لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۱۲

رئيس جمهوري سريلانکا سه وزير کابينه را برکنار کرد و پارلمان را به حال تعليق در آورد


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): رئيس جمهوري سريلانکا روزسه شنبه به دنبال برکنارکردن سه تن از وزيران عمده کابينه، که کوشش مي کنند براي پايان دادن به جنگ 20 ساله داخلي اين کشور شورشيان تاميل را با دادن امتيازبه ميزگفتگوها بازگردانند، پارلمان را به حال تعليق درآورد ونيروهاي نظامي را دراطراف پايتخت مستقرکرد. امير آرمين (راديوفردا): چاندريکا کوماراتونگا Chandrika Kumaratunga، رئيس جمهوري سريلانکا، هنگامي دست به اين اقدامات فوق العاده وبرکناري سه وزيرعمده کابينه زد که رقيب سياسي او، رانيل ويکرميسينگه Ranil Wickremesinghe، نخست وزيرسريلانکا، براي ديداربا پرزيدنت بوش درواشنگتن به سرمي برد. رئيس جمهوري سريلانکا مي گويد نخست وزير درگفتگوهاي صلح با شورشيان تاميل بيش ازاندازه انعطاف به خرج داده است. هنگامي که دولت سريلانکا اعلام کرد وزيران دفاع، کشور واطلاعات برکنارشده اند، نيروهاي نظامي ايستگاه‌هاي راديو وتلويزيون دولتي کشور وکارخانه اصلي برق را محاصره کردند. وزيران دفاع وکشور به ترتيب مسئول ارتش وپليس بودند. با اين حال وقوع حادثه اي گزارش نشد وشهر کلمبو پايتخت سريلانکا آرام بود، به ويژه آن که به علت جنگ داخلي وتروريسم، حضورسربازان درخيابان ها منظره‌اي عادي است. رئيس جمهوري سريلانکا دليلي را براي به حال تعليق درآوردن پارلمان 225 نفري اين کشورارائه نکرد. مخالفان او درپارلمان فقط ازيک اکثريت اندک با دوکرسي برخوردار هستند. نخست وزيرکه همچنان درمقام خود باقي است، گفت هدف ازاقدام غيرمسئولانه وشتاب زده رئيس جمهوري، ايجاد آشوب واغتشاش درکشوراست. نخست وزيرسريلانکا که قراراست روزچهارشنبه با پرزيدنت بوش ديدارکند، روز سه شنبه جلسه اي اضطراري به اتفاق سايرمقامات سريلانکا که همراه وي به آمريکا سفرکرده اند، درواشنگتن تشکيل داد. رئيس جمهوري سريلانکا ازنحوه برخورد نخست وزيربا شورشيان ببرهاي تاميل درگفتگوهاي صلح به شدت انتقاد کرده وگفته است که دولت بدون آن که شورشيان مبارزه مسلحانه خود را براي دستيابي به خود مختاري کناربگذارند، امتيازات بسياري به آن ها داده است. اما نخست وزيرمي گويد اقدام غيرمسئولانه وشتاب زده رئيس جمهوري، مانع ازکوشش هاي دولت او در راه صلح نخواهد شد. نخست وزيرسريلانکا با صدوربيانيه اي اعلام کرد بدين وسيله من ازمردم سريلانکا، نيروهاي مسلح، پليس ومسئولان خدمات عمومي مي خواهم آرام باشند ودربرابرکوشش حساب شده اي که براي به خطرانداختن روند صلح به عمل آمده است، هشيارباشند. آمريکا وبريتانيا ازگفتگوهاي صلح سريلانکا حمايت مي کنند و واشنگتن ببرهاي تاميل را يک سازمان تروريستي طبقه بندي کرده است. چاندريکا کوماراتونگا Chandrika Kumaratunga، رئيس جمهوري سريلانکا روز سه شنبه به دنبال برکنار کردن سه تن از وزيران عمده کابينه که کوشش مي کنند براي پايان دادن به جنگ 20 ساله داخلي اين کشور، شورشيان تاميل را با دادن امتياز به ميز گفتگوها بازگردانند، پارلمان را به حال تعليق در آورد و نيروهاي نظامي را در اطراف پايتخت مستقر کرد. رئيس جمهوري سريلانکا در حالي دست به اين اقدامات فوق العاده و برکناري سه وزير عمده کابينه مي زند که رقيب سياسي او، رانيل ويکرميسينگه Ranil Wickremesinghe، نخست وزير سري لانکا، براي ديدار با جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا، در واشنگتن به سر مي برد. خانم کوماراتونگا گفت که نخست وزير در مذاکرات صلح با شورشيان تاميل، بيش از حد نرمش به خرج داده است.
XS
SM
MD
LG