لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۴۰

لزوم توجه ديپلماسي آمريکا به روسيه و اروپا براي همکاري در توقف برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي، از ديد يک روزنامه بريتانيايي


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): روزنامه Financial Times، چاپ لندن، مقاله اي دارد به قلم ژوزف ناي، مدير دانشکده حکومت دانشگاه هاروارد که در آن به تاسيسات هسته اي ايران و چگونگي برخورد با آن از سوي دولت هاي غربي پرداخته شده است. آقاي ناي در دولت جيمي کارتر رئيس هيات نمايندگي آمريکا در گروه عرضه کنندگان تکنولوژي هسته اي بود. گزيده اي از اين مقاله را از علي سجادي مي شنويد. علي سجادي (راديو فردا): جوزف ناي مي نويسد: بعد از ماه ها مقاومت ايران با بازرسي هاي بين المللي مشخصتري از تاسيسات هسته اي اش موافقت کرده است و موقتا غني سازي اورانيوم را متوقف کرده است که پيشرفتي محسوب مي شود، ولي براي متوقف کردن ايران از ساختن بمب هسته اي کافي نيست. تابستان گذشته وقتي در جستجوي شواهدي بر برنامه هاي هسته اي در عراق بودند که به نتيجه اي نرسيد، بازرسان بين المللي شواهد نگران کننده اي در کشور همسايه عراق (ايران) يافتند. بر اساس اسناد سازمان بين المللي انرژي اتمي، ايران از اوت گذشته شروع به غني کردن اورانيوم کرده است و تاسيسات زير زميني و بزرگي براي غني ساختن اورانيوم احداث کرده است. اين تاسيسات ظرف يک سال مي توانند به اندازه کافي براي ساختن يک بمب اورانيوم غني شده توليد کنند. اگرچه ايران مي گويد برنامه هاي هسته ايش براي استفاده صلح آميز است، ولي بازرسان نوعي از اورانيوم غني شده قابل استفاده براي سلاح هسته اي در تاسيسات ايران يافته اند. جوزف ناي ادامه مي دهد: در پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي، راه گريزهايي وجود دارد. حتي کشورهايي که مورد بازرسي قرار مي گيرند، مي توانند قانونا اورانيوم غني شده يا پلوتونيوم را تحت عنوان برنامه انرژي صلح آميز توليد و نگهداري کنند و ناگهان اعلام کنند که شرايط تغيير کرده است و آن ها از پيمان خارج مي شوند و اندکي پس از آن دست به توليد سلاح هسته اي بزنند. اگر ايران چنين قصدي داشته باشد، به خطرهاي منطقه اي که از بي ثباتي رنج مي برد، اقزوده مي شود. به اين دلايل است که رئيس جمهوري آمريکا برنامه سلاح هسته اي ايران را غير قابل قبول اعلام کرده است. جوزف ناي مي نويسد: وزيران امور خارجه اروپايي گام مفيدي در اين راه برداشته اند. روسيه درخواست ما را براي لغو قرارداد تکميل رآکتور بوشهر رد کرد و گفت آماده است سوخت اتمي براي آن فراهم کند. از آن جا که ايران نسبت به آمريکا مشکوک است، ديپلماسي آمريکا بايد متوجه اروپا و روسيه شود. اخيرا در چند مورد آمريکا، روسيه، اروپا، و سازمان ملل به توافق هايي در مورد موضوع ها و نگراني هاي حياتي شان دست يافته اند و فرصت نادري براي همکاري فراهم آمده است. از اين فرصت بايد استفاده شود. روزنامه Financial Times، چاپ لندن، در مقاله اي به قلم ژوزف ناي، مدير دانشکده حکومت دانشگاه هاروارد، به تاسيسات هسته اي جمهوري اسلامي و چگونگي برخورد با آن از سوي دولت هاي غربي پرداخت. آقاي ناي در دولت جيمي کارتر رئيس هيات نمايندگي آمريکا در گروه عرضه کنندگان تکنولوژي هسته اي بود. وي نوشت که بعد از ماه ها مقاومت، حکومت ايران با بازرسي هاي بين المللي مشخصتري از تاسيسات هسته اي اش موافقت کرد و موقتا غني سازي اورانيوم را متوقف کرد که پيشرفتي محسوب مي شود، ولي براي باز داشتن جمهوري اسلامي از ساختن بمب هسته اي کافي نيست. جوزف ناي نوشت که وزيران امور خارجه اروپايي گام مفيدي در اين راه برداشتند. اما روسيه درخواست آمريکا را براي لغو قرارداد تکميل رآکتور بوشهر رد کرد و گفت که آماده است سوخت اتمي براي آن فراهم کند. از آن جا که حکومت ايران نسبت به آمريکا مشکوک است، ديپلماسي آمريکا بايد متوجه اروپا و روسيه شود. اخيرا در چند مورد آمريکا، روسيه، اروپا، و سازمان ملل به توافق هايي در مورد موضوع ها و نگراني هاي حياتي شان دست يافته اند و فرصت نادري براي همکاري فراهم آمده است. از اين فرصت بايد استفاده شود.
XS
SM
MD
LG