لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ تهران ۱۰:۵۹

هشدار رهبران يهودي در واكنش به سخنان نخست وزير مالزي در اجلاس سازمان كنفرانس اسلامي


(rm) صدا |
مهاتيرمحمد نخست وزيرمالزي روزپنجشنبه دراجلاس سران کشورهاي اسلامي گفت يهوديان خود را وکيل دنيا مي دانند وبردنيا حکومت مي کنند و3/1 ميليارد بدون آن که به شيوه هاي خشونت بار روي آورند، براي پيروزي نهائي بايد متحد شوند. سخنان وي انتقاد رهبران يهودي را درپي داشت و رهبران يهودي هشدار دادند اين سخنان مي تواند به خشونت بيشتري عليه يهوديان دامن بزند. امير مصدق كاتوزيان(راديو فردا): مهاتير محمد نخست وزيرمالزي که به رک گوئي ومواضع ضد غربي شهرت دارد، درسخنان خود درجريان گشايش اجلاس رهبران کشورهاي عضوسازمان کنفرانس اسلامي، آنچه را تسلط يهوديان برجهان وعدم توانائي کشورهاي اسلامي درمقابله جوئي با آن توصيف کرد مورد انتقاد قرار داد و گفت: اروپائيان 6 ميليون از 12 ميليون يهودي را کشتند، اما امروزه يهوديان خود را وکيل دنيا مي دانند وبردنيا حکومت مي کنند و ديگران را به جان هم مي اندازند که در راه يهوديان بميرند. مالزي که يک کشوردمکراتيک است وداراي يک جمعيت بزرگ غيرمسلمان است و هرگز قوانين افراطي اسلامي را به مورد اجرا نمي گذارد، پيوسته از اشغال سرزمين هاي فلسطيني از سوي اسرائيل وسياست هاي آمريکا در خاورميانه از جمله جنگ درعراق وحمايت همه جانبه ازاسرائيل انتقاد کرده است. مهاتير که 77 سال دارد و روز31 ماه اکتبرجاري بازنشسته مي شود، در دو دهه گذشته ازهرتريبون بين المللي براي انتقاد ازغرب استفاده کرده وبه خاطر لهجه صريح خود به صورت قهرمان آرمان هاي جهان سوم درآمده است. نخست وزير مالزي که درطول 22 سال حکومت، کشورخود را در رديف هفدهمين کشورجهان ازلحاظ مبادلات بازرگاني قرارداده است، گفت يهوديان سوسياليسم، کمونيسم، حقوق بشر ودمکراسي را براي جلوگيري ازايذا وآزار و دردست گرفتن کنترل نيرومند ترين کشورهاي جهان ابداع کردند. آقاي مهاتيرافزود 3/1 ميليارد مسلمان جهان ازچند ميليون يهودي شکست نخواهند خورد، با اين حال اوپيشنهاد کرد به جاي خشونت، ازشيوه هاي سياسي واقتصادي استفاده شود. سخنگوي وزارت امورخارجه اسرائيل مراتب سرخوردگي خود را ازاظهارات نخست وزيرمالزي ابرازداشت، اما اعلام کرد ازاين سخنان شگفت زده نشده است. خاخام آبراهام کوپر رئيس مرکزسايمون ويسنتال درلوس آنجلس نيزگفت آقاي مهاتير درگذشته با اتخاذ مواضع ضد اسرائيل، خواسته ثابت کند نظرات سختگيرانه اي درقبال غرب دارد. با اين حال وي افزود سخنان روزپنجشنه آقاي مهاتيرهمچنان نگران کننده است. مهاتيرمحمد نخست وزيرمالزي روزپنجشنبه دراجلاس سران کشورهاي اسلامي گفت يهوديان خود را وکيل دنيا مي دانند وبردنيا حکومت مي کنند و3/1 ميليارد بدون آن که به شيوه هاي خشونت بار روي آورند، براي پيروزي نهائي بايد متحد شوند. سخنان وي انتقاد رهبران يهودي را درپي داشت و رهبران يهودي هشدار دادند اين سخنان مي تواند به خشونت بيشتري عليه يهوديان دامن بزند. مهاتير که 77 سال دارد و روز31 ماه اکتبرجاري بازنشسته مي شود، در دو دهه گذشته ازهرتريبون بين المللي براي انتقاد ازغرب استفاده کرده و به خاطر لهجه صريح خود به صورت قهرمان آرمان هاي جهان سوم درآمده است.

XS
SM
MD
LG