لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ تهران ۲۱:۰۸

چشم انداز امضاي کنوانسيون محيط زيست درياي خزر از سوي نمايندگان پنج کشور ساحلي در تهران


(rm) صدا |
قرار است امروز در تهران، کنوانسيون محيط زيست درياي خزر از سوي نمايندگان پنج کشور ساحلي اين دريا امضاء شود. در صورت امضاء، اين اولين سندي خواهد بود که کشورهاي ساحلي درياي خزر را موظف به رعايت حفظ محيط زيست درياي خزر مي کنند. به گفته معصومه ابتکار، معاون رياست جمهوري و سرپرست سازمان محيط زيست جمهوري اسلامي، کنوانسيون خزر آغازي براي پايان و شروع تلاش هاي منطقه اي است. به گفته خانم ابتکار، امضاي اين کنوانسيون موقعيت قابل توجهي را براي همکاري براي حفظ محيط زيست منطقه ايجاد خواهد کرد. خانم ابتکار که رياست نشست نمايندگان تام الاختيار پنج کشور ساحلي درياي خزر در تهران را بر عهده دارد، با تاکيد بر لزوم مبارزه با تخريب محيط زيست در درياي خزر گفت: ايران بارها تعهد خود را به انجام پروژه هاي زيست محيطي به اثبات رسانده است. به گفته معاون دبير اجرايي برنامه محيط زيست سازمان ملل که در کنفرانس تهران شرکت دارد، مهمترين عامل تهديد زيست محيطي درياي خزر، اکتشاف و بهره برداري از حوزه هاي نفتي جديد از سوي کشورهاي ساحلي است و امضاي اين کنوانسيون، فرصت مناسبي است براي مبارزه با آلودگي محيط زيست درياي خزر. نمايندگان روسيه، قزاقستان، آذربايجان و ترکمنستان، چهار کشور ديگر ساحلي درياي خزر نيز همگي با استقبال از اين توافق نامه، اظهار اميدواري کردند اين کنوانسيون بتواند امنيت سيستم زيست محيطي درياي خزر را تامين کند. به گفته بسياري از کارشناسان، درياي خزر به عنوان بزرگترين درياچه جهان، يکي از آلوده ترين درياها است. آلودگي درياي خزر تنها ناشي از بهره برداري از منابع نفت و گاز اين دريا نيست. در سال هاي اخير، گزارش هاي نگران کننده اي مبني بر تخليه زباله هاي حاوي مواد راديواکتيو در اين دريا، از سوي برخي کشورهاي ساحلي منتشر شده است. ورود ترکيبات مختلف ناشي از سموم کشاورزي و کودهاي شيميايي و فاضلاب ها شهري و خانگي، باعث افزايش روز افزودن آلودگي آب درياي خزر و کاهش برخي از آبزيان اين دريا شده است. گفته مي شود در حال حاضر بيش از 400 گونه آبزي در درياي خزر زيست مي کنند، که ماهيان خاوياري منحصر به فرد ترين آنها هستند. بروز آلودگي هاي مختلف، نسل اين ماهيان را با خطرات جدي مواجه کرده است. قرار است امروز در تهران، کنوانسيون محيط زيست درياي خزر از سوي نمايندگان پنج کشور ساحلي اين دريا امضاء شود. در صورت امضاء، اين اولين سندي خواهد بود که کشورهاي ساحلي درياي خزر را موظف به رعايت حفظ محيط زيست درياي خزر مي کنند. به گفته معصومه ابتکار، معاون رياست جمهوري و سرپرست سازمان محيط زيست جمهوري اسلامي، امضاي اين کنوانسيون موقعيت قابل توجهي را براي همکاري براي حفظ محيط زيست منطقه ايجاد خواهد کرد. درياي خزر به عنوان بزرگترين درياچه جهان، يکي از آلوده ترين درياها است. در حال حاضر بيش از 400 گونه آبزي در درياي خزر زيست مي کنند، که ماهيان خاوياري منحصر به فرد ترين آنها هستند. بروز آلودگي هاي مختلف، نسل اين ماهيان را با خطرات جدي مواجه کرده است.
XS
SM
MD
LG