لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۱۶

درخواست شاهزاده رضا پهلوي از اروپا و آمريکا براي اتحاد عليه جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
اردوان نيکنام (راديو فردا): «ملت مرا آزاد کنيد!». اين عنوان مقاله اي است از شاهزاده رضا پهلوي، فرزند شاه پيشين ايران، که در شماره امروز روزنامه Wall Street Journal، چاپ آمريکا، به چاپ رسيده است و در آن شاهزاده رضا پهلوي خواستار اتحاد کشورهاي اروپايي و آمريکا عليه جمهوري اسلامي براي برقراري دموکراسي شده است. همکارم شهران طبري، ساعتي پيش گفتگويي داشت با شاهزاده رضا پهلوي درباره اين مقاله. با هم مي شنويم. شهران طبري (راديو فردا): عنوان مقاله شما در شماره امروز نشريه Wall Street Journal اين است که «مردم مرا آزاد کنيد.» برخي اين عنوان را چنين تعبير مي کنند که شما آشکارا نيروهاي خارجي را به مداخله براي تغيير نظام در ايران دعوت کرده ايد، در حالي که شما بارها در مصاحبه هاي تان گفته ايد که طرفدار مداخله خارجي براي سرنگوني نظام ايران نيستيد، بلکه خواهان هواداري از مردم و نيروهاي طرفدار دموکراسي هستيد. مرز بين اين دو را چطور تعيين مي کنيد، يعني چه اقداماتي را مداخله مستقيم و چه اقداماتي را پشتيباني از نيروهاي مردم مي دانيد؟ شاهزاده رضا پهلوي (فرزند شاه پيشين ايران): بله، همانطور که خودتان اشاره کرديد، من هرگز و همچنين معتقد به اين نيستم که مداخله هيچ نيروي خارجي به مفهوم يک حمله نظامي، نظير آن چيزي که در عراق يا افغانستان ديده ايم، در مورد ايران اولا لازم باشد و دوما صحيح باشد و شخصا بسيار مخالف چنين کاري خواهم بود. من هميشه گوياي اين حرف بودم که هر نوع حمايت معنوي و پشتيباني از خواسته هاي آزادي خواهانه مردم ايران در جهت کسب آزادي و براي رسيدن به يک مرحله اي که مساله مردم سالاري در مملکت ما به مفهوم اخص کلمه وجود داشته باشد، نيازي است که هم ميهنان ما دارند که از جامعه بين المللي که اين اتحاد و اين همبستگي و اين حمايت را از آن ها احساس بکنند و در واقع مي خواهم بگويم که آن عاملي که مي تواند يک دخالت، اگر اسمش را دخالت بگذاريم، خارجي باشد، حمايت از خواسته هاي مردم است در مثلا آزادي زندانيان سياسي، مثلا در باز گذاشتن مطبوعات که در ايران امروز آزادي بيان به آن شکلي که بايد و شايد نيست، و به طور کلي فشار آوردن روي نظامي که اين نوع مسائل را اگر انتظار هر نوع همکاري يا تجارت يا رابطه با دنيا مي خواهد داشته باشد، در مورد ايران اعمال بشود، همان طور که در کشورهاي ديگر ديديم. ش.ط.: فکر نمي کنيد که آيا اين همان سياست تعامل انتقاد آميز اروپا باشد، در حالي که شما اروپا را دعوت مي کنيد به اين که با آمريکا متحد شود و در برابر ايران سياست ديگري را اتخاذ بکند؟ شاهزاده رضا پهلوي: تفاوت اين جا است که آمريکا، به نظر من، تا به حال از روز اول گفته است که موضع گيري هاي نظام جمهوري اسلامي راهي است در جهت يک ماجراجويي که نهايتا مي تواند يک مساله بسيار بحراني را در منطقه به وجود بياورد، به خصوص در ارتباط با مساله تکنولوژي اتمي. اروپايي ها که به طور کلي هميشه بيشتر به دنبال منافع اقتصادي خودشان بوده اند، تا به حال به نحوي سعي کرده اند در بعضي از اين رابطه ها يک نوع کلاه شرعي را بر سر اين مسائل بگذارند، اما امروز حتي جامعه اروپايي نيز يه اين نتيجه پي برده است که اين مساله ديگر شوخي بردار نيست و خطر اصلي مساله اتمي شدن يک کشور نيست. مساله اين است که يک نظام تروريست و تروريست پرور در منطقه خاور ميانه امروز هست که اگر چنين نظامي دست به تکنولوژي اتمي پيدا بکند، بزرگترين خطري که تا به حال در دنيا نظيرش را نديده ايم به وجود خواهد آمد و اين به هيچ عنواني نمي تواند اهميت کمتري از منافع اقتصادي يا مسائل ديگر داشته باشد. ش.ط.: شما به اين موضوع در مقاله تان هم اشاره کرديد، فکر مي کنيد جامعه جهاني چه اقدام هايي بايد در برابر ايران در پيش بگيرد که از يک سو مثل تحريم هاي اقتصادي به مردم صدمه زده نشود، چون مردم تحريم اقتصادي را نمي خواهند، و از سوي ديگر همان طور که خودتان هم نمي خواهيد، مداخله مستقيم نباشد. شاهزاده رضا پهلوي: باز مي گويم، مساله تحريم يک بحثي است که بايستي از خود مردم ايران که امروز پس از هشت سال وعده هاي رفورم و وعده هاي اصلاحات و هزار و يک جور دروغي که مجددا به ايشان در طول اين سال ها گفته اند، کاسه صبرشان لبريز شده است و فکر مي کنم مردم ايران برخلاف برداشت شما، اگر بدانند يک حرکت جدي از جانب جهان است که تکليف نظام روشن بشود و مردم ايران به آزادي دست پيدا بکنند و در اين راه دنيا با مردم ايران، و نه با اين نظام، معامله خواهد کرد، حاضر هستند همه گونه سختي را بکشند به شرط اين که بدانند به نتيجه خواهد رسيد. مردم ايران توقع ندارند که اين نظام به همين سادگي برود کنار. حتي من مي توانم به شما بگويم که خيلي ها در داخل هستند که مدعي اين هستند که نظامي که با اين همه خشونت و سرکوب دارد با ما رفتار مي کند، هيچ راهي به غير از يک برخورد خشونت آميز با آن نيست. اما همان طور که شما مي دانيد و بارها من تاکيد کرده ام، من شخصا معتقد به يک حرکت نافرماني مدني به دور از خشونت هستم، فکر مي کنم از اين طريق مي توان نظام را نهايتا از پاي در آورد و براي رسيدن به دموکراسي راه بهتري است، نه از طريق فرمول هاي شبانه و ناگهاني که معمولا بيشتر توليد آنارشي مي کند، و مردم ايران نيز در اکثر اوقات اعتقاد به يک برخورد خشونت آميز ندارند. مردم ايران مي گويند که انتظار داريم که دنيا اين وسط تکليف خودش را با ما روشن کند که آيا با ما طرف خواهد بود و از ما حمايت خواهد کرد، يا مي خواهد با اين نظام سازش بکند؟ «ملت مرا آزاد کنيد!». اين عنوان مقاله اي است از شاهزاده رضا پهلوي، فرزند شاه پيشين ايران، که در شماره امروز روزنامه Wall Street Journal، چاپ آمريکا، به چاپ رسيد و در آن شاهزاده رضا پهلوي خواستار اتحاد کشورهاي اروپايي و آمريکا عليه جمهوري اسلامي براي برقراري دموکراسي شد. شاهزاده رضا پهلوي، در مصاحبه با راديوفردا و درباره اين مقاله مي گويد که هرگز معتقد به اين نيست که مداخله نيروهاي خارجي در ايران لازم و صحيح باشد و شخصا مخالف چنين کاري است. وي مي گويد که آن عاملي، که مي تواند يک دخالت خارجي باشد، حمايت از خواسته هاي مردم است در مثلا آزادي زندانيان سياسي، باز گذاشتن مطبوعات و کلا فشار آوردن روي نظام. وي در مورد احتمال تحريم جمهوري اسلامي و فشاري که روي مردم ايران خواهد آورد، مي گويد که مردم ايران اگر بدانند يک حرکت جدي از جانب جهان در جريان است تا تکليف نظام روشن بشود و مردم ايران به آزادي دست پيدا بکنند و در اين راه دنيا با مردم ايران، و نه با اين نظام، معامله خواهد کرد، حاضر هستند همه گونه سختي را بکشند به شرط اين که بدانند به نتيجه خواهد رسيد.
XS
SM
MD
LG