لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ تهران ۱۵:۵۴

تغيير متن اوليه اعلاميه سازمان كنفرانس اسلامي


(rm) صدا |
سازمان کنفرانس اسلامي که 57 کشور را درعضويت دارد، دراعلاميه پايان اجلاس خود درمالزي در روزجمعه خواستار تسريع دراستقرارحاکميت کامل عراق شد، اما با تغييرمتن اوليه اعلاميه اين کنفرانس، نقش کمتري را براي سازمان ملل متحد درمورد بازسازي عراق دردوران پس ازجنگ قائل شد. امير آرمين (راديو فردا): سازمان کنفرانس اسلامي دراعلاميه پايان کار نشست سران کشورهاي عضواين سازمان درپوتراجايا درمالزي، حق مردم عراق را درتعيين آينده سياسي کشورخود، کنترل کامل منابع طبيعي عراق و استقرار دولتي فراگير دراين کشورمورد تاکيد قرارداد. ضرورت تسريع در برقراري حاکميت کامل عراق نيز دراين اعلاميه مورد تاکيد قرارگرفت. موضوع عراق ومسائل مربوط به اشغال اين کشورازسوي نيروهاي خارجي به رهبري آمريکا ونقشي که قراراست سازمان ملل متحد دراين کشورايفا کند، در راس موضوع هائي بود که دربحث هاي سران کشورهاي اسلامي درنشست مالزي مطرح شد. درهمين حال اختلاف هائي نيز ميان برخي ازاعضاي سازمان کنفرانس اسلامي وشوراي حکومتي عراق بروز کرد. پاره اي ازکشورهاي شرکت کننده درنشست سازمان کنفرانس اسلامي درمالزي ابتدا مخالف مشارکت شوراي حکومتي عراق دراين نشست بودند. اين شورائي است که زيرنظرآمريکا تشکيل گرديده است. وزيران امورخارجه کشورهاي عضوسازمان کنفرانس اسلامي پيشتر طرح قطعنامه اي را مورد تصويب قرارداده بودند که طي آن خواسته شده بود نيروهاي خارجي مستقردرعراق به رهبري آمريکا هرچه زودترخاک عراق را ترک گويند وسازمان ملل متحد نقش عمده اي دربازسازي اين کشور در دوران پس ازجنگ برعهده گيرد. اما شوراي حکومتي عراق مخالفت خود را با اين نظرابراز داشت واعلام کرد ترجيح مي دهد اداره امورعراق را مستقيما ازنيروهاي تحت رهبري آمريکا تحويل بگيرد ونه ازيک دولت موقت زيرنظرسازمان ملل متحد. درنتيجه، درمتن اعلاميه نهائي نشست مالزي آمده است تشکيل شوراي حکومتي انتقالي عراق وهمچنين تشکيل يک کابينه عراقي درماه ژوئيه گذشته، گامي به سوي بازگشت به حاکميت عراق به شمارمي رود وسازمان ملل متحد بايد نقشي کانوني دراين روند ايفا کند. سازمان کنفرانس اسلامي که 57 کشور را درعضويت دارد، دراعلاميه پايان اجلاس خود درمالزي در روزجمعه خواستار تسريع دراستقرار حاکميت کامل عراق شد، اما با تغيير متن اوليه اعلاميه اين کنفرانس، نقش کمتري را براي سازمان ملل متحد درمورد بازسازي عراق دردوران پس ازجنگ قائل شد. موضوع عراق ومسائل مربوط به اشغال اين کشورازسوي نيروهاي خارجي به رهبري آمريکا ونقشي که قراراست سازمان ملل متحد دراين کشورايفا کند، در راس موضوع هائي بود که دربحث هاي سران کشورهاي اسلامي درنشست مالزي مطرح شد. درهمين حال اختلاف هائي نيز ميان برخي ازاعضاي سازمان کنفرانس اسلامي وشوراي حکومتي عراق بروز کرد. پاره اي ازکشورهاي شرکت کننده درنشست سازمان کنفرانس اسلامي درمالزي ابتدا مخالف مشارکت شوراي حکومتي عراق دراين نشست بودند. شوراي حکومتي عراق اعلام کرد ترجيح مي دهد اداره امورعراق را مستقيما ازنيروهاي تحت رهبري آمريکا تحويل بگيرد ونه ازيک دولت موقت زير نظر سازمان ملل متحد. درنتيجه، درمتن اعلاميه نهائي نشست مالزي آمده است تشکيل شوراي حکومتي انتقالي عراق وهمچنين تشکيل يک کابينه عراقي درماه ژوئيه گذشته، گامي به سوي بازگشت به حاکميت عراق به شمارمي رود وسازمان ملل متحد بايد نقشي کانوني دراين روند ايفا کند.
XS
SM
MD
LG