لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۳۸

پي آمدهاي ديدار نماينده اعزامي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل: از ديد نايب رئيس فدراسيون جهاني جوامع دفاع از حقوق بشر و يك حقوقدان عضو كانون مستقل وكلاي دادگستري


(rm) صدا |
گلناز اسفندياري (راديو فردا): آمبئي ليگابو، نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در زمينه آزادي عقيده و بيان، سومين روز سفر خود به ايران را امروز پشت سر گذاشت. ليگابو ديشب دو ديدار مهم داشت. يكي با سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران و ديگري با شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل و رئيس كانون مدافعان حقوق بشر در ايران. بهمن باستاني (راديو فردا): آمبئي ليگابو، دومين نماينده اعزامي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل است كه در شانزده ماه گذشته به ايران سفر كرده است. پيش از او، لوئي ژوانه، قاضي ديوان عالي فرانسه به ايران رفت و ماموريتش رسيدگي به بازداشتهاي خودسرانه و نقض حقوق بشر در اين زمينه بود. به گفته دكتر عبدالكريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون جهاني جوامع دفاع از حقوق بشر، اتحاديه اروپا با اين توجيه كه سياست گفتگو با جمهوري اسلامي را دارد، از گزارش لوئي ژوانه براي تهيه قطعنامه در زمينه نقض حقوق بشر در ايران استفاده نكرد. آمبي ليگابو ديروز در تهران گفت كه در پي سفر شش روزه اش به ايران، گزارش ماموريتش را به سازمان ارائه خواهد كرد. يكي از مفاد اين گزارش بي ترديد موضوعات مطرح در ديدار ديشب او با سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران خواهد بود. در اين ديدار اساسا به موضوع مطبوعات در ايران پرداخته شد. دكتر عبدالكريم لاهيجي، رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و نايب رئيس فدراسيون جهاني جوامع دفاع از حقوق بشر مي گويد: برپايه گزارش دفتر دادستاني تهران كه از ديدار ديشب ليگابو و مرتضوي منتشر شده، در صحبتهاي ديشب سعيد مرتضوي، از پرداختن مشخص به موضوعي كه ليگابو براي تهيه گزارش از آن به ايران رفته، يعني نقض مشخص آزادي عقيده و بيان طفره رفته و انگشت اتهام را به ديگران در خارج از ايران گرفته است. عبدالكريم لاهيجي: آقاي مرتضوي به تعبير خودش آمده اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي را تفسير كرده و گفته در آن مقررات بين المللي هم آزادي عقيده و بيان و مطبوعات، محدوديتهايي دارد. در ميثاق و اعلاميه وقتي صحبت از محدوديتها مي شود، مي گويد: محدوديتهاي قانوني در يك جامعه دموكراتيك. در جامعه اي كه حتي نماينده مجلسش حق اظهار نظر ندارد و راي او بايد به تصويب يك هيات انتصابي از سوي رهبر برسد، چگونه مي توان به آن جامعه گفت جامعه دموكراتيك و موضوع ديگري كه جالب تر است، او ليگابو را به عنوان يك مرجع تظلم تشخيص داده كه از راديوها و تلويزيونهاي ايرانيان در خارج از كشور شكايت كند. ب . ب: اين موضوع دفاعي را كه دكتر عبدالكريم لاهيجي به آن اشاره كرد، محمد حسين آغاسي، حقوقدان و عضو كانون مستقل وكلاي دادگستري در تهران به گونه اي ديگر توضيح مي دهد و مي گويد سفر نماينده ويژه حقوق بشر سازمان ملل به ايران، في نفسه مفيد است. محمد حسين آغاسي: اين مسافرت خود بخود و في نفسه اين اثر عملي را دارد كه برخي از كساني كه خودشان را افسار گسيخته در زمينه نقض حقوق بشر آزاد مي دانند، جمع و جور مي كنند و همين چند روز هم همينكه برخي ناچار شدند بنشينند و توضيح بدهند و توجيه كنند كارهاي غير قانوني خودشان را، نشان مي دهد كه موثر واقع شده. ب . ب : اما ديشب آقاي ليگابو، ديدار مهم ديگري هم داشته است با شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل و رئيس هيات موسس كانون مدافعان بشر در ايران. درباره اين ديدار دكتر لاهيجي مي گويد: در اين گفتگو ها هم راجع به شكايت هاي رسيده به كميسيون اصل نود قانون اساسي درباره بستن روزنامه ها و مجلات و بازداشت و محكوميت روزنامه نگاران و مديران جرايد بويژه بر اساس قانون اقدامات تاميني. يعني قانوني كه در 1339 به تصويب رسيده براي مبارزه با مجرمين اعتيادي و مجرمين باسابقه. چگونه است كه بر اساس اين قانون سعيد مرتضوي و ديگران در قوه قضاييه طي دو سال گذشته توانستند بيش از صد روزنامه و مجله را ببندند و در اينباره شكايت هاي بسياري به كميسيون اصل نود رسيده. بنابراين فكر ميكنم آقاي ليگابو از كميسيون اصل نود هم بخواهد كه در اين باره تمام شكايات و رسيدگي هاي خودش را گزارش بدهد، بهمين منظور هم ايشان ديروز ملاقاتي با آقاي انصاري راد رئيس كميسيون اصل نود كرده. آمبئي ليگابو، دومين نماينده اعزامي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل است كه در شانزده ماه گذشته به ايران سفر كرده است. وي ديروز با دادستان تهران ديدار و گفتگو كرد. در اين ديدار اساسا به موضوع مطبوعات در ايران پرداخته شد. دكتر عبدالكريم لاهيجي، رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و نايب رئيس فدراسيون جهاني جوامع دفاع از حقوق بشر در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: آقاي مرتضوي به تعبير خودش آمده اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي را تفسير كرده و گفته در آن مقررات بين المللي هم آزادي عقيده و بيان و مطبوعات، محدوديتهايي دارد. در ميثاق و اعلاميه وقتي صحبت از محدوديتها مي شود، مي گويد: محدوديتهاي قانوني در يك جامعه دموكراتيك. در جامعه اي كه حتي نماينده مجلسش حق اظهار نظر ندارد و راي او بايد به تصويب يك هيات انتصابي از سوي رهبر برسد، چگونه مي توان به آن جامعه گفت جامعه دموكراتيك. محمد حسين آغاسي، حقوقدان و عضو كانون مستقل وكلاي دادگستري در تهران مي گويداين مسافرت اثر عملي را دارد كه برخي از كساني كه خودشان را افسار گسيخته در زمينه نقض حقوق بشر آزاد مي دانند، جمع و جور مي كنند و همين چند روز هم همينكه برخي ناچار شدند بنشينند و توضيح بدهند و توجيه كنند كارهاي غير قانوني خودشان را، نشان مي دهد كه موثر واقع شده.
XS
SM
MD
LG