لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۱۰

تهديد كره شمالي به مصادره سرمايه در صورت توقف ساختمان نيروگاه هاي آب سبك توسط كنسرسيوم بين المللي


(rm) صدا |
کره شمالي تهديد کرده است درصورتي که يک کنسرسيوم بين المللي که قراراست دونيروگاه اتمي آب سبک دراين کشور احداث کند کارخود را متوقف سازد، دست به اقدامات متقابلي خواهد زد. خبرگزاري کره شمالي روزپنجشنبه اعلام کرد اگراحداث نيروگاه ها متوقف شود، پيونگ يانگ سرمايه هاي مربوطه را مصادره خواهد کرد مگرآن که به اين کشورغرامت پرداخت شود. بنا به اين گزارش، کره شمالي همچنين به کنسرسيوم اجازه نخواهد داد تجهيزات يا اسناد فني را ازمحل احداث نيروگاه ها منتقل کند. اين نظرات يک روزپس ازآن اعلام شد که يک مقام آمريکائي خاطرنشان ساخت طرح چند ميليارد دلاري احداث نيروگاه هاي کره شمالي آينده اي ندارد. هيات مديره کنسرسيوم که ازآن به عنوان سازمان توسعه انرژي شبه جزيره کره ياد مي شود، براي بررسي طرح احداث نيروگاه ها اين هفته جلسه اي تشکيل داد. آمريکا، اتحاديه اروپا، ژاپن وکره جنوبي که اعضاي کنسرسيوم را تشکيل مي دهند، ترجيح مي دهند کاراحداث نيروگاه ها را به حال تعليق درآورند ويا به کلي آن را متوقف سازند، با اين حال تصميم نهائي دراين باره را به جلسه ديگري درهمين ماه موکول کردند. طرح احداث نيروگاه هاي کره شمالي بخشي ازموافقتنامه سال 1994 است که به بن بست پيشين اتمي ميان آمريکا وکره شمالي پايان داد. طبق اين موافقتنامه قراربود کره شمالي دربرابراحداث دونيروگاه اتمي آب سبک ودريافت نفت ازآمريکا تا زمان پايان احداث يکي از نيروگاه ها، برنامه اتمي قبلي خود را لغوکند. آمريکا سال گذشته ارسال محمولات نفت را متوقف ساخت واعلام کرد کره شمالي اذعان کرده است برخلاف موافقتنامه سال 1994 وسايرقراردادهاي بين المللي، برنامه مخفيانه اي را براي توليد سلاح هاي به مورد اجرا گذارده است. در واشنگتن قراراست روزپنجشنبه يک ديپلمات بلند پايه چيني مقامات آمريکا را درجريان سفراخيرخود به پيونگ يانگ بگذارد. وانگ يي معاون وزير امور خارجه چين نقش عمده اي درکوشش هاي پکن براي حل بن بست مربوط به برنامه سلاح هاي اتمي کره شمالي برعهده گرفته است. نخستين دورگفتگوهاي مربوط به برنامه سلاح هاي اتمي کره شمالي، درماه اوت گذشته درپکن برگزارشد. تنها تصميمي که دراين نشست اتخاذ شد اين بود که دورديگري ازگفتگوها برگزارشود، اما موعدي براي برگزاري آن تعيين نشد. کره شمالي تهديد کرده است در صورتي که کنسرسيوم بين المللي که قرار است دو نيروگاه اتمي آب سبک در اين کشور احداث کند کار خود را متوقف سازد، دست به اقدام متقابل خواهد زد و سرمايه هاي مربوطه را مصادره خواهد کرد، مگر آن که به اين کشور غرامت پرداخت شود. در اين صورت کره شمالي به کنسرسيوم اجازه انتقال تجهيزات و اسناد فني از محل احداث نيروگاه ها را نيز نخواهد داد. اين نظر يک روز پس از آن اعلام شد که يک مقام آمريکايي خاطرنشان ساخت: طرح چند ميليارد دلاري احداث نيروگاه هاي کره شمالي آينده اي ندارد. اين طرح بخشي از موافقتنامه سال 1994 است که به بن بست پيشين اتمي ميان آمريکا و کره شمالي پايان داد. به موجب اين طرح کره شمالي در ازاي دريافت نفت و احداث دو نيروگاه توسط آمريکا، بايستي برنامه اتمي خود را متوقف مي کرد اما آمريکا با توقف ارسال نفت ادعا مي کند که کره شمالي همچنان به توليد اسلحه اتمي مشغول است.
XS
SM
MD
LG