لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ تهران ۲۱:۴۹

چشم انداز تسليم نامه اعلام آمادگي براي اجراي پروتکل الحاقي از سوي جمهوري اسلامي به آژانس بين المللي انرژي اتمي


(rm) صدا |
علي اکبر صالحي، نماينده جمهوري اسلامي در آژانس بين المللي انرژي اتمي، به خبرگزاري فرانسه گفته است: به زودي نامه اي به آژانس خواهيم نوشت و در آن نيت و آمادگي مان را براي اجراي پروتکل الحاقي اعلام خواهيم کرد. به گفته آقاي صالحي، پيشنويس اين نامه آماده و به مسئولان تحويل داده شده است. هم اکنون مسئولان جمهوري اسلامي سرگرم بررسي اين پيشنويس هستند. آقاي صالحي مي افزايد: اکنون حرف آخر را حجت الاسلام حسن روحاني، دبيرکل شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي خواهد زد. جمهوري اسلامي هفت روز پيش، همزمان با ديدار وزيران امور خارجه آلمان، بريتانيا و فرانسه از تهران، وعده داد که پروتکل الحاقي را امضاء کند. با امضاي اين پروتکل، بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه خواهند يافت تا از تاسيسات مشکوک جمهوري اسلامي، سرزده و ناخوانده، بازديد کنند. علي اکبر صالحي ابراز اميدواري کرد که تصميم درباره امضاي پروتکل الحاقي، تا پيش از بيستم نوامبر، بيست و نهم آبان ماه، گرفته و به آژانس بين المللي انرژي اتمي ابلاغ شود. شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي، جلسه آينده اش را درباره پرونده هسته اي جمهوري اسلامي، بيست و نهم آبان ماه تشکيل خواهد داد. نماينده جمهوري اسلامي در آژانس بين المللي انرژي اتمي، تاکيد کرده است که تهران براي امضاي پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي، هيچگونه شرطي نگذاشته است. به گفته آقاي صالحي، نامه پذيرش پروتکل، ميان اعضاي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي توزيع خواهد شد. اين شورا سپس آن را تصويب خواهد کرد و به محمد البرادعي، مديرکل آن آژانس ماموريت خواهد داد تا بر روند امضاي پروتکل نظارت کند. آقاي صالحي همچنين گفت: جمهوري اسلامي سرگرم بررسي چند و چون معوق گذاشتن برنامه غني سازي اورانيم است. توقف برنامه غني سازي اورانيم در ايران، يکي از درخواست هاي اصلي آژانس بين المللي انرژي اتمي از تهران است. مسئولان جمهوري اسلامي، همزمان با ديدار وزيران امور خارجه آلمان، فرانسه و بريتانيا از تهران، وعده دادند که به اين خواست تن در دهند. آقاي صالحي به خبرگزاري فرانسه مي گويد: درباره توقف عمليات غني سازي اورانيم، گرم کار هستيم. توقف اين برنامه، نيازمند روندي است که بايد روي آن کار شود. بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي هم اکنون در ايران به سر مي برند. آنها تا نهم آبان ماه، که مهلت آژانس به جمهوري اسلامي پايان مي گيرد، در ايران خواهند ماند. آژانس بين المللي انرژي اتمي تا نهم آبان ماه به جمهوري اسلامي مهلت داده است تا ثابت کند که برنامه هاي هسته اي اش، صلح آميز است. علي اکبر صالحي، نماينده جمهوري اسلامي در آژانس بين المللي انرژي اتمي، گفت که به زودي نامه اي به آژانس نوشته خواهد شد و در آن نيت و آمادگي جمهوري اسلامي براي اجراي پروتکل الحاقي اعلام خواهد شد. هم اکنون مسئولان جمهوري اسلامي سرگرم بررسي پيشنويس نامه ياد شده هستند. آقاي صالحي افزود که حرف آخر را حجت الاسلام حسن روحاني، دبيرکل شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي خواهد زد. جمهوري اسلامي هفت روز پيش، همزمان با ديدار وزيران امور خارجه آلمان، بريتانيا و فرانسه از تهران، وعده داد که پروتکل الحاقي را امضاء کند. با امضاي اين پروتکل، بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه خواهند يافت تا از تاسيسات مشکوک جمهوري اسلامي، سرزده و ناخوانده، بازديد کنند. علي اکبر صالحي همچنين ابراز اميدواري کرد که تصميم درباره امضاي پروتکل الحاقي، تا پيش از بيستم نوامبر، بيست و نهم آبان ماه، گرفته و به آژانس بين المللي انرژي اتمي ابلاغ شود.
XS
SM
MD
LG