لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ تهران ۰۲:۱۰

روزه سياسي ديروز چند تن از فعالان سياسي و نمايندگان مجلس، از ديد يک استاد دانشگاه


(rm) صدا |
ليلي آرمان (راديوفردا): محسن کديور، روحاني نوانديش، حبيب الله پيمان، يکي از رهبران ملي مذهبي ها، ابراهيم يزدي، رهبر نهضت آزادي ايران و تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از جمله فاطمه حقيقت جو، فاطمه راکعي، علي شکوري راد، رجبعلي مزروعي و دکتر علي تاجرنيا، ديروز در دانشگاه تربيت معلم روزه سياسي گرفتند. دکتر پرويز ورجاوند، استاد دانشگاه و يکي از وزيران نخستين کابينه بعد از انقلاب، که ديروز در شمار همين روزه گيران معترض بود، درباره روزه سياسي در دانشگاه تربيت مدرس به راديوفردا مي گويد: پرويز ورجاوند (استاد دانشگاه، تهران): آقاي مزروعي از نمايندگان اصلاح طلب مجلس، يک سخنراني قاطعي را انجام دادند. همسر آقاي دکتر آغاجري، گزارشي را از وضع ايشان و وضع در واقع نابسامان و ناشناخته و شفافيت ايشان گزارش کردند که هنوز داستان دادگاه اول که براي ايشان حکم اعدام را صادر کرده، هنوز به صورت يک شمشير دامکلوس در آن بالا نگه داشته شده و هنوز تغيير وضع ايشان مشخص نيست و خوشبختانه يک ساعت قبل از اينکه ايشان به اين جمع بيايند، گويا آقاي دکتر آغاجري تماسي داشتند با ايشان، چند دقيقه تلفني و در همين زمينه، پيامي را همسرشان گفته بودند، پيام کوتاه ولي رسايي را براي شخصي فرستاده بود و بالاخره همسر آقاي تقي رحماني، که يکي از جالب ترين سخنان را بيان کردند و درباره مدت زندان که چه فشارها و مشکلات و نگراني هاي خانواده و مساله برخورد بسيار غير قابل تصور دستگاه قضايي با مساله اين سه تن زنداني بيان کردند که بار ديگر، مساله بازداشت موقت اينها را براي مدت دو ماه ديگر تمديد کرده بودند و ايشان با يک قاطعيتي سخن گفتند و جالب اين بود که براي نخستين بار، پيام خانواده ها را دادند که ما از خداوند مي خواهيم که انتقام اين بي عدالتي را، کساني که مسبب اين شرايط نابسامان بودند، بگيرند و بعد با قاطعيت و شهامت خاصي گفتند که ما در برخوردي که جامعه ايران با ما دارد، احساس مي کنيم که همسران ما نيستند که زنداني هستند، و اين زنداني واقعي در واقع کساني هستن که مسبب زنداني کردن اين چهره ها هستند و همچنان توانمندي خودشان را پايدارانه در تداوم کوشش براي رساندن بانگ بي عدالتي که بر اين خانواده ها روا رفته است را اعلام کرد. محسن کديور، روحاني نوانديش، حبيب الله پيمان، يکي از رهبران ملي مذهبي ها، ابراهيم يزدي، رهبر نهضت آزادي ايران و تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از جمله فاطمه حقيقت جو، فاطمه راکعي، علي شکوري راد، رجبعلي مزروعي و دکتر علي تاجرنيا، ديروز در دانشگاه تربيت معلم روزه سياسي گرفتند. دکتر پرويز ورجاوند، استاد دانشگاه و يکي از وزيران نخستين کابينه بعد از انقلاب، که ديروز در شمار همين روزه گيران معترض بود، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که آقاي مزروعي، از نمايندگان اصلاح طلب مجلس، يک سخنراني قاطعي را انجام دادند و همسر آقاي دکتر آغاجري، گزارشي را از وضع نابسامان و ناشناخته ايشان گزارش کردند که هنوز حکم دادگاه اول که براي ايشان حکم اعدام را صادر کرده، به صورت يک شمشير دامکلوس در آن بالا نگه داشته شده است. وي مي گويد که همسر آقاي تقي رحماني نيز درباره مدت زندان و فشارها و مشکلات و نگراني هاي خانواده بيان کرد و سپس پيام خانواده ها را دادند که از خداوند مي خواهيم تا انتقام اين بي عدالتي را از کساني که مسبب اين شرايط نابسامان بودند، بگيرد.
XS
SM
MD
LG