لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۱۷:۱۲

ديدار رئيس جمهوري آمريكا از فيلييپن


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): رئيس جمهوري آمريكا در فيليپين، در نشست مشترك كنگره فيليپين سخنراني كرد. رئيس جمهوري آمريكا در خطاب به اعضاي اين كنگره گفت: هر كشوري در آسيا و جهان با گزينه هايي روبرو است، كشورهايي كه از ترور حمايت مي كنند، به جنگ با مدنيت مي روند، كشورهايي كه تروريست را ناديده مي گيرند و فكر مي كنند تروريستها تنها به ديگران آسيب مي رسانند، خودشان را فريب مي دهند، دفاع مشترك ما را تضعيف مي كنند و خشونت فاجعه ساز آينده را زمينه سازي مي نمايند. امير آرمين (راديوفردا): پرزيدنت بوش که از زمان سفر دوايت آيزنهاور رئيس جمهوري پيشين آمريکا به فيليپين درسال 1960 نخستين رئيس جمهوري آمريکا بود که درجلسه مشترک کنگره فيليپين سخنراني مي کرد، گفت موفقيت دوکشور در زمينه هاي مورد نظر به چيزي بيش ازکمک هاي آمريکا نيازدارد. آقاي بوش افزود اعضاي اين کنگره براي اطمينان ازاين که نيروهاي فيليپين داراي منابع کافي براي مبارزه با تروريسم وحمايت ازمردم اين کشور هستند، بايد روي ارتش فيليپين سرمايه گذاري کنند. آمريکا که نيروهايش واحدهائي ازارتش فيليپين را آموزش هاي ضد تروريستي داده اند، اخيرا اين کشور را به عنوان يک متحد غيرعضو درپيمان ناتو برگزيده است. اين اقدامي است که دولت فيليپين ازطريق آن آسانتر مي تواند تجهيزات نظامي آمريکائي را به دست آورد. يک مقام ارشد آمريکا گفت انتظارمي رود فيليپين براي برخورداري ازکمک هائي که هنوز ميزان آن تعيين نشده است، صدها ميليون دلارصرف مدرنيزه کردن ارتش خود کند. رئيس جمهوري آمريکا که هم اکنون درحال ديدارازشش کشورآسيائي است، روزجمعه سفرخود را با ديداراز ژاپن آغازکرد وسپس براي يک بازديد هشت ساعته وبزرگداشت يک قرن مناسبات نزديک با اين مستعمره پيشين آمريکا، عازم فيليپين شد. آقاي بوش شامگاه شنبه پس ازشرکت دريک ضيافت شام رسمي درمانيل که 330 نفردرآن حضوريافتند، فيليپين را به قصد شرکت درگردهمائي همکاري هاي اقتصادي منطقه آسيا واقيانوس آرام دربانکوک ترک گفت. گلوريا ماکاپاگال آرويو رئيس جمهوري فيليپين نيز دراين گردهمائي منطقه اي که روزدوشنبه آغازمي شود و دو روز به طول مي انجامد، شرکت مي کند. علي سجادي (راديوفردا): رئيس جمهوري آمريكا در فيليپين، در نشست مشترك كنگره فيليپين سخنراني كرد. رئيس جمهوري آمريكا در خطاب به اعضاي اين كنگره گفت: هر كشوري در آسيا و جهان با گزينه هايي روبرو است، كشورهايي كه از ترور حمايت مي كنند، به جنگ با مدنيت مي روند، كشورهايي كه تروريست را ناديده مي گيرند و فكر مي كنند تروريستها تنها به ديگران آسيب مي رسانند، خودشان را فريب مي دهند، دفاع مشترك ما را تضعيف مي كنند و خشونت فاجعه ساز آينده را زمينه سازي مي نمايند. امير آرمين (راديوفردا): پرزيدنت بوش که از زمان سفر دوايت آيزنهاور رئيس جمهوري پيشين آمريکا به فيليپين درسال 1960 نخستين رئيس جمهوري آمريکا بود که درجلسه مشترک کنگره فيليپين سخنراني مي کرد، گفت موفقيت دوکشور در زمينه هاي مورد نظر به چيزي بيش ازکمک هاي آمريکا نيازدارد. آقاي بوش افزود اعضاي اين کنگره براي اطمينان ازاين که نيروهاي فيليپين داراي منابع کافي براي مبارزه با تروريسم وحمايت ازمردم اين کشور هستند، بايد روي ارتش فيليپين سرمايه گذاري کنند. آمريکا که نيروهايش واحدهائي ازارتش فيليپين را آموزش هاي ضد تروريستي داده اند، اخيرا اين کشور را به عنوان يک متحد غيرعضو درپيمان ناتو برگزيده است. اين اقدامي است که دولت فيليپين ازطريق آن آسانتر مي تواند تجهيزات نظامي آمريکائي را به دست آورد. يک مقام ارشد آمريکا گفت انتظارمي رود فيليپين براي برخورداري ازکمک هائي که هنوز ميزان آن تعيين نشده است، صدها ميليون دلارصرف مدرنيزه کردن ارتش خود کند. رئيس جمهوري آمريکا که هم اکنون درحال ديدارازشش کشورآسيائي است، روزجمعه سفرخود را با ديداراز ژاپن آغازکرد وسپس براي يک بازديد هشت ساعته وبزرگداشت يک قرن مناسبات نزديک با اين مستعمره پيشين آمريکا، عازم فيليپين شد. آقاي بوش شامگاه شنبه پس ازشرکت دريک ضيافت شام رسمي درمانيل که 330 نفردرآن حضوريافتند، فيليپين را به قصد شرکت درگردهمائي همکاري هاي اقتصادي منطقه آسيا واقيانوس آرام دربانکوک ترک گفت. گلوريا ماکاپاگال آرويو رئيس جمهوري فيليپين نيز دراين گردهمائي منطقه اي که روزدوشنبه آغازمي شود و دو روز به طول مي انجامد، شرکت مي کند.
XS
SM
MD
LG