لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۳۵

فاجعه زيست محيطي در درياي خزر و امضاي کنوانسيون تهران از سوي پنج کشور ساحلي درياي خزر، از ديد يک کارشناس


(rm) صدا |
ژان خاکزاد (راديوفردا): کوفي عنان دبيرکل سازمان ملل متحد امضاي کنوانسيون تهران را ستوده و از آن به عنوان گامي مهم به پيش در منطقه درياي خزر ياد کرده است. کنوانسيون تهران که ديروز با حضور نمايندگان 5 کشور ساحلي درياي خزر، ايران، روسيه، قزاقستان، و جمهوي هاي آذربايجان و ترکمنستان امضاء شد، گامي است در جهت نجات بزرگترين درياچه جهان از آلودگي و سرانجام مرگ. از ميزان ماهي هاي خاوياري که در درياي خزر بوده اند در طول 3 دهه گذشته 90 درصد کاسته شده است. دکتر بهمن آقايي ديبا، کارشناس مسائل خزر، درباره اهميت کنوانسيون تهران به عليرضا طاهري از راديو فردا مي گويد: بهمن آقايي ديبا: وضع درياچه اگر که آمارهاي مختلف را فرض کنيم راجع به خاويار بررسي بکنيم، مي بينيم که در عرض دو سه دهه گذشته، نود درصد ذخيره هاي ماهي خاوياري در اينجا بين رفته اند و يا اگر در نظر بگيريد که حجم بسيار وسيعي از آلودگي هاي اتمي، نفتي و زباله هاي صنعتي و شهري، به خصوص از طريق رودخانه ولگاي روسيه که تعداد بسيار زيادي کارخانه ها در شوروي در کنار رودخانه هستند و همه شان پساب هاي، پس مانده هاي ضايعات صنعتي را مي ريزند داخل اين، مي بينيد که فاجعه در سطح بسيار وسيعي است و به اصطلاح اين اقدام کشورهاي حوزه درياي خزر، پاسخي است به فشار هايي که هم از داخل اين کشور با آن مواجه هستند و از طريق برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد که خود اين برنامه، با همکاري اتحاديه اروپا و بانک جهاني، از سال 1995، برنامه اي را راجع به مساله محيط زيست درياي خزر دنبال مي کند. عليرضا طاهري: اما آقاي دکتر آقايي ديبا، اشاره کرديد به بانک جهاني. به خصوص بانک جهاني امروز اعلام شد که وام لازم، 250 ميليون دلار، همين بانک، تامين کرده است براي آغاز لوله باکو – جيحان، که خود اين خط لوله بسياري از هواداران محيط زيست مي گويند که درياي خزر را آلوده و آلوده تر خواهد کرد. بهمن آقايي ديبا: همينطور هست. مساله فعاليت هايي که در درياي خزر هست، جنبه هم مهم و هم جديدي از آلودگي درياي خزر را تشکيل مي دهد. اين مساله، هم مساله اکتشاف و بهره برداري نفتي را در بر مي گيرد و هم مساله نقل و انتقال آن را، چه به توسط تانکرهاي نفت کش، و تانکرهاي انتقال گاز و چه توسط لوله ها. به هر حال فشارهايي از طريق طرفداران هر کدام از اين برنامه ها، مدتها است که وجود دارد راجع به اينکه کدام يکي از اين ها اولويت دارند وبيشتر بايستي به آنها توجه شود. کنوانسيون تهران که ديروز با حضور نمايندگان 5 کشور ساحلي درياي خزر، ايران، روسيه، قزاقستان، و جمهوي هاي آذربايجان و ترکمنستان امضاء شد، گامي است در جهت نجات بزرگترين درياچه جهان از آلودگي و سرانجام مرگ. دکتر بهمن آقايي ديبا، کارشناس مسائل درياي خزر، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد که در عرض دو، سه دهه گذشته، 90 درصد از ذخيره هاي ماهي خاوياري در درياي خزر از بين رفته اند و حجم بسيار وسيعي از آلودگي هاي اتمي، نفتي و زباله هاي صنعتي و شهري، به خصوص از طريق رودخانه ولگاي روسيه و پس مانده هاي صنعتي که کارخانه ها در آن مي ريزند، حاصل مي شود. وي مي گويد که فاجعه در سطح بسيار وسيعي است و اين اقدام کشورهاي حوزه درياي خزر، پاسخي است به فشار هايي که هم از داخل اين کشور با آن مواجه هستند و از طريق برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد که خود اين برنامه، با همکاري اتحاديه اروپا و بانک جهاني، از سال 1995، برنامه اي را راجع به مساله محيط زيست درياي خزر دنبال مي کند.
XS
SM
MD
LG