لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ تهران ۱۷:۱۲

تاکيد رهبران چين و پاکستان براي مبارزه با افراط گرائي، جدائي قومي و تروريسم


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): رسانه هاي رسمي چين روزدوشنبه گزارش دادند: رهبران چين وپاکستان درديداربايکديگرضمن تقويت روابط اقتصادي وافزايش مبادلات بازرگاني بين دوکشور، وعده دادند با جدائي خواهان مسلمان چين که براي دستيابي به استقلال تلاش مي کنند، مبارزه کنند. علي سجادي (راديوفردا): به گزارش تلويزيون مرکزي چين، هو جين تائو رئيس جمهوري چين درنخستين ديدارخود با پرويزمشرف رئيس جمهوري پاکستان از زمان تصدي پست رياست جمهوري گفت دوکشور بايد عليه سه عامل افراط گرائي، جدائي قومي وتروريسم مبارزه کنند. آقاي هوهمچنين خواستارآن شد که پاکستان وچين مبارزه خود را عليه جرايم فرامليتي وقاچاق مواد مخدر تشديد بخشند. تلويزيون چين به نقل ازآقاي مشرف گزارش داد پاکستان قاطعانه به مبارزه عليه تروريسم برخاسته وهيچ گونه کمکي به نيروهاي ضد چين، ازجمله اويغورهاي قومي اين کشورکه خواستاراستقلال درمنطقه سين کيانگ درشمال باختري چين هستند، نکرده است. چين مي گويد شماراندکي ازجدائي خواهان مسلمان منطقه سين کيانگ دراردوگاه هاي شبکه القاعده درپاکستان آموزش ديده اند. ديدار رئيس جمهوري پاکستان ازچين به دنبال تمرين هاي مشترک دريائي دوکشورصورت گرفته است. اين تمرين ها که دراواخرماه گذشته درنزديکي سواحل شانگهاي صورت گرفت، نخستين تمرين هاي دريائي چين با يک کشورخارجي بود. چين تامين کننده اصلي تجهيزات نظامي مورد نيازپاکستان است. وزارت امورخارجه چين اعلام کرد ديدار رئيس جمهوري پاکستان ازچين، مناسبات با آن کشور را که متحد ودوست ديرپاي چين است، تقويت خواهد کرد. رئيس جمهوري چين خطاب به آقاي مشرف گفت: شما دوست قديمي مردم چين هستيد و ساليان متمادي است براي گسترش دوستي وهمکاري ميان دوکشورتلاش کرده ايد. دوکشورهمچنين يک سري قراردادهاي اقتصادي براي تقويت مبادلات بازرگاني امضا کرده اند. با اين حال تاکنون اشاره اي به کمک چين به احداث يک نيروگاه اتمي درپاکستان نشده است. انتظارمي رود به دنبال ديدار رئيس جمهوري پاکستان ازجزيره اي درجنوب چين ومشارکت دريک گردهمائي مربوط به آسيا، اين قرارداد قطعي شود. مقدمات اين قرارداد که ارزش آن 600 ميليون دلارتخمين زده شده واحداث آن دست کم شش سال به طول مي انجامد، درجريان ديدارماه مارس گذشته ظفرالله خان جمالي نخست وزيرپاکستان ازپکن فراهم آمد. رهبران چين وپاکستان درديداربايکديگرضمن تقويت روابط اقتصادي وافزايش مبادلات بازرگاني بين دوکشور، وعده دادند با جدائي خواهان مسلمان چين که براي دستيابي به استقلال تلاش مي کنند، مبارزه کنند. هو جين تائو رئيس جمهوري چين درنخستين ديدارخود با پرويزمشرف رئيس جمهوري پاکستان از زمان تصدي پست رياست جمهوري گفت دوکشور بايد عليه سه عامل افراط گرائي، جدائي قومي وتروريسم مبارزه کنند. آقاي هو همچنين خواستارآن شد که پاکستان وچين مبارزه خود را عليه جرايم فرامليتي وقاچاق مواد مخدر تشديد بخشند.
XS
SM
MD
LG