لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۰۳

اعلام نتايج اوليه انتخابات موريتاني و ادعاي تقلب در انتخابات


(rm) صدا |
امير آرمين(راديو فردا): نتايج اوليه انتخابات موريتاني وبه دنبال شمارش 80 درصد آرا نشان داد که معاويه ولد سيد احمد طايع رئيس جمهوري 62 ساله موريتاني 67 درصد آرا را کسب کرده است. مقامات موريتاني مي گويند تصور نمي کنند درپايان شمارش آرا تغييري درنتايج حاصل شود. مخالفان موريتاني مي گويند درانتخابات به شدت تقلب شده است وآقاي ولد طايع را متهم کرده اند با اقدامات پليسي و بازداشت مخالفان، فضائي از ارعاب درانتخابات به وجود آورده است. آقاي ولد طايع از زمان سرنگون کردن محمد خونه ولد هيداله زمامدارنظامي موريتاني درجريان کودتائي درسال 1984، تاکنون براين جمهوري اسلامي واقع درشمال باختري آفريقا حکومت کرده است. آقاي ولد هيداله پس ازسال ها کناره گيري ازسياست، به گونه غيرمنتظره اي به صحنه سياسي بازگشت وحدود 20 درصد از آرا را به خود اختصاص داد. وي که از حمايت بنيادگرايان اسلامگراي مخالف سياست هاي هوادارغرب رئيس جمهوري برخورداراست، مورد توجه سايرمنتقدان موريتاني ازجمله ناسيوناليست هاي عرب اصلاح طلبان ليبرال نيزقراردارد. احمد ولد داداه سياستمدار کهنه کار موريتاني حدود 7 درصد و مسعود ولد بلخير وزيرپيشين عمران روستائي که تباربردگي دارد، 5/5 درصد از آرا را کسب کردند. آقاي ولد بلخيرنامزد بردگان سياه پوست پيشين موريتاني بود که ازآن ها به عنوان حراتين ياد مي شود و مخالف بربرهاي عرب اين کشور هستند که پوست روشني دارند. موريتاني رسما بردگي را درسال 1980 لغوکرد، اما شرکت کنندگان درمبارزات انتخاباتي مي گويند برخي ازمردم همچنان دربرخي ازمناطق روستائي به برده داري اشتغال دارند. نتايج اوليه انتخابات موريتاني وبه دنبال شمارش 80 درصد آرا نشان داد که معاويه ولد سيد احمد طايع رئيس جمهوري 62 ساله موريتاني 67 درصد آرا را کسب کرده است. مقامات موريتاني مي گويند تصورنمي کنند درپايان شمارش آرا تغييري درنتايج حاصل شود. مخالفان موريتاني مي گويند درانتخابات به شدت تقلب شده است و ولد طايع را متهم کرده اند با اقدامات پليسي و بازداشت مخالفان، فضائي ازارعاب درانتخابات به وجود آورده است. ولد طايع از زمان سرنگون کردن محمد خونه ولد هيداله زمامدار نظامي موريتاني در جريان کودتائي درسال 1984، تاکنون براين جمهوري اسلامي واقع درشمال باختري آفريقا حکومت کرده است.
XS
SM
MD
LG