و گفتند که در يک شرايط ويژه اي از ايشان گرفته شده است، که نمونه اش، آقاي علي افشاري بود. همينطور آقايان دکتر بهباني و دکتر حبيب داوران، اخيرا کتابي نوشتند، تحت عنوان «در مهماني حاج آقا». اينها در سال 69 بازداشت شدند، در رابطه با نامه معروف به نامه 90 امضايي. و سپس اعترافاتي از آنها گرفته شده که درتلويزيون پخش کردند. به نحوه گرفتن اقرار، اين کتاب اشاره کرده است. بنابراين در شرايط زندان، به هيچوجه چون اعترافات نمي تواند ملاک عمل قرار بگيرد. محمد بسته نگار، از فعالان ملي – مذهبي، گفت اعترافاتي كه از چهار فعال ملي مذهبي در زندان گرفته شده است، فاقد اعتبار است. وي اظهار اميدواري کرد که اين زندانيان به زودي آزاد شوند. محمد بسته نگار در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که بعد از بازداشت هاي وسيع فعالان ملي – مذهبي در زمستان 79 ، اتهامات ريز و درشتي به اين افراد وارد شد که پس از آزادي متوجه آن شدند و در حاليکه اين اتهامات به صورت علني به فعالان ملي – مذهبي وارد شده بود، اما محاکمات غير علني برگزار شد و اجازه انتشار دفاعيات نيز داده نشد. وي مي گويد که درگذشته ما چند نمونه اعترافات را در زندان ديديم که بعد از آنکه آقايان از زندان بيرون آمدند، منکر آن اعترافات شدند. وي مي گويد که در شرايط زندان، اعترافات نمي تواند ملاک عمل قرار بگيرد.

XS
SM
MD
LG