لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۱۹:۱۰

چشم انداز سفر وزيران امور خارجه آلمان، فرانسه و برتانيا به ايران براي تشويق جمهوري اسلامي به امضاي پروتکل الحاقي


(rm) صدا |
جمشيد زند (راديوفردا): گفته مي شود وزيران خارجه آلمان، فرانسه و بريتانيا قرار است به زودي به ايران سفر کنند تا اين کشور را به امضاي پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي تشويق کنند. شهرام ميريان ( راديو فردا) : يوشکا فيشر، دومينيک دو ويلپن و جک استراو، وزيران امور خارجه آلمان، فرانسه و بريتانيا در نظر دارند به زودي يک سفر ميانجي گرانه را به تهران آغاز کنند. آنگونه که مجله آلماني در اشپيگل روزجمعه گزارش مي دهد، هيات هاي نمايندگي اين سه کشور برجسته اتحاديه اروپا مذاکرات لازم را در ايران انجام داده اند. ايران تا 14 روز ديگر مهلت دارد به آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين گزارش دهد که هيچگونه برنامه اي در جهت ساخت سلاح هاي هسته اي در دست ندارد. اگر ايران دو هفته ديگر از درخواست اين موسسه جهاني سرباز زند اين امکان وجود دارد که آژانس بين المللي انرژي هسته اي موضوع را براي رسيدگي به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع کند. در چنين حالتي احتمال مي رود که اين شوراي جهاني، به اعمال تحريم عليه ايران دست زند. آمريکا بارها ايران را متهم کرده است که اين کشور سرگرم کار بر روي ساخت و توليد بمب اتمي است. آلمان، فرانسه و بريتانيا ماه پيش نيز طي يک نامه مشترک از تهران خواستند که به تمامي پرسش هاي بي پاسخ در راستاي برنامه اتمي خود به آژانس بين المللي انرژي هسته اي جواب دهد و هرچه زودتر به مقاوله نامه الحاقي اين آژانس بپيوندند. در سال هاي اخير ديالوگ و گفتگوهاي انتقادي با ايران اساس سياست اتحاديه اروپا را شالوده ريزي مي کرد. حال اما اين اتحاديه نيز وارد نزاع برنامه اتمي ايران شده و به گونه اي ديگر آن کشور را به زير فشار خود گرفته است. امضاي مقاوله نامه الحاقي پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي دست کشيدن از برنامه غني سازي اورانيوم و فاصله گرفتن از کار بر روي سوخت اتمي از جمله موارد مهمي است که اتحاديه اروپا خواهان اجراي آنها از سوي ايران است. ازآنجا که اتحاديه اروپا چندي است درباره بستن پيماني در راستاي گسترش مناسبات بازرگاني و همکاري بيشتر با ايران در حال مذاکره است گفته مي شود که امکان داردامضاي اين قرارداد به شرط و شروطي چون امضاي مقاوله نامه الحاقي از سوي ايران گره بخورد. به ديگر سخن عدم پيوستن ايران به اين مقاوله نامه ممکن است به قطع گفتگوهاي اتحاديه اروپا با ايران بيانجامد. وزيران امور خارجه آلمان، فرانسه و بريتانيا قرار است به زودي به ايران سفر کنند تا مقامات جمهوري اسلامي را به امضاي پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي تشويق کنند. امضاي پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي، دست کشيدن از برنامه غني سازي اورانيوم و فاصله گرفتن از کار بر روي سوخت اتمي، از جمله موارد مهمي است که اتحاديه اروپا خواهان اجراي آنها از سوي جمهوري اسلامي است. جمهوري اسلامي تا 14 روز ديگر مهلت دارد تا به آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين گزارش دهد که هيچگونه برنامه اي در جهت ساخت سلاح هاي هسته اي در دست ندارد. در غير اين صورت ممكن است شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران تحريم هاي اقتصادي برقرار سازد.
XS
SM
MD
LG