لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۵۸

آزادي داريوش زاهدي با وثيقه 20 ميليون توماني، از ديد يک استاد دانشگاه‌هاي آمريکا


(rm) صدا |
مسعود ملک (راديوفردا): داريوش زاهدي، استاد دانشگاه هاي آمريکا، که روز 19 تيرماه در تهران به جرم جاسوسي دستگير و زنداني شد، روز يکشنبه به قيد وثيقه آزاد شد. مهديه جاويد در اين باره با دکتر هوشنگ امير احمدي، استاد دانشگاه در آمريکا و از دوستان دکتر زاهدي درباره آزادي وي مي پرسد. هوشنگ امير احمدي: خبر خوش است. دکتر زاهدي امروز، روز يکشنبه، به وقت تهران، تقريبا حدود 12 ظهر، آزاد شد، من چند ساعت بعد با ايشان در تهران، در منزل شان، تلفني صحبت کردم. روحيه او بسيار خوب بود. کلي با هم حرف زديم. در واقع جک گفتيم و خنديديم. ايشان با قرار ضمانت آزاد شده. چيزي حدود 20 ميليون تومان وثيقه دارد. خوشبختانه ايشان، تا آنجايي که من متوجه شدم، هيچ محدوديت محلي ندارد. يعني ايشان ممنوع الخروج يا ممنوع الحرکت نيست. اين وثيقه براي اين است که هر موقع قوه قضاييه بخواهد، ايشان حاضر باشد. فعلا اتهام اش هم همان اتهام جاسوسي براي آمريکا است. قرار است که پرونده اش تکميل شود، هنوز قوه قضاييه دارد تحقيق مي کند، به اصطلاح، و بعد در آينده اي نزديک، ايشان احتمالا وکيل خواهد گرفت از خودش، در مقابل دولت دفاع خواهد کرد. جريان، بخش اول اش، مرحله اول اش به پايان رسيده، مرحله دوم اش را هنوز نمي دانيم کي شروع مي شود، ولي اميدواريم که اين جريان خيلي سريع شروع و تمام شود. مهديه جاويد (راديوفردا): بعد ايشان از شرايط زندان هم چيزي گفتند؟ هوشنگ امير احمدي: بله من از او سوال کردم. البته خوب تلفني داشت از تهران صبحت مي کرد. به من گفت که مشکلي نداشته. رفتارشان، جمله اي که خودش به کار برد، مناسب بود، ولي در اين راستا نمي خواست زياد حرف بزند. م.ج.: تا آنجايي که شما اطلاع داريد، روزي را تعيين کرده اند که ايشان بروند دادگاه؟ هوشنگ امير احمدي: نه خير، هنوز به وي ابلاغ خاصي ندادند. قوه قضاييه هنوز اعتقاد دارد که اين جريان پرونده تکميل نيست. هنوز تحقيقات را دارد ادامه مي دهد. فعلا در اين مقطع همه به فکر اين هستند که ايشان آزاد شده است و خودش هم خيلي خوشحال است که آزاد شده و خانواده اش هم دارند سعي مي کنند که اين جريان را در روال عادي اش پيش ببرند. م.ج.: تصور مي کنيد فعاليت هايي که ايراني ها، چه داخل، چه خارج داشتند، هيچ تاثيري در اين آزادي داشته يا نه؟ هوشنگ امير احمدي: من اعتقاد دارم که داشته. در 100 روز اول، در واقع فقط مسير بسته دولتي بود. وزارت امور خارجه، نيروهاي ديگر، اينها تا يک جايي توانستند عمل کنند. بعد نيروهاي مردمي که وارد ميدان شدند، فکر کنم که قدرت وزارت امور خارجه حتي بيشتر شد و من اعتقاد دارم که پوششي که مطبوعات ودوستانش در خارج از کشور به اين جريان دادند، مفيد و موثر بود و ما نتيجه اش را مي بينيم. ولي در عين حال مي خواهم بگويم که وزارت امور خارجه هم صادقانه و صميمانه در اين رابطه کار کرد و با تمام نيرو پشت سر اين جريان ايستاد و اين کار را خوشبختانه در اين مقطع خاتمه دادند. چند تا نيروي ديگر، مثلا مجلس، خيلي مهم بود. اينها وقتي که با هم همکاري کردند، اين جريان درست شد. اين نشان مي دهد که شايد اگر در آينده هم، جريان هايي به همين شکل پيش برود، يعني همکاري و هماهنگي باشد بين نيروهاي مردمي، مطبوعات، و بخشي از دولت که مخالف حرکت هاي ضد حقوق بشري جرياني درون حکومت است، مي تواند به مقدار زيادي مفيد باشد. داريوش زاهدي، استاد دانشگاه هاي آمريکا، که روز 19 تيرماه در تهران به جرم جاسوسي دستگير و زنداني شد، روز يکشنبه به قيد وثيقه آزاد شد. دکتر هوشنگ امير احمدي، استاد دانشگاه در آمريکا و از دوستان دکتر زاهدي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که دکتر داريوش زاهدي امروز يکشنبه ساعت 12، به وقت تهران، آزاد شد و وي چند ساعت بعد با ايشان در تهران، صحبت کرده است و روحيه او بسيار خوب بود. وي مي گويد که ايشان با قرار ضمانت حدود 20 ميليون توماني آزاد شده است و فعلا اتهام اش هم همان اتهام جاسوسي براي آمريکا است، اما ممنوع الخروج يا ممنوع الحرکت نيست. وي مي افزايد که آقاي زاهدي احتمالا وکيل خواهد گرفت تا از خودش، در مقابل دولت دفاع کند. آقاي امير احمدي مي گويد که داريوش زاهدي به او گفت که رفتار در زندان با او مناسب بوده است. وي پوشش مطبوعات و همکاري وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي و مجلس را در اين امر موثر مي داند.
XS
SM
MD
LG