لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۰۶:۴۹

شائبه تلاش جمهوري اسلامي براي تمديد مهلت آژانس بين المللي انرژي اتمي براي شفاف سازي برنامه هسته‌اي، از ديد يک کارشناس


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): در حالي که ايران تا 31 اکتبر (9 آبان) مهلت دارد تا اثبات کند در صدد توليد جنگ افزارهاي اتمي نيست، محمد البرادعي روز پنج شنبه همراه با دو کارشناس ارشد سازمان بين المللي انرژي اتمي به تهران مي رود تا با مقام هاي ايراني گفتگو کند. محمد خاتمي، رئيس جمهوري ايران، هم گفته است ايران حاضر است کمال همکاري را با سازمان بين المللي انرژي اتمي به عمل آورد و حتي سند الحاقي را تحت شرايطي امضا کند. دعوت آقاي البرادعي به تهران و سخنان آقاي خاتمي به اين گمانه زني ها دامن زده است که شايد ايران در صدد تمديد مهلت داده شده است. اين مطلب را با رز گاتمولر Rose Gottemoeller، کارشناس منع گسترش جنگ افزارهاي هسته اي در بنياد Carnegie در واشنگتن در ميان مي گذاريم و مي پرسيم آيا امکان چنين نوع سازشي وجود دارد؟ خانم گاتمولر مي گويد: رز گاتمولر (کارشناس منع گسترش جنگ افزارهاي هسته اي در بنياد Carnegie، واشنگتن): به نظر من براي ايران مهم است که تا 31 اکتبر به پرسش هاي اساسي پاسخ بدهد که موجب نگراني سازمان بين المللي انرژي اتمي است، نگراني درباره غني کردن اورانيوم و نيز دستگاه هاي گريز از مرکز که آثار اورانيوم بسيار غني شده به روي آن ها مشاهده شده است. پاسخ به اين سوال ها و عدم اطمينان ها در اين باره براي ايران بسيار مهم است. به نظر من تا روز 31 اکتبر بايد اين سوال ها روشن شود و سخنان آقاي خاتمي مبني بر همکاري کامل با سازمان، مهم است. اما درباره سازش و کوتاه آمدن سازمان درباره تاريخ تعيين شده فکر نمي کنم چنان چيزي در برنامه سازمان باشد. امير آرمين (راديو فردا): در پاسخ به اين سوال که اگر مصالحه اي ميان آقاي البرادعي و ايران انجام شود آيا مورد قبول غرب خواهد بود، خانم گاتمولر مي گويد: رز گاتمولر: به نظر من آقاي البرادعي، رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي، به روي مهلت داده شده پافشاري خواهد کرد و از ايران خواهد خواست تا آن تاريخ با پرسش ها درباره همه برنامه هاي خود پاسخ روشن بدهد. اگر ايران گام هايي براي روشن کردن آن سوال ها بردارد، ممکن است جامعه بين المللي در کل و از جمله آمريکا، با ايران به منظور ايجاد جوي مبتني بر همکاري همراه شود تا برخي از اين نگراني ها برطرف گردد. اما فکر مي کنم در هر حال ايران بايد به آن پرسش ها در راس مهلت داده شده پاسخ گويد. ا.آ: مي پرسيم اگر ايران در برنامه هسته اي کاملا شفافيت نشان دهد، آيا به اين کشور اجازه داده مي شود به غني کردن اورانيوم ادامه دهد با اين اجازه به هيچ روي داده نخواهد شد؟ رز گاتمولر: ايران به عنوان امضا کننده پيمان منع گسترش جنگ افزارهاي هسته اي اساسا موظف بود اين اقدام ها را به سازمان بين المللي انرژي اتمي گزارش کند. پرسش هاي بسياري هست که بايد به آن ها پاسخ داد تا مشخص شود که ايران کاملا درباره برنامه هايش شفاف است و تضمين مي دهد که بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي به همه تاسيسات هسته ايش دسترسي خواهند داشت و سند الحاقي را امضا کند. در آن صورت ايران فرصتي خواهد يافت تا از مزاياي ان برخوردار گردد. از ديد آمريکا و بسياري کشورها، نگراني شديدي درباره غني سازي اورانيوم، آن هم در حد بسيار گسترده، وجود دارد. ايران بايد متوجه شود که نفعش نه در غني سازي کامل اورانيوم در حد گسترده، بلکه در همکاري با سازمان بين المللي انرژي اتمي و تضمين اين مطلب است که اورانيوم صرفا در سوخت نيروگاه و به منظور توليد انرژي توليد شود. ا.آ: سوال مي کنيم اگر سازمان بين المللي انرژي اتمي تاييد کند که ايران از شفافيت در برنامه هاي هسته اي کاملا برخوردار است و ديگر مشکلي ندارد، آيا ايران مي تواند از تکنولوژي هسته اي غرب و حتي آمريکا در مقاصد صلح آميز بهره ببرد؟ رز گاتمولر: به نظر من در آينده گزينه هاي زيادي وجود دارد. بسياري از کشورهاي اروپايي از جمله آلمان، فرانسه، و بريتانيا گفته اند که امکان همکاري هاي دوجانبه با آن کشور در تکنولوژي برتر وجود دارد، به شرط آن که تهران به پرسش ها و نگراني ها درباره برنامه هاي هسته اي خود پاسخ شفاف و قانع کننده اي بدند. به نظر من امکان برخورداري ايران از چنين تکنولوژيي در آينده منتفي نيست، اما ابتدا بايد همه فعاليت هاي جاري هسته اي ايران روشن شود. ا.آ: و سوال آخر اين است که آيا آمريکا در هر حال و در صورت شفافيت کامل برنامه حاضر است با جمهوري اسلامي همکاري هسته اي بکند؟ رز گاتمولر: راه درازي در پيش است تا آمريکا حاضر به همکاري کامل با تهران شود و تهران آماده همکاري کامل با واشنگتن باشد. اما به نظر من امکان همکاري تهران و واشنگتن در آينده، حتي در زمينه تکنولوژي برتر، منتفي نيست. در حالي که جمهوري اسلامي تا 31 اکتبر، 9 آبان، مهلت دارد تا اثبات کند در صدد توليد جنگ افزارهاي اتمي نيست، محمد البرادعي روز پنجشنبه همراه با دو کارشناس ارشد سازمان بين المللي انرژي اتمي به تهران مي رود تا با مقام هاي حکومت ايران گفتگو کند. حجت الاسلام سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، هم گفت که حکومت ايران حاضر است حتي سند الحاقي را تحت شرايطي امضا کند. دعوت آقاي البرادعي به تهران و سخنان آقاي خاتمي به اين گمانه زني ها دامن زده است که شايد جمهوري اسلامي در صدد تمديد مهلت داده شده است. رز گاتمولر Rose Gottemoeller، کارشناس منع گسترش جنگ افزارهاي هسته اي در بنياد Carnegie در واشنگتن، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که تا روز 31 اکتبر بايد اين سوال ها روشن شود و سخنان آقاي خاتمي مبني بر همکاري کامل با سازمان، مهم است، اما درباره سازش و کوتاه آمدن سازمان درباره تاريخ تعيين شده، چنان چيزي در برنامه سازمان نيست.وي مي گويد که راه درازي در پيش است تا آمريکا حاضر به همکاري کامل با تهران شود و بر عکس، اما امکان همکاري تهران و واشنگتن در آينده، حتي در زمينه تکنولوژي برتر هسته اي، منتفي نيست.
XS
SM
MD
LG