لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۳

پي آمد ديدار گزارشگر ويژه آزادي بيان و عقيده سازمان ملل با خانواده هاي زندانيان سياسي از ديد يك عضو جبهه دموكراتيك ايران


(rm) صدا |
در حالي که امبئي ليگابو در ايران به سر مي برد و سرگرم ديدار با زندانيان سياسي و يا خانواده هاي آنهاست، علي سرمدي از جبهه دموکراتيک که روز گذشته در محل دفتر سازمان ملل در تهران با آقاي ليگابو ملاقات داشته در گفتگو با ليلي صدر از راديو فردا ابراز اميدواري مي کند نتيجه اين مذاکرات راهگشاي تحقق دموکراسي در ايران باشد. علي سرمدي(عضو جبهه دموکراتيک): بعد از اين که آقاي ليگابو، نماينده حقوق بشر در آزادي بيان به ايران آمدند، از طرف تمامي خانواده هاي زندانيان سياسي تلاش پيگري شد که با ايشان ديداري داشته باشند. ديروز پشت ميز کنفرانسي که آقاي ليگابو همراه با نماينده سازمان ملل دفتر ژنو که يک خانمي بود و از مترجمهاي ايشان بودند، همسر آقاي گنجي، همسر تقي رحماني، همسر هدي صابر، خود احمد باطبي، همسر آقاي طبرزدي، خواهر مهرداد لهراسبي. همسر گنجي کنار همسر طبرزدي نشسته بود. مادر مهرداد حيدري کنار خانم اعظم طالقاني نشسته بود و دختر عباس عبدي. همه با هم دور يک ميز نشسته بوديم و درد دل مي کرديم با کسي که فکر مي کرديم شايد بتواند براي زندانيهايمان، براي بچه هايمان صحبتي بکند. و خيلي جالب بود که همه در راستاي يک چيز صحبت مي کردند. و آن اين بود که تمام زندانياني که الان به عنوان زنداني سياسي در زندان هستند و خانواده هايشان به عنوان نمونه در آنجا بودند، فقط به خاطر ابراز عقيده و بيان در زندان هستند. نه کسي دست به اسلحه برده، نه کسي خشونتي انجام داده. همه به خاطر نوشتن چيزي يا گفتن چيزي زنداني شدند. چيزي که ديروز به آقاي ليگابو مطرح بود و مي گفتيم که آزادي بيان شايد يک مقداري وجود داشته باشد ولي آزادي بعد از بيان اصلا وجود ندارد. يعني شايد شما موفق شويد در جايي صحبت بکنيد ولي بعدش گرفتار خواهيد شد. حتي ما گفتيم ما از اينجا برويم بيرون ممکن است مشکل پيدا کنيم. ليلي صدر: آقاي ليگابو چه گفتند در جواب صحبتهاي شما؟ علي سرمدي: آقاي ليگابو اطلاعات تقريبا کاملي از زندانيان سياسي داشت. ايشان قول دادند با زندانيان سياسي که خانواده هايشان آنجا بودند ملاقات بکنند و بلکه بتوانند با مسئولين امر صحبت بکنند و شايد عاملي باشند براي اين که مسائل حقوق بشر و آزادي بيان در ايران گسترش پيدا بکند وزندانيان ما آزاد شوند. آقاي ليگابو چون منحصرا به خاطر آزادي بيان آمده بودند و چون اين زندانيها همه شان بدون استثنا به خاطر ابراز عقيده و بيان زنداني بودند، اين ديدار، ديدار بسيار خوبي بود. علي سرمدي عضو جبهه دموکراتيک ايران که درجلسه ديروز ديدار امبئي ليگابو، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد، با خانواده هاي زندانيان سياسي حضور داشت، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد تمام زندانياني که الان به عنوان زنداني سياسي در زندان هستند فقط به خاطر ابراز عقيده و بيان محبوسند، اميدواريم که نتيجه اين مذاکرات بتواند راهگشاي تحقق دموکراسي در ايران باشد. در اين جلسه خانواده هاي عباس عبدي،اکبر گنجي، هدي صابر، تقي رحماني، طبرزدي، مهرداد لهراسبي، مهرداد حيدري، و نيز خانم اعظم طالقاني و احمد باطبي حضور داشتند. به گفته علي سرمدي آقاي ليگابو قول داده با زندانيان سياسي که خانواده هايشان در جلسه حضور داشتند، ملاقات بکند و با مسئولين امر صحبت کند تا شايد بتواند عاملي باشند براي اين که مسائل حقوق بشر و آزادي بيان در ايران گسترش پيدا کند و زندانيان سياسي آزاد شوند.
XS
SM
MD
LG