لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۳۱

اهميت کنوانسيون تهران در كاستن از آلودگي درياي خزر از ديد يك كارشناس


(rm) صدا |
کوفي عنان دبيرکل سازمان ملل متحد امضاي کنوانسيون تهران را ستوده و از آن به عنوان گامي مهم به پيش در منطقه درياي خزر ياد کرده است. کنوانسيون تهران که ديروز با حضور نمايندگان 5 کشور ساحلي درياي خزر، ايران روسيه قزاقستان، و جمهوي هاي آذربايجان و ترکمنستان امضا شد گامي است در جهت نجات بزرگترين درياچه جهان از آلودگي و سرانجام مرگ. از ميزان ماهي هاي خاوياري که در درياي خزر بوده اند در طول 3 دهه گذشته نود درصد کاسته شده است. دکتر بهمن آقايي ديبا کارشناس مسائل خزر درمورد اهميت کنوانسيون تهران به عليرضا طاهري از راديو فردا مي گويد: دکتر بهمن آقايي ديبا: نفت درياي خزر مورد نظر کلا" دنياي غرب است و اصولا غرب به عنوان يک منبع جانشين براي نفت کشورهاي حوزه خليج فارس و به خصوص کشور هاي عضو اوپک و کشورهاي عرب به اين منطقه نگاه مي کنند به هر حال انتقال مواد نفتي اينجا به غرب از اولويت هاي نهادهاي تصميم گيري در کشورهاي غربي است و بانک جهاني هم به نظر من تحت تاثير منافع دنياي غرب در مورد انتقال اين منابع به بازارهاي مورد نظر اين تصميم را گرفته است. عليرضا طاهري(راديو فردا) : بنابراين آقاي دکتر آقايي ديبا فايده اين کنوانسيون تهران چيست بخصوص که جمهوري ترکمنستان يکي از 5 کشور ساحلي درياي خزر از امضاي اين کنوانسيون سر باز زده است؟ دکتر بهمن آقايي ديبا: اصولا اين کنوانسيون يک حرکت مفيدي است بخاطر اينکه کشورهاي حاشيه درياي خزر، با بي توجهي کردن به محيط زيست و با آلوده کردن درياي خزر به خودشان و کشورهاي ديگر اطراف اين درياچه در حال ضربه زدن هستند. بايد توجه داشته باشيم که بعضي هايشان بيشتر در اين لطمه زدن و آلوده کردن سهم دارند. بزرگترين سهم را رودخانه ولگا در روسيه حدود 80 درصد آلودگي درياي خزر را با خودش به همراه مي آورد و در درجه دوم هم تاسيسات نفتي و قديمي و کهنه و خارج از تکنولوژي هاي مناسب که در آذربايجان مستقر هستند اينها از منابع مهم آلودگي محسوب مي شوند و از طرف ديگر کشور هاي حاشيه درياي خزر از طريق اينگونه اسناد حقوقي طالب آن هستند که شرکت هاي نفتي که مي خواهند در اينجا فعاليت کنند داوطلبانش زياد مي شود بخصوص در قزاقستان و آذربايجان اينها از تکنولوژي و تجهيزات بهتري استفاده کنند که باعث آلودگي کمتري در آنجا شود. کوفي عنان دبيرکل سازمان ملل متحد امضاي کنوانسيون تهران را ستوده و از آن به عنوان گامي مهم به پيش در منطقه درياي خزر ياد کرده است. کنوانسيون تهران که ديروز با حضور نمايندگان 5 کشور ساحلي درياي خزر، ايران، روسيه قزاقستان، و جمهوي هاي آذربايجان و ترکمنستان امضا شد گامي است در جهت نجات بزرگترين درياچه جهان از آلودگي و سرانجام مرگ. از ميزان ماهي هاي خاوياري که در درياي خزر بوده اند در طول 3 دهه گذشته نود درصد کاسته شده است. دکتر بهمن آقايي ديبا کارشناس مسائل خزر درمورد اهميت کنوانسيون تهران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اين قرارداد سبب مي شود شركتهاي نفتي منطقه از تکنولوژي و تجهيزات بهتري استفاده کنند که باعث آلودگي کمتري در آنجا شود.
XS
SM
MD
LG