لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۰۸:۴۸

تحول در جامعه ايران امروز و حرکت به سوي تجدد، از ديد نويسنده كتاب «معمای هويدا»


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): دکتر عباس ميلاني، نويسنده کتاب معماي هويدا، ضمن معرفي کتاب تازه خود درباره تجدد، در دو سخنراني به زبان هاي فارسي و انگليسي در دانشگاه لس آنجلس شرکت کرد و به سوال هاي فيروزه خطيبي، گزارشگر راديوفردا در کاليفرنيا پاسخ داد. فيروزه خطيبي (راديوفردا): سخنراني دکتر عباس ميلاني، يکي از اولين برنامه هاي يک سري از سخنراني هاي سال جاري در دانشگاه UCLA است که به همکاري بخش مطالعات خاورميانه اين دانشگاه و انستيتوي بين المللي ترتيب يافته است. عنوان اين سخنراني که در دو روز و به زبان هاي فارسي و انگليسي ايراد مي شود، دوباره انديشي تجدد در ايران است که ضمن آن دکتر عباس ميلاني، نويسنده کتاب معماي هويدا، با معرفي جديدترين کتاب خود به نام تجدد و تجدد ستيزي در ايران، درباره مفهوم و تقويم تجدد و کج انديشي، تفاوت مدرنيته با مدرنيسم و از تحولات بسيار عميقي که در جامعه ايراني امروز، چه در داخل و چه در خارج از کشور در حال شکل گرفتن است، صحبت کرد. عباس ميلاني: تجدد يعني عرفي شدن و فردي شدن خرد، زيبايي شناسي، مذهب، اقتصاد و انديشه سياسي. به رغم تفاوت هايي که اين مکتب هاي مختلف دارند در تعاريف شان، همه اينها مشترک هستند. ف.خ.: در ادامه، آقاي ميلاني تجدد را عاملي جهاني خواند که از آن گريزي نيست و اينکه ايران در آستانه يک انقلاب فرهنگي عميق قرار دارد و به زودي به درک تازه اي از تجدد خواهد رسيد. بنابرگفته آقاي ميلاني، براي نخستين بار در تاريخ صد ساله ايران، شواهد نشان مي دهد که مردم از فاجعه در آميختن دين و سياست آگاهي يافته اند و اين تجدد در حال وقوع، به عقيده ايشان اين بار از دل سنت ايراني بر خواهد خواست. عباس ميلاني: در يک نسل اولي از تجدد خواهان ايران، در صد سال اخير و اين تا زمان هدايت هم ادامه دارد، گمان بر اين بود که با ويران کردن سنت مي شود به تجدد رسيد و گمان اين بود که سنت ايراني چيزي جز عقب افتادگي در بر ندارد. گمان من اين است که اين تصور غلط است و تنها با رفتن به دل اين سنت و برکشيدن نکته هاي مثبت اين سنت، مي توانيم به يک تجددي برسيم که هم ايراني است و هم جهاني است. ف.خ.: آقاي دکتر ميلاني، به گفته شما جمهوري اسلامي پديده اي است که دوران آن سپري شده، پديده اي است ناهمزمان تاريخي. چه گونه اين را توجيه مي کنيد؟ عباس ميلاني: عرضي که من کردم، اين بود که جمهوري اسلامي در دهه 70، پايان دهه 70، و آغاز دهه 80 شروع شد و اين درست در زماني است که جهان، در جهت يک موج جديد دمکراسي مي رود و نظام هاي ايدئولوژيک، نظام هاي مبتني بر يک حقيقت مطلق، همه در حال فروپاشي بودند. و درست در اين زمان، جمهوري اسلامي تلاش کرد که يک نظام عقيدتي، برپا بکند و اين آن را ناهمزمان مي کند. درست دقيقا، به عبارت ديگر، زماني که مردم به نسبيت حقيقت معتقد بودند، اين مبتني بر مطلقيت حقيقت بود. ف.خ.: آقاي دکتر ميلاني، شما فرموديد که جامعه ايران امروز، به نظر شما در شرايطي است که در سال 1977، درست وضعيت قبل از انقلاب را دارد. ممکن است راجع به اين هم يک مقداري توضيح بدهيد؟ عباس ميلاني: شباهت بيشتر اين است که کماکان، يک نيروي عظيمي در جامعه هست، که خواستار دمکراسي است و کماکان يک اقليت بسيار کوچکي، که اين دفعه متشکل تر هم هستند و خشن تر هم هستند، مانع تحقق اين دمکراسي مي خواهند بشوند و اين تقابل بين اکثريت و اقليت و خواست دمکراتيک شان و آن اقليت استبداد خواه، کماکان در جامعه وجود دارد متاسفانه. ف.خ.: آينده سياست و اقتصاد ايران در رابطه با اين مدرنيته اي که شما در کتابتان و امشب در سخنراني تان گفتيد؟ عباس ميلاني: من تصورم اين است که آينده تجدد در ايران، بسيار آينده درخشاني است و هم آينده دمکراسي در ايران، آينده درخشاني است، به اين معنا که هردوي آنها در آينده بسيار نزديکي در ايران متحقق خواهد شد و يکي از نيروهايي که بالقوه مي تواند به اين قضيه کمک کند، عرض من اين بود که، اين جامعه ايراني مهاجر هست، يعني هزاران نفر، مي شود گفت که صدها هزار نفر ايراني در خارج هستند که متشکل هستند، موفق هستند، از لحاظ مديريت، از لحاظ فني، از لحاظ علمي، به سطوح بالايي از پيشرفت رسيده اند و اين ها مي توانند کمک بکنند، چه از لحاظ اقتصادي، چه از لحاظ مديريتي. چون مساله جامعه ايران که هم اقتصادي است و هم مديريتي، حل شود. سخنراني دکتر عباس ميلاني، يکي از اولين برنامه هاي يک سري از سخنراني هاي سال جاري در دانشگاه UCLA است که به همکاري بخش مطالعات خاورميانه اين دانشگاه و انستيتوي بين المللي ترتيب يافت. عنوان اين سخنراني دوباره انديشي تجدد در ايران است که ضمن آن دکتر عباس ميلاني، نويسنده کتاب معماي هويدا، با معرفي جديدترين کتاب خود به نام تجدد و تجدد ستيزي در ايران، درباره مفهوم و تقويم تجدد و کج انديشي، تفاوت مدرنيته با مدرنيسم و از تحولات بسيار عميقي که در جامعه ايراني امروز، چه در داخل و چه در خارج از کشور در حال شکل گرفتن است، صحبت کرد. آقاي ميلاني در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که با رفتن به دل سنت و برکشيدن نکته هاي مثبت آن، مي توانيم به يک تجددي برسيم که هم ايراني است و هم جهاني است. وي مي افزايد که آينده تجدد و دمکراسي در ايران درخشان است، به اين معنا که هردوي آنها در آينده بسيار نزديکي در ايران متحقق خواهد شد و يکي از نيروهايي که به اين قضيه کمک کند جامعه ايراني مهاجر است.
XS
SM
MD
LG