لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۴۳

حمايت رئيس جمهوري آمريكا از خواست اكيد و فراگير مردم ايران براي دستيابي به دمكراسي، از ديد يك كارشناس


(rm) صدا |
رئيس جمهوري آمريكا روز پنجشنبه در سخنراني در بنياد ملي دمكراسي National Endowment for Democracy در واشنگتن گفت نظام حاكم در تهران يا بايد به خواست هاي مردمسالارانه مردم ايران گردن بگذارد، يا تتمه ادعاي مشروطيت خود را از دست بدهد. دكتر هوشنگ اميراحمدي، استاد اقتصاد دانشگاه راتگرز، و رئيس شوراي ايراني - آمريكائي American-Iranian Council، نهادي كه براي بهبود روابط ميان آمريكا و ايران تلاش مي كند، در مصاحبه با راديوآمريكا مي گويد آنچه در گفته هاي تازه آقاي بوش ويژه است، عدم تاكيد بر سياست تغير رژيم و مخاطب قرار دادن ناصحانه مسئولان مملكتي ايران است. هوشنگ امير احمدي (شوراي ايراني - آمريكائي، پرينستون): بيانات رئيس جمهوري آمريكا از اين نظر مثبت است كه لحن ايشان تغيير رژيم نيست، بلكه لحن مشاوره دادن است، دارد نصيحت مي دهد به جمهوري اسلامي و مي گويد تو هنوز هم مشروعيت داري ولي آخرهاي آن است و اين مشروعيت با ندادن دمكراسي به ملت ايران تمام مي شود. دوم اينكه تاكيد دارد بر دمكراسي در ايران و خواست مردم، به درستي تاكيد مي كند. ولي به رژيم مي گويد كه تو اين كار را بكن، نمي گويد كه ما مي آئيم و دمكراسي را براي مردم ايران مي آوريم. به رژيم مي گويد كه شما اين شانس را داريد كه خواست ملت را برآورده كنيد و حالا اگر نخواهيد بكنيد، آن به خود شما مربوط است و معناي آن اين است كه مشروعيت مردمي خود را از دست مي دهي. رئيس جمهوري آمريكا روز پنجشنبه در سخنراني در بنياد ملي دمكراسي National Endowment for Democracy در واشنگتن گفت نظام حاكم در تهران يا بايد به خواست هاي مردمسالارانه مردم ايران گردن بگذارد، يا تتمه ادعاي مشروطيت خود را از دست بدهد. دكتر هوشنگ اميراحمدي، استاد اقتصاد دانشگاه راتگرز، و رئيس شوراي ايراني - آمريكائي American-Iranian Council، نهادي كه براي بهبود روابط ميان آمريكا و ايران تلاش مي كند، در مصاحبه با راديوآمريكا مي گويد آنچه در گفته هاي تازه آقاي بوش ويژه است، عدم تاكيد بر سياست تغير رژيم و مخاطب قرار دادن ناصحانه مسئولان مملكتي ايران است.
XS
SM
MD
LG