لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۲۸

لغو تظاهرات گروه‌هاي خواستار اصلاحات در برابر کاخ رياست جمهوري مصر


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): سازمان دهندگان تظاهراتي که قراربود روزچهارشنبه دربرابرکاخ رياست جمهوري مصردرقاهره برگزار و طي آن انجام اصلاحات سياسي خواسته شود، روزدوشنبه اظهارداشتند دولت برگزاري تظاهرات را ممنوع اعلام کرده است. مسعود ملک (راديوفردا): عبد الرزاق، معاون دبيرکل حزب چپگراي تجمع مصر، درمصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه گفت: مقامات مسئول به ما اطلاع دادند تظاهراتي که قراربود روزچهارشنبه دربرابر کاخ رياست جمهوري عابدين درقاهره برگزارشود، به علل امنيتي نبايد برگزارشود. احزاب مجاز تجمع، ناصري ها و وفد مصر، همراه با حزب غيرمجاز کمونيست وشش سازمان غيردولتي، به ويژه سازمان حقوق بشر مصر، برگزاري اين تظاهرات را سازمان داده بودند. سازمان دهندگان اين تظاهرات اميدواربودند با استفاده ازمناسبت برگزاري اين تظاهرات، دادخواست خود را متضمن انجام اصلاحات سياسي و قانون اساسي تسليم دولت کنند. اين دادخواست پيشتردرماه مه گذشته منتشرشده بود. عبد الرزاق گفت: مقامات مسئول گفتند هياتي مرکب ازپنج نفر مي توانند اين دادخواست را تسليم کنند، اما ما گفتيم نه. دراين دادخواست خواسته شده است مدت رياست جمهوري درمصر، به دو دوره پياپي محدود شود ورئيس جمهوري دريک انتخابات عمومي با شرکت چند کانديدا انتخاب شود ونه ازطريق همه پرسي درمورد فقط يک کانديدا. دردادخواست همچنين خواسته شده است مقررات فوق العاده که ازسال 1981 به مورد اجرا گذارده شده است ومحدوديت هاي مربوط به احزاب سياسي لغو شود وآزادي مطبوعات برقرار گردد. به گفته عبد الرزاق، اين دادخواست ازسوي هزاران تن ازچهره هاي سرشناس، دانشگاهيان واعضاي اتحاديه هاي بازرگاني امضا شده است. اين نخستين باراست که اقدامي دراين زمينه درمصرکه برگزاري تظاهرات عمومي درآن ممنوع است، به عمل آمده است. چهارمين دورپياپي رياست جمهوري حسني مبارک رئيس جمهوري مصرکه ازسال 1981 قدرت را دردست دارد، درسال 2005 به پايان مي رسد. هردوره رياست جمهوري درمصر، شش سال است. حسني مبارک روز28 سپتامبرگذشته براي ايجاد تحرک بيشتري در زندگي سياسي مصر، خواستار لغومحدوديت هاي مربوط به احزاب سياسي و برداشتن گام هائي درجهت دمکراسي شد. سازمان دهندگان تظاهراتي که قراربود روزچهارشنبه دربرابرکاخ رياست جمهوري مصردرقاهره برگزار و طي آن انجام اصلاحات سياسي خواسته شود، روزدوشنبه اظهارداشتند دولت برگزاري تظاهرات را ممنوع اعلام کرده است. سازمان دهندگان اين تظاهرات اميدواربودند با استفاده ازمناسبت برگزاري اين تظاهرات، دادخواست خود را مبني بر انجام اصلاحات سياسي و قانون اساسي تسليم دولت کنند. دراين دادخواست خواسته شده است تا مدت رياست جمهوري درمصر، به دو دوره پياپي محدود شود ورئيس جمهوري دريک انتخابات عمومي با شرکت چند کانديدا انتخاب شود ونه ازطريق همه پرسي درمورد فقط يک کانديدا. دردادخواست همچنين خواسته شده است مقررات فوق العاده که ازسال 1981 به مورد اجرا گذارده شده است ومحدوديت هاي مربوط به احزاب سياسي لغو شود وآزادي مطبوعات برقرار گردد.
XS
SM
MD
LG