لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۲۳:۳۲

قطعنامه سراسري وكلاي كانونهاي دادگستري بر استقلال حرفه وكالت و عدم وابستگي آن به دولت تاكيد كرد


(rm) صدا |
جمشيد زند(راديو فردا): قطعنامه هشت ماده اي نشست سراسري وكلاي كانونهاي دادگستري با تاكيد بر استقلال حرفه وكالت و عدم وابستگي آن به دولت، تلاش براي تاسيس نهادهاي موازي كانون وكلا و سپردن امور مربوط به حرفه وكالت به نهادهاي تحت تصدي و مسئوليت دستگاههاي حكومتي را نافي استقلال وكلا از ديد مجامع حقوقي بين المللي و داخلي خوانده است. در اين قطعنامه همچنين از قوه قضاييه خواسته شده طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي مقدمات لغو قوانين مغاير با مصونيت وكلا را فراهم آورد. دكتر حسن فرهودي نيا، رئيس كانون وكلاي استان آذربايجان شرقي، درباره ديگر بندهاي اين قطعنامه و مسائل مطرح شده در اين نشست به راديو فردا چنين مي گويد: حسن فرهودي نيا: عمده ترين هدف اين همايشها در واقع ايجاد رويه واحد در نوع عملكرد كانونها به عنوان ... اتحاديه سراسري كانونها است. بيشتر اين بوده و تاكيد مجددي شد روي اتحاديه سراسري كانونها كه نكته آغازين آن در همايش گيلان، اصفهان و شيراز روي آن كار شده بود و در همين همايش پيرامون اتحاديه بحث و گفتگو شد، شوراي اجرايي اتحاديه تعيين شدند و كانون ها قرار شد كه بر محور اتحاديه سراسري عمل كنند عمدتا، توصيه شد كه كانونها بتوانند به خانواده بزرگ وكالت در عرصه جهاني بپيوندند، توصيه به كانونها شد كه كميسيونهاي حقوق بشر ايجاد كنند در هر كانوني و شهرونداني كه در ارتباط با مسائل حقوق بشر و نقض حقوق بشر مشكلاتي دارند، به كانونها مراجعه كنند و احيانا از مراجعه به نهادهاي خارج از كشور صرف نظر كنند. همايش از اعطاي جايزه صلح نوبل به سركار خانم شيرين عبادي اظهار خوشحالي وخرسندي كردند. ج . ز : آقاي فرهودي نيا درباره رفتار و عملكرد قوه قضاييه، بويژه در ماههاي اخير صحبت شد در اين نشست؟ حسن فرهودي نيا: بله به نوعي خواسته شد از قوه قضاييه و دست اندركاران آن كه مصونيت نسبي وكلا را در مقام دفاع رعايت كنند و در واقع به نوعي اظهار گله شده است از برخورد قوه قضاييه با وكلايي كه اخيرا به اعتبار امر وكالتي محاكمه و محكوم شده اند. يكي از بندهاي بيانيه نهايي هم همين است. ج . ز : شما ضمنا اشاره كرديد كه اين همايش توصيه كرد كه مجامع حقوق بشر داخلي، مسائل حقوق بشر در ايران را به طور جدي تر در دست بگيرند و اين مساله به سازمانهاي حقوق بشر بين المللي ارجاع نشود. منظورتان از اين چيست؟ با توجه به اينكه در شرايط كنوني ايران، سازمانهاي غير دولتي دو سازمانهاي طرفدار حقوق بشر آزادي عمل چنداني ندارند. حسن فرهودي نيا: وضعيت كانونها متفاوت است در آن نهادهاي خاص حقوق بشري. مثلا كانونها يك اجماع بين المللي دارند و توصيه اي كه شد به كانونها، ايجاد كميته هاي حقوق بشر بود كه خوب واقعا اگر اين نهادها بگيرد و كساني كه مساله دارند، بيايند و در داخل و از طريق كانونها اين مساله مطرح شود، بهتر است به لحاظ آن حفظ شان و جايگاه ايران. چيزي كه از ناحيه كانونها و وكلا مطرح شود، بازتاب هم داخليش مهم است و هم بازتاب بين المللي آن. اين اگر ايجاد شود، در واقع مرجع مراجعه مردم خواهد بود و در واقع كاناليزه مي كند طرح اين قضايا را. قطعنامه هشت ماده اي نشست سراسري وكلاي كانونهاي دادگستري با تاكيد بر استقلال حرفه وكالت و عدم وابستگي آن به دولت، تلاش براي تاسيس نهادهاي موازي كانون وكلا و سپردن امور مربوط به حرفه وكالت به نهادهاي تحت تصدي و مسئوليت دستگاههاي حكومتي را نافي استقلال وكلا از ديد مجامع حقوقي بين المللي و داخلي خوانده است. در اين قطعنامه همچنين از قوه قضاييه خواسته شده طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي مقدمات لغو قوانين مغاير با مصونيت وكلا را فراهم آورد. دكتر حسن فرهودي نيا، رئيس كانون وكلاي استان آذربايجان شرقي، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: عمده ترين هدف اين همايشها در واقع ايجاد رويه واحد در نوع عملكرد كانونهااست. توصيه شد كه كانونها بتوانند به خانواده بزرگ وكالت در عرصه جهاني بپيوندند، توصيه به كانونها شد كه كميسيونهاي حقوق بشر ايجاد كنند در هر كانوني و شهرونداني كه در ارتباط با مسائل حقوق بشر و نقض حقوق بشر مشكلاتي دارند، به كانونها مراجعه كنند و احيانا از مراجعه به نهادهاي خارج از كشور صرف نظر كنند. توصيه اي كه شد به كانونها، ايجاد كميته هاي حقوق بشر بود كه خوب واقعا اگر اين نهادها بگيرد و كساني كه مساله دارند، بيايند و در داخل و از طريق كانونها اين مساله مطرح شود، بهتر است به لحاظ آن حفظ شان و جايگاه ايران.
XS
SM
MD
LG