لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۱۴

اعتصاب غذاي پناهجويان ايران و تظاهرات چند هزار نفره در بروكسل در حمايت از آنها


(rm) صدا |
در بلژيك دهها پناهجوي ايراني در بروكسل نوزده روز است كه در اعتصاب غذا هستند. اين اعتصاب غذا در اعتراض به عدم رسيدگي به خواستهاي بيش از شش هزار پناهجويي كه در اين كشور در معرض اخراج قرار دارند، صورت گرفته است. امروز در بروكسل تظاهراتي چندين هزار نفره با حضور شماري از چهره هاي سياسي، فرهنگي و حقوقي اين كشور در حمايت از اين اعتصاب غذا برگزار شده كه هم اكنون جريان دارد. گزارشگر راديو فردا، احمد رافت كه در اين تظاهرات حضور دارد از محل تظاهرات گزارش مي دهد. احمد رافت(راديو فردا): امروز شنبه در بروكسل، چندصد ايراني به علاوه تعداد زيادي خارجي از كشورهاي ديگر و حتي بلژيكيها در مقابل يكي از مراكز پناهندگان جمع شدند كه يك تظاهراتي است در مخالفت و اعتراض به عدم اعطاي پناهندگي به گروهي از ايرانياني كه در اين كشور هستند. در كنار من آقاي الوندي حضور دارند كه از سخنگويان اين تظاهرات است و من از ايشان سئوال مي كنم كه چه كساني برگزاركننده اين تظاهرات هستند؟ الوندي: اين تظاهرات را كميته دانشجويي سوتين ارگانيزه كرده كه اين كميته دانشجويي مستقر در دانشگاه UMB است، يعني محل تحصن پناهجويان ايراني و اينها در جهت حمايت از خواستهاي متحصنين ايراني اين تظاهرات را سازماندهي كردند. ا . ر: آقاي الوندي خواستهاي اين تظاهرات چند نكته است؟ و اين نكات را اگر مي شود شما براي ما بگوييد. الوندي: ما در درجه اول خواهان ناامن شناساندن ايران هستيم و به تبع آن در درجه دوم خواهان به رسميت شناساندن حقوق پناهندگي براي ايرانيان هستيم و در مرحله سوم، خواهان توقف هرگونه مذاكره بين دولت بلژيك و دولت ايران در جهت بازگرداندن پناهجويان به ايران و خواهان به رسميت شناختن حق زندگي در بلژيك و صدور مجوز كار براي ايرانيان. بعد از برنامه ريزي هايي كه شد و فشارهايي كه وارد شد، فشارهاي سياسي كه اوجش ديروز بود كه وزير كشور را در مجلس استيضاح كردند نمايندگان گروههاي مخالف كه الان هم در تظاهرات حضور دارند و ايشان اعلام كرد كه بله ما مي پذيريم كه ايرانيان مشكل دارند و حاضرند با آنها مذاكراتي داشته باشيم، اما اعتصاب غذاي عزيزان ما را شانتاژ قلمداد كرد و اين تنها يك حركت تبليغاتي بود، چرا كه اعتصاب غذايي كه دوستان شروع كردند، بعد از 45 روز بي توجهي مسئولين به تحصن انجاميد و ما بارها اعلام كرديم كه اين شانتاژ نيست و اين درواقع وسيله اي بود براي اينكه ما بتوانيم صدايمان را به گوش مسئولين برسانيم. ا . ر : تا كي اينها به اعتصاب غذايشان ادامه خواهند داد؟ الوندي: ما اعلام كرديم كه اعتصاب غذا را تا زماني كه يك برخورد كاملا رسمي صورت نگيرد و اقدام به مذاكره نكنند، ادامه مي دهند دوستان ما. در بلژيك دهها پناهجوي ايراني در بروكسل نوزده روز است كه در اعتصاب غذا هستند. اين اعتصاب غذا در اعتراض به عدم رسيدگي به خواستهاي بيش از شش هزار پناهجويي كه در اين كشور در معرض اخراج قرار دارند، صورت گرفته است. امروز در بروكسل تظاهراتي چندين هزار نفره با حضور شماري از چهره هاي سياسي، فرهنگي و حقوقي اين كشور در حمايت از اين اعتصاب غذا برگزار شده كه هم اكنون جريان دارد. آقاي الوندي از سخنگويان اين تظاهرات در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: تظاهرات را كميته دانشجويي مستقر در دانشگاه UMB محل تحصن پناهجويان ايراني برگزار كرده و خواهان ناامن شناساندن ايران، به رسميت شناساندن حقوق پناهندگي براي ايرانيان، توقف هرگونه مذاكره بين دولت بلژيك و ايران براي بازگرداندن پناهجويان و به رسميت شناختن حق زندگي در بلژيك و صدور مجوز كار براي ايرانيان است. ما اعتصاب غذا را تا زماني كه يك برخورد كاملا رسمي صورت نگيردادامه ميدهيم.
XS
SM
MD
LG