لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۲۶

رئيس كميسيون امنيت ملي و روابط خارجي مجلس بازداشت داريوش زاهدي، استاد دانشگاه بركلي را تائيد كرد


(rm) صدا |
مهديه جاويد (راديوفردا): محسن ميردامادي رئيس کميسيون امنيت ملي وروابط خارجي مجلس که ازنمايندگان اصلاح طلب است، اعلام کرد وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي به وي اطلاع داده است داريوش زاهدي سخنران دانشگاه کاليفرنيا دربرکلي چند ماه پيش درحالي که براي ديداري به تهران آمده بود، بازداشت شد. آقاي ميردامادي گفت پس ازتحقيقاتي که به عمل آمد، وزارت اطلاعات به اين نتيجه رسيد که داريوش زاهدي جاسوس نيست وبايد آزاد شود، اما قوه قضائيه اين نظر را رد کرده است وزاهدي درحال حاضر دربازداشت يک دستگاه اطلاعاتي موازي است. آقاي ميردامادي درمصاحبه اي با خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت پس ازتحقيقاتي که وزارت اطلاعات درمورد احتمال فعاليت هاي جاسوسي داريوش زاهدي به عمل آورد، چيزي عليه او پيدا نکرد وتصميم گرفت اورا آزاد کند. اما قوه قضائيه توصيه وزارت اطلاعات را نپذيرفت وزاهدي را تحويل يکي ازدستگاه هاي اطلاعاتي موازي داد. رئيس کميسيون امنيت ملي وروابط خارجي مجلس هشدارداد که ممکن است زاهدي براثرفشار واقامت طولاني درحبس انفرادي، به جرم جاسوسي اعتراف کند وبه قوه قضائيه که ازنهادهاي تندرو نظام است، توصيه کرد دست به مخاطره اي نزند که باعث مرگ زنداني ديگري دربازداشتگاه شود. آمريکا نيز مراتب نگراني خود را ازسرنوشت داريوش زاهدي ابراز داشته است. همکاران زاهدي مي گويند اوسه ماه است که در زندان اوين زنداني است. داريوش زاهدي سال ها پيش درسنين نوجواني به آمريکا مهاجرت کرد واکنون کارشناس مسائل ايران ومديربخش عملياتي شوراي آمريکا وايران درغرب آمريکا است. وزارت امورخارجه ايران پيشتراعلام کرده بود به درخواست مادر داريوش زاهدي گزارش هاي مربوط به بازداشت اورا مورد بررسي قرارداده است. رئيس كميسيون امنيت ملي و روابط خارجي مجلس شوراي اسلامي بازداشت داريوش زاهدي، استاد دانشگاه كاليفرنيا در بركلي به اتهام جاسوسي را مورد تائيد قرار داد. اعلام کرد وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي به وي اطلاع داده است داريوش زاهدي سخنران دانشگاه کاليفرنيا دربرکلي چند ماه پيش درحالي که براي ديداري به تهران آمده بود، بازداشت شد. آقاي ميردامادي گفت پس ازتحقيقاتي که به عمل آمد، وزارت اطلاعات به اين نتيجه رسيد که داريوش زاهدي جاسوس نيست و بايد آزاد شود، اما قوه قضائيه اين نظر را رد کرده است وزاهدي درحال حاضر دربازداشت يک دستگاه اطلاعاتي موازي است.
XS
SM
MD
LG