لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۱۶

برگزاري نخستين کنفرانس مطبوعاتي شيرين عبادي پس از بازگشت از پاريس در محل کانون مدافعان حقوق بشر ايران


(rm) صدا |
شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، پس از بازگشت از پاريس، در اولين کنفرانس مطبوعاتي خود گفت که اعطاي جايزه صلح نوبل به او دو معني دارد: تاييد تصديق تلاش ها و مبارزات زنان مسلمان در جهان، و تاييد فعاليت هاي او به عنوان يک زن فعال حقوق بشر و نياز به ادامه آن. خانم عبادي گفت که زنان مسلمان جهان، خواهان ارتقاي وضعيت خود هستند و جهان با اعطاي جايزه صلح نوبل به او، اين امر را قبول کرد. شيرين عبادي به فعاليت هاي حقوق بشري خود در انجمن دفاع از حقوق کودک اشاره کرد و از زمينه هاي تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر در سال گذشته در ايران سخن گفت، و افزود که اولين کار کانون، علاوه بر نگاه بي طرفانه به مسائل حقوق بشر در ايران، قبول چندين پرونده مهم بود. اولين کنفرانس مطبوعاتي خانم عبادي در محل کانون مدافعان حقوق بشر و با حضور ده ها خبرنگار داخلي و خارجي برگزار شد. در اين کنفرانس گرچه تعدادي از خبرنگاران سعي کردند با طرح پرسش هايي، نظرات سياسي او را برجسته کنند، خانم عبادي خطاب به خبرنگاران گفت: ما در چهارچوب قوانين کشور کار مي کنيم، و برخي از اين قوانين ممکن است به تغييراتي نياز داشته باشد، که آن هم وظيفه کارشناسان مربوطه است. خانم عبادي در پاسخ به پرسش يکي از خبرنگاران درباره ورودش به صحنه سياسي گفت: خطاب فعالان حقوق بشر به حکومت ها است، متاسفانه برخي اين مقوله را ورود به سياست معني مي کنند. او افزود که فعال حقوق بشر در کشور، بايد سخنگوي افراد خاموش جامعه باشد که از حقوق بنيادين آنها تخطي شده است. خانم عبادي درباره کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان گفت : اميدواريم دولت جمهوري اسلامي ايران، به کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان بپيوندد. وي افزود که پيوستن به اين کنوانسيون بين المللي، ادامه تعهدات بين المللي ايران است. خانم عبادي در کنفرانس مطبوعاتي خود گفت: قوانين مربوط به زنان، در اولويت بازنگري و اصلاح کارشناسانه است، همچنين قوانيني که مربوط است به حقوق بنيادين انسان ها، اما تکرار مي کنم که پس از کارشناسي و بازنگري عده اي از محققان و حقوقدانان. شيرين عبادي در واکنش به اظهارات محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي ايران در مورد جايزه صلح نوبل، تنها به بيان اين نکته اکتفا کرد که سخن آقاي خاتمي، اظهار عقيده ايشان بود، و من به آن احترام مي گذارم. برخي از خبرگزاري هاي داخلي و مطبوعات ايران گزارش داده بودند که آقاي خاتمي، اهداي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي را با انگيزه هاي سياسي خوانده و آن را امري نه چندان مهم ذکر کرده است. اما در نمابري که پس از انتشار اين خبر از طرف دفتر رياست جمهوري به برخي خبرگزاري ها فرستاده شد، اين بخش از سخنان آقاي خاتمي حذف شده بود. شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، پس از بازگشت از پاريس در در اولين کنفرانس مطبوعاتي خود در محل کانون مدافعان حقوق بشر و با حضور ده ها خبرنگار داخلي و خارجي، گفت که اعطاي جايزه صلح نوبل به او دو معني دارد: تاييد تصديق تلاش ها و مبارزات زنان مسلمان در جهان، و تاييد فعاليت هاي او به عنوان يک زن فعال حقوق بشر و نياز به ادامه آن. در اين کنفرانس گرچه تعدادي از خبرنگاران سعي کردند با طرح پرسش هايي، نظرات سياسي او را برجسته کنند، خانم عبادي خطاب به خبرنگاران گفت: ما در چهارچوب قوانين کشور کار مي کنيم، و برخي از اين قوانين ممکن است به تغييراتي نياز داشته باشد، که آن هم وظيفه کارشناسان مربوطه است. وي گفت که خطاب فعالان حقوق بشر به حکومت ها است و متاسفانه برخي اين مقوله را ورود به سياست معني مي کنند. خانم عبادي گفت که اميدواريم جمهوري اسلامي به کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان بپيوندد. وي افزود که پيوستن به اين کنوانسيون بين المللي، ادامه تعهدات بين المللي ايران است. وي گفت که قوانين مربوط به زنان، در اولويت بازنگري و اصلاح کارشناسانه است، همچنين قوانيني که مربوط است به حقوق بنيادين انسان ها.
XS
SM
MD
LG