لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۵۹

جمهوري اسلامي ليست اعضاي القاعده و طالبان را كه در بازداشت بسر ميبرند به سازمان ملل متحد تسليم كرد


(rm) صدا |
خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي روز شنبه اعلام کرد ايران اسامي افرادي را که مظنون به عضويت درشبکه القاعده هستند، دراختيار شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرارداده است. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، درگزارش ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد اسامي 78 نفرازکساني که مظنون به عضويت درشبکه القاعده هستند وايران مي گويد کليه آن ها را تحويل کشورهاي اصلي خود داده، اعلام شده است. نمايندگي ايران درسازمان ملل متحد همچنين اسامي 147 نفرديگرازمظنونان به عضويت درالقاعده يا وابسته به رژيم پيشين طالبان را که هم اکنون براي محاکمه، استرداد ويا اخراج، دربازداشت ايران به سرمي برند، اعلام کرده است. درگزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي نام اين افراد فاش نشده و اين خبرگزاري به جزئيات ديگري درباره آن ها اشاره نکرده است. ايران قبلا اذعان کرده بود که برخي ازاعضاي ارشد القاعده را دراختياردارد، اما با همه فشارآمريکا حاضربه معرفي آن ها نشد وفقط خاطرنشان ساخت افراد بازداشتي، عده اي از اعضاي ريز و درشت القاعده هستند. جمهوري اسلامي مي گويد درفاصله اکتبرسال 2002 وآوريل سال 2003 بيش از 2300 نفربه طورغيرمجاز وارد ايران شدند که اسامي آن ها به سازمان ملل متحد اعلام گرديد. به حدود 400 نفرازکساني که مرتبط به القاعده بودند، درجريان جنگ درعراق اجازه ورود به ايران داده نشد. ايران پيشترهمچنين اعلام کرده بود ازاواخرسال 2001 حدود 500 نفر از افراد وابسته به القاعده را بازداشت واخراج کرده است. ايران به خاطرآن که اقدام بيشتري عليه القاعده به عمل نياورده ونيز به علت نبود قرارداد استرداد ميان ايران وآمريکا حاضربه تحويل اعضاي بازداشت شده اين شبکه به آمريکا نيست، زيرفشارشديد واشنگتن قرارگرفته است. روزنامه واشنگتن پست درشماره 14 اکتبرگزارش داده بود سعد، فرزند ارشد اسامه بن لادن، به بالاترين مقام درشبکه القاعده ترفيع يافته واز ايران به اداره اين شبکه کمک مي کند. ايران اين ادعا را به عنوان دروغ محض رد کرده وخواستاراثبات آن شده است. گزارش هاي ديپلمات ها ومطبوعات عرب همچنين حاکي است که سليمان ابوغيث سخنگوي القاعده وايمن الظواهري و سيف العدل مردان شماره 2 و3 اين شبکه، ازديگراعضاي ارشد اين شبکه هستند که دربازداشت ايران قراردارند. خبرگزاري جمهوري اسلامي درگزارش خود افزود ايران هرگز اجازه هيچ گونه فعاليت القاعده را درخاک خود نداده و حتي مخالفت خود را با دولت طالبان درحالي که سايرکشورها آن رابه رسميت شناخته بودند، اعلام کرده بود. خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي روز شنبه اعلام کرد ايران اسامي افرادي را که مظنون به عضويت درشبکه القاعده هستند، دراختيار شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرارداده است. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، درگزارش ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد اسامي 78 نفرازکساني که مظنون به عضويت درشبکه القاعده هستند وايران مي گويد کليه آن ها را تحويل کشورهاي اصلي خود داده، اعلام شده است. نمايندگي ايران درسازمان ملل متحد همچنين اسامي 147 نفرديگرازمظنونان به عضويت درالقاعده يا وابسته به رژيم پيشين طالبان را که هم اکنون براي محاکمه، استرداد ويا اخراج، دربازداشت ايران به سرمي برند، اعلام کرده است. گزارش هاي ديپلمات ها ومطبوعات عرب همچنين حاکي است که سليمان ابوغيث سخنگوي القاعده وايمن الظواهري و سيف العدل مردان شماره 2 و3 اين شبکه، ازديگراعضاي ارشد اين شبکه هستند که دربازداشت ايران قراردارند.
XS
SM
MD
LG